Trang chủ
Văn bản năm 2006-2008
Văn bản năm 2009
Văn bản năm 2010
Văn bản năm 2011
Văn bản năm 2012
Văn bản năm 2013
Văn bản năm 2014
Văn bản năm 2015
Văn bản năm 2016
Văn bản năm 2017
Văn Bản Năm 2018
Văn Bản Năm 2019
Văn Bản Năm 2020
Lịch làm việc
Ban Chấp hành Thành Đoàn
Ủy ban Kiểm tra Thành Đoàn
Báo cáo
Chương trình
Công văn
Hướng dẫn
Kế hoạch
Liên tịch
Quyết định
Thông báo
Thư mời, thư triệu tập
Văn Bản Năm 2021
Văn Bản Năm 2022
Văn Bản Năm 2023
Văn bản Đội
Đại hội Đoàn Thành phố
 
Số lượt truy cập
8511516
Thư mời, thư triệu tập Chủ nhật, 23-06-2024
Thư mời 335-TM/TĐTN-VP mời dự Hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện kiểm điểm, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và đảng viên, tổ chức Đảng năm 2020
tải file tải file
Thư mời 333-TM/TĐTN-BTNTH về họp góp ý dự thảo Kế hoạch tổ chức chiến dịch Xuân tình nguyện lần thứ 13 - năm 2021
TM - cơ sở Đoàn TM - cơ sở Đoàn
Thư mời 334-TM/TĐTN-BTNTH về họp góp ý dự thảo Kế hoạch tổ chức chiến dịch Xuân tình nguyện lần thứ 13 - năm 2021
đơn vị sự nghiệp trực thuộc Thành Đoàn đơn vị sự nghiệp trực thuộc Thành Đoàn
Thư mời 329-TM/TĐTN-VP về Hội nghị Ban Chấp hành Thành Đoàn giới thiệu nhân sự dự kiến ứng cử Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ Thành Đoàn nhiệm kỳ X (2017 - 2022)
tải file tải file
Thư mời 328-TM/TĐTN-BTC về họp góp ý dự thảo kế hoạch tổ chức chương trình thăm và tặng quà nhân dân vùng căn cứ của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí Minh thời kỳ kháng chiến chống mỹ cứu nước
Khu vực Trường học Khu vực Trường học
Thư mời 327-TM/TĐTN-BTC về họp góp ý dự thảo kế hoạch tổ chức chương trình thăm và tặng quà nhân dân vùng căn cứ của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí Minh thời kỳ kháng chiến chống mỹ cứu nước
Khu vực quận, huyện - LLVT Khu vực quận, huyện - LLVT
Thư mời 326-TM/TĐTN-BTC về họp góp ý dự thảo kế hoạch tổ chức chương trình thăm và tặng quà nhân dân vùng căn cứ của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí Minh thời kỳ kháng chiến chống mỹ cứu nước
Khu vực CLND Khu vực CLND
Thư mời 324-TM/TĐTN-VP về họp góp ý dự thảo chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố năm 2021
tải file tải file
Thư mời 323-TM/TĐTN-VP về họp góp ý dự thảo chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố năm 2021
tải file tải file
Thư mời 322-TM/TĐTN-BTC về họp góp ý dự thảo hướng dẫn kết nạp đoàn viên mới "Lớp đoàn viên 90 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh"
tải file tải file
Xem tiếp   1   2   3   4   5   6   7   >
Hệ Thống Quản Lý Đoàn Viên