Trang chủ
Văn bản năm 2006-2008
Văn bản năm 2009
Văn bản năm 2010
Văn bản năm 2011
Văn bản năm 2012
Văn bản năm 2013
Văn bản năm 2014
Văn bản năm 2015
Văn bản năm 2016
Văn bản năm 2017
Lịch làm việc
Chỉ Thị
Chương trình
Công văn
Báo cáo
Hướng dẫn
Kế hoạch
Liên tịch
Quy chế
Ban Chấp hành Thành Đoàn
Thư mời
Thông báo
Quyết định
Văn kiện - Nghị quyết
Quy định
Văn bản của UBKT
Thông tri
Số liệu
Thư triệu tập
Báo cáo mô hình giải pháp
Đề án
Văn Bản Năm 2018
Văn Bản Năm 2019
Văn Bản Năm 2020
Văn Bản Năm 2021
Văn bản Đội
Đại hội Đoàn Thành phố
 
Số lượt truy cập
7070203
Lịch làm việc Thứ bảy, 23-01-2021
Lịch làm việc tuần lễ 52/2017 của Ban Thường vụ Thành Đoàn (Từ ngày 25/12/2017 đến ngày 31/12/2017)
tải file - có chỉnh sửa tải file - có chỉnh sửa
Lịch làm việc tuần lễ 51/2017 của Ban Thường vụ Thành Đoàn (Từ ngày 18/12/2017 đến ngày 24/12/2017)
tải file - có chỉnh sửa tải file - có chỉnh sửa
Lịch làm việc tuần lễ 50/2017 của Ban Thường vụ Thành Đoàn (Từ ngày 11/12/2017 đến ngày 17/12/2017)
tải file tải file
Lịch làm việc tuần lễ 49/2017 của Ban Thường vụ Thành Đoàn (Từ ngày 04/12/2017 đến ngày 10/12/2017)
tải file tải file
Lịch làm việc tuần lễ 48/2017 của Ban Thường vụ Thành Đoàn (Từ ngày 27/11/2017 đến ngày 03/12/2017)
tải file tải file
Lịch làm việc tuần lễ 47/2017 của Ban Thường vụ Thành Đoàn (Từ ngày 20/11/2017 đến ngày 26/11/2017)
tải file - có chỉnh sửa tải file - có chỉnh sửa
Lịch làm việc tuần lễ 46/2017 của Ban Thường vụ Thành Đoàn (Từ ngày 13/11/2017 đến ngày 19/11/2017)
tải file tải file
Lịch làm việc tuần lễ 45/2017 của Ban Thường vụ Thành Đoàn (Từ ngày 06-11-2017 đến hết ngày 12-11-2017)
tải file tải file
Lịch làm việc tuần lễ 44/2017 của Ban Thường vụ Thành Đoàn (Từ ngày 30/10/2017 đến ngày 05/11/2017)
tải file tải file
Lịch làm việc tuần lễ 43/2017 của Ban Thường vụ Thành Đoàn (Từ ngày 23/10/2017 đến ngày 29/10/2017)
tải file tải file
Lịch làm việc tuần lễ 42/2017 của Ban Thường vụ Thành Đoàn (Từ ngày 16/10/2017 đến ngày 22/10/2017)
tải file - có chỉnh sửa tải file - có chỉnh sửa
Lịch làm việc tuần lễ 41/2017 của Ban Thường vụ Thành Đoàn (Từ ngày 09/10/2017 đến ngày 15/10/2017)
tải file tải file
Lịch làm việc tuần lễ 40/2017 của Ban Thường vụ Thành Đoàn (02/10/2017 đến ngày 08/10/2017)
tải file tải file
Lịch làm việc tuần lễ 39/2017 của Ban Thường vụ Thành Đoàn (Từ ngày 25/9/2017 đến ngày 01/10/2017)
tải file tải file
Lịch làm việc tuần lễ 38/2017 của Ban Thường vụ Thành Đoàn (từ ngày 18/9/2017 đến ngày 24/9/2017)
tải file - có chỉnh sửa tải file - có chỉnh sửa
Lịch làm việc tuần lễ 37/2017 của Ban Thường vụ Thành Đoàn (Từ ngày 11/9/2017 đến ngày 17/9/2017)
tải file - có chỉnh sửa tải file - có chỉnh sửa
Lịch làm việc tuần lễ 36/2017 của Ban Thường vụ Thành Đoàn (Từ ngày 04/9/2017 đến ngày 10/9/2017)
tải file tải file
Lịch làm việc tuần lễ 35/2017 của Ban Thường vụ Thành Đoàn (từ ngày 28/8/2017 đến ngày 03/9/2017)
tải file tải file
Lịch làm việc 34/2017 của Ban Thường vụ Thành Đoàn (từ ngày 21/8/2017 đến ngày 27/8/2017)
tải file - có chỉnh sửa tải file - có chỉnh sửa
Lịch làm việc tuần lễ 33/2017 của Ban Thường vụ Thành Đoàn (Từ ngày 14/8/2017 đến ngày 20/8/2017)
tải file tải file
Lịch làm việc tuần lễ 32/2017 của Ban Thường vụ Thành Đoàn (Từ ngày 07/8/2017 đến ngày 13/8/2017)
tải file tải file
Lịch làm việc tuần lễ 31/2017 của Ban Thường vụ Thành Đoàn (Từ ngày 31/7/2017 đến ngày 06/8/2017)
tải file tải file
Lịch làm việc tuần lễ 30/2017 của Ban Thường vụ Thành Đoàn (Từ ngày 24/7/2017 đến ngày 30/7/2017)
tải file tải file
Lịch làm việc tuần lễ 29/2017 của Ban Thường vụ Thành Đoàn (Từ ngày 17/7/2017 đến ngày 23/7/2017)
tải file tải file
Lịch làm việc tuần lễ 28/2017 của Ban Thường vụ Thành Đoàn (Từ ngày 10/7/2017 đến ngày 16/7/2017)
tải file tải file
Hệ Thống Quản Lý Đoàn Viên