Trang chủ
Văn bản năm 2006-2008
Văn bản năm 2009
Văn bản năm 2010
Văn bản năm 2011
Văn bản năm 2012
Văn bản năm 2013
Văn bản năm 2014
Văn bản năm 2015
Văn bản năm 2016
Văn bản năm 2017
Văn bản Đội
Văn bản Hội Sinh viên
Văn bản các chiến dịch tình nguyện
Thi đua khen thưởng
Báo cáo tuần
Đại hội Đoàn Thành phố
 
Số lượt truy cập
5073969
Thông tin cần biết Thứ ba, 25-04-2017
Văn phòng thông báo đến các cơ sở Đoàn


Nhằm phục vụ cho công tác đóng Đoàn phí và việc kiểm tra công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2016 – 2017 của khu vực Trường học, đề nghị Thường trực Đoàn trường cung cấp số liệu đoàn viên, cụ thể như sau:
- Tổng số đoàn viên của trường: ……………….., trong đó:
+ Số đoàn viên có việc làm: …………………….
+ Số đoàn viên không có việc làm: …………………….
Các Đoàn trường gửi báo cáo số liệu về Ban Kiểm tra Thành Đoàn qua email: bankiemtrathanhdoan@gmail.com, chậm nhất là ngày 26/4/2017.
Đề nghị các đơn vị thực hiện đảm bảo tiến độ đề ra.

Kế hoạch
Kế hoạch 391-KH/TĐTN-CNLĐ tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng công nhân lần 9 năm 2017
tải file tải file
Kế hoạch 390-KH/TĐTN-BTN kiểm tra, đánh giá, phân loại và xếp hạng thi đua công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2016 - 2017, Chủ đề "Thiếu nhi thành phố học tập tốt, rèn luyện chăm"'
tải file tải file
Kế hoạch 389-KH/TĐTN-BTNTH Kiểm tra, tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên khu vực trường học năm học 2016 - 2017
tải file tải file
Thông báo
Thông báo 2982-TB/TĐTN-BTC một số quyết định về công tác tổ chức - cán bộ liên quan đến Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí Minh từ ngày 01/01/2017 đến 31/3/2017
tải file tải file
Thông báo 2980-TB/TĐTN-CNLĐ V/v Tổ chức Ngày hội “Đồng hành cùng thanh niên công nhân” và phát động hưởng ứng Tháng công nhân năm 2017
tải file tải file
Thông báo 2974-TB/TĐTN-BMT.ANQP.ĐBDC v/v thực hiện rà soát số lượng hộ nghèo, hộ cận nghèo do thanh niên làm chủ hộ và báo cáo kết quả Phong trào "Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới"
tải file tải file
Văn phòng Điện tử
Tra cứu thư viện
Hệ Thống Quản Lý Đoàn Viên
Văn phòng điện tử Isoftware