Trang chủ
Văn bản năm 2006-2008
Văn bản năm 2009
Văn bản năm 2010
Văn bản năm 2011
Văn bản năm 2012
Văn bản năm 2013
Văn bản năm 2014
Văn bản năm 2015
Văn bản năm 2016
Văn bản năm 2017
Văn Bản Năm 2018
Văn Bản Năm 2019
Văn Bản Năm 2020
Lịch làm việc
Ban Chấp hành Thành Đoàn
Ủy ban Kiểm tra Thành Đoàn
Báo cáo
Chương trình
Công văn
Hướng dẫn
Kế hoạch
Liên tịch
Quyết định
Thông báo
Thư mời, thư triệu tập
Văn bản Đội
Văn bản Hội Sinh viên
Văn bản các chiến dịch tình nguyện
Thi đua khen thưởng
Báo cáo tuần
Đại hội Đoàn Thành phố
 
Số lượt truy cập
6743978
Thông báo Thứ ba, 04-08-2020
Thông báo 1549-TB/TĐTN-BMT.ANQP.ĐBDC v/v tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong Chiến dịch tình nguyện Hành quân xanh lần thứ 14 năm 2020
tải file tải file
Thông báo 1548-TB/TĐTN-BTNTH về việc Hội thi tìm hiểu Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh "Ánh sáng thời đại" lần 9 - năm 2020
tải file tải file
Thông báo 1547-TB/TĐTN-BMT.ANQP.ĐBDC về việc phân công tham dự Ngày hoạt động cao điểm "Chiến sĩ tình nguyện chung tay xây dựng Nông thôn mới" năm 2020
tải file tải file
Thông báo 1544-TB/TĐTN-BQT về việc vận động đoàn viên, thanh niên tham gia đóng góp các thiết bị điện tử thông minh hỗ trợ Chương trình học tiếng Anh miễn phí cho thanh thiếu nhi năm 2020
tải file tải file
Thông báo 1543-TB/TDDTN-VP về việc điều chỉnh tiến độ thực hiện hồ sơ đánh giá thi đua cơ sở Đoàn khu vực Đại học - Cao đẳng - Trung cấp năm học 2019 - 2020
tải file tải file
Thông báo 1542-TB/TĐTN-BTN về việc tạm hoãn tổ chức tập huấn Hội đồng Huấn luyện công tác Đội Thành phố năm 2020
tải file tải file
Thông báo 1540-TB/TĐTN-VP về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ quan chuyên trách và các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp trực thuộc Thành Đoàn
tải file tải file
Thông báo 1539-TB/TĐTN-BTNTH về việc tổ chức chương trình trải nghiệm các hoạt động văn hóa dành cho chiến sĩ tình nguyện Hoa Phường Đỏ năm 2020
tải file tải file
Thông báo 1537-TB/TĐTN-BTC về việc tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng trong quý III năm 2020
tải file tải file
Thông báo 1533-TB/TĐTN-BTNTH về điều chỉnh điều lệ phần thi đội tuyển Hội thi tìm hiểu Chủ nghĩa Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh "Ánh sáng thời đại" lần 9 - năm 2020
tải file tải file
Xem tiếp   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   >
Tra cứu thư viện
Hệ Thống Quản Lý Đoàn Viên