Trang chủ
Văn bản năm 2006-2008
Văn bản năm 2009
Văn bản năm 2010
Văn bản năm 2011
Văn bản năm 2012
Văn bản năm 2013
Văn bản năm 2014
Văn bản năm 2015
Văn bản năm 2016
Văn bản năm 2017
Văn Bản Năm 2018
Văn Bản Năm 2019
Văn Bản Năm 2020
Văn Bản Năm 2021
Văn Bản Năm 2022
Văn Bản Năm 2023
Văn bản Đội
Đại hội Đoàn Thành phố
 
Số lượt truy cập
8149468
Công văn
Công văn 487-CV/TĐTN-BTG.ĐN v/v tham gia cuộc thi viết chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba năm 2023
tải file tải file
Kế hoạch và Thể lệ cuộc thi Kế hoạch và Thể lệ cuộc thi
Công văn 483-CV/TĐTN-BTC.KT v/v mời dự Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Đề án 01-ĐA/TU ngày 05/02/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về hỗ trợ, phát triển tài năng trẻ và lãnh đạo tương lai của TPHCM
tải file-mời CSĐ tải file-mời CSĐ
tải file-mời SN-DN tải file-mời SN-DN
tải file-mời Ban-VP tải file-mời Ban-VP
Công văn 486-CV/TĐTN-BMt.ANQP.ĐBDC về rà soát tình hình hỗ trợ các sản phẩm nông nghiệp của thanh niên trong quá trình giới thiệu, công nhận đạt chuẩn OCOP và phát huy không gian trưng bày...
tải file tải file
Hướng dẫn
Hướng dẫn 09-HD/TĐTN-BMT.ANQP.ĐBDC tổ chức thực hiện các Ngày Chủ nhật xanh và các hoạt động Môi trường xanh - Nếp sống xanh trong năm 2023
tải file tải file
Hướng dẫn số 08-HD/TĐTN-BTC.KT về tổ chức Ngày Đoàn viên trong năm 2023
tải file tải file
Hướng dẫn 07-HD/TĐTN-VP về đánh giá, phân loại và xếp hạng thi đua cơ sở Đoàn khu vực Trường học trực thuộc Thành Đoàn năm học 2022 - 2023
hướng dẫn hướng dẫn
bảng điểm Đoàn tương đương bảng điểm Đoàn tương đương
bảng điểm Đoàn cơ sở bảng điểm Đoàn cơ sở
Kế hoạch
Kế hoạch 38-KH/TĐTN-BTN về tổ chức Hội nghị công tác Đội và phong trào thiếu nhi thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2023 - 2028
tải file tải file
Kế hoạch 37-KH/TĐTN-VP về tổ chức giải thưởng "Thiết kế, chế tạo, ứng dụng" lần thứ 11 năm 2023
tải file tải file
thể lệ thể lệ
Kế hoạch 36-KH/TĐTN-VP về tổ chức Hội thi Tin học trẻ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 32 năm 2023
tải file tải file
thể lệ thể lệ
Thông báo
Thông báo 225-TB/TĐTN-BTNTH về tổ chức Chương trình bồi dưỡng chức danh Bí thư, Phó Bí thư Đoàn trường Đại học - Cao đẳng - Trung cấp năm học 2022 - 2023
tải file tải file
Thông báo 224-TB/TĐTN-BCNLĐ v/v tổ chức tập huấn Bí thư, Phó Bí thư cơ sở Đoàn tại các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập năm 2023
tải file tải file
mẫu đính kèm mẫu đính kèm
Thông báo 223-TB/TĐTN-BCNLĐ v/v giới thiệu hồ sơ đề nghị trao tặng Giải thưởng "Người thợ trẻ giỏi" toàn quốc lần XIV năm 2023
tải file tải file
Hệ Thống Quản Lý Đoàn Viên