Trang chủ
Văn bản năm 2006-2008
Văn bản năm 2009
Văn bản năm 2010
Văn bản năm 2011
Văn bản năm 2012
Văn bản năm 2013
Văn bản năm 2014
Văn bản năm 2015
Văn bản năm 2016
Văn bản năm 2017
Văn Bản Năm 2018
Văn Bản Năm 2019
Văn Bản Năm 2020
Văn Bản Năm 2021
Văn Bản Năm 2022
Văn bản Đội
Đại hội Đoàn Thành phố
 
Số lượt truy cập
7714196
Công văn
Công văn 5134-CV/TĐTN-BTC.KT v/v hướng dẫn thực hiện bầu bổ sung chức danh Phó Bí thư kiêm nhiệm
tải file tải file
Công văn 5235-CV/TĐTN-BTC.KT v/v định hướng các vị trí việc làm của tổ chức Đoàn theo Quy định số 212-QĐ/TW ngày 30/12/2019 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế....
tải file tải file
Công văn 5178-CV/TĐTN-BTNTH v/v giới thiệu danh sách các điểm trường có nhu cầu sửa chữa, xây mới nhà vệ sinh cho học sinh
tải file tải file
Mẫu Mẫu
Kế hoạch
Kế hoạch 381-KH/TĐTN-BTG.ĐN về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng các giá trị mẫu hình thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022 và tổng kết thực hiện giai đoạn 2018 - 2022
tải file tải file
Kế hoạch 380-KH/TĐTN-BTC.KT tổ chức Liên hoan Bí thư Chi đoàn giỏi toàn thành lần VI năm 2022, chủ đề "Xung kích tiến bước dưới cờ Đoàn"
tải file tải file
Các biểu mẫu Các biểu mẫu
Kế hoạch 379-KH/TĐTN-VP về kiểm tra, đánh giá, phân loại và xếp hạng thi đua công tác Đoàn và phong trào thanh niên khu vực Trường học trực thuộc Thành Đoàn, năm học 2021 - 2022
tải file tải file
Liên tịch
Kế hoạch liên tịch 747-KHLT/TĐTN-BĐBP về tổ chức Hội trại truyền thống "Tuổi trẻ giữ biển" năm 2022
tải file tải file
Kế hoạch phối hợp 118/KHPH-TĐTN-ĐSHCM v/v phối hợp tổ chức hoạt động giai đoạn 2022 - 2027
tải file tải file
Kế hoạch liên tịch 117-KHLT/TĐTN-BTGTU-ĐHQG-SGDĐT về tổ chức Hội thi tìm hiểu chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh "Ánh sáng thời đại" lần thứ 10 - năm 2022
tải file tải file
điều lệ điều lệ
Thông báo
Thông báo 2486-TB/TĐTN-BTC.KT về việc trích nộp đoàn phí năm 2022
tải file tải file
Thông báo 2484-TB/TĐTN-BTG.ĐN về việc tổ chức Hội nghị tập huấn về giao ban công tác tuyên giáo, dư luận xã hội quý II năm 2022
tải file tải file
Thông báo 2483-TB/TĐTN-BCNLĐ về tổ chức Ngày hội "Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng" năm 2022
tải file tải file
Hệ Thống Quản Lý Đoàn Viên