Trang chủ
Văn bản năm 2006-2008
Văn bản năm 2009
Văn bản năm 2010
Văn bản năm 2011
Văn bản năm 2012
Văn bản năm 2013
Văn bản năm 2014
Văn bản năm 2015
Văn bản năm 2016
Văn bản năm 2017
Văn Bản Năm 2018
Văn Bản Năm 2019
Văn Bản Năm 2020
Văn bản Đội
Văn bản Hội Sinh viên
Văn bản các chiến dịch tình nguyện
Thi đua khen thưởng
Báo cáo tuần
Đại hội Đoàn Thành phố
 
Số lượt truy cập
6743920
Thông tin cần biết Thứ ba, 04-08-2020
Văn phòng thông báo đến các cơ sở Đoàn

Văn phòng Thành Đoàn kính gửi các cơ sở Đoàn khu vực ĐH – CĐ – TC đường dẫn nhập báo cáo số liệu công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2019 – 2020. Mốc tính số liệu từ ngày 16/5/2019 đến ngày 15/7/2020. Hạn chót là ngày 20/7/2020
Đường dẫn: https://bit.ly/3fxsjShCông văn
Công văn 3412-CV/TĐTN-BMT.ANQP.ĐBDC v/v tổ chức chương trình, chiến dịch tình nguyện hè trước diễn biến mời của dịch bệnh Covid-19
tải file tải file
Công văn 3403-CV/TĐTN-BMT.ANQP.ĐBDC v/v ứng phó với diễn biến mới của dịch bệnh Covid-19 và dịch bệnh bạch hầu
tải file tải file
tải file tải file
Công văn 3281-CV/TĐTN-BMT.ANQP.ĐBDC chủ động phòng cháy, chữa cháy rừng
tải file tải file
Kế hoạch
Kế hoạch 243-KH/TĐTN-BTG Tổ chức lấy ý kiến góp ý văn kiện Đại hội XIII của Đảng và dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội XI Đảng bộ Thành phố
tải file tải file
Kế hoạch 242-KH/TĐTN-BMT.ANQP.ĐBDC về Tổ chức thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động Chi đoàn khu phố, ấp, giai đoạn 2020 - 2022
tải file tải file
Kế hoạch 241-KH/TĐTN-BTNTH về Tổ chức chương trình đi bộ đồng hành "Tiếp sức đến trường" năm 2020
tải file tải file
Liên tịch
Kế hoạch liên tịch số 80-KHLT/TĐTN-SGDĐT-ĐUK-ĐHQG về tổ chức Hội thi tìm hiểu Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh "Ánh sáng thời đại" lần 9 - năm 2020
tải file tải file
Kế hoạch liên tịch số 79-KHLT/TĐTN-ĐHQG về tổ chức Giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu khoa học - Euréka lần thứ 22 năm 2020
tải file tải file
Kế hoạch liên tịch số 77-KHPH/TĐTN-CATP về phối hợp tổ chức chương trình huấn luyện kỹ năng thực hành xã hội "Học làm chiến sĩ Công an nhân dân" năm 2020
tải file tải file
Thông báo
Thông báo 1549-TB/TĐTN-BMT.ANQP.ĐBDC v/v tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong Chiến dịch tình nguyện Hành quân xanh lần thứ 14 năm 2020
tải file tải file
Thông báo 1548-TB/TĐTN-BTNTH về việc Hội thi tìm hiểu Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh "Ánh sáng thời đại" lần 9 - năm 2020
tải file tải file
Thông báo 1547-TB/TĐTN-BMT.ANQP.ĐBDC về việc phân công tham dự Ngày hoạt động cao điểm "Chiến sĩ tình nguyện chung tay xây dựng Nông thôn mới" năm 2020
tải file tải file
Tra cứu thư viện
Hệ Thống Quản Lý Đoàn Viên