Trang chủ
Văn bản năm 2006-2008
Văn bản năm 2009
Văn bản năm 2010
Văn bản năm 2011
Văn bản năm 2012
Văn bản năm 2013
Văn bản năm 2014
Văn bản năm 2015
Văn bản năm 2016
Văn bản năm 2017
Văn Bản Năm 2018
Văn Bản Năm 2019
Văn Bản Năm 2020
Văn bản Đội
Văn bản Hội Sinh viên
Văn bản các chiến dịch tình nguyện
Thi đua khen thưởng
Báo cáo tuần
Đại hội Đoàn Thành phố
 
Số lượt truy cập
6932663
Thông tin cần biết Thứ năm, 29-10-2020
Văn phòng thông báo đến các cơ sở Đoàn

Văn phòng Thành Đoàn thông tin cơ sở Đoàn khu vực Quận - Huyện, Lực lượng vũ trang và Công nhân lao động trực thuộc Thành Đoàn:

1) Đường dẫn thực hiện phần mềm thi đua cơ sở Đoàn: "https://coso.thanhdoanhcm.com.vn"

2) Đường dẫn thực hiện Báo cáo số liệu năm 2020: "bit.ly/34gXZqy".
Hạn chót thực hiện: ngày 31/10/2020.
Công văn
Công văn 3650-CV/TĐTN-BMT.ANQP.ĐBDC v/v đẩy mạnh các hoạt động ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng bởi bão lụt, thiên tai
tải file tải file
Thư ngỏ về việc quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung
tải file tải file
Công văn 3630-CV/TĐTN-BTG về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
tải file điều chỉnh tải file điều chỉnh
tải file pdf tải file pdf
Kế hoạch
Kế hoạch 261-KH/TĐTN-BTNTH Tổ chức Hội thao "Học sinh Trung cấp thành phố Hồ Chí Minh" lần 2 - năm 2020
tải file tải file
điều lệ điều lệ
phiếu đăng ký phiếu đăng ký
Kế hoạch 260-KH/TĐTN-BTN Tổ chức Hội thi trực tuyến dành cho thiếu nhi "Tôi yêu khoa học" lần thứ VI - Năm 2020
tải file tải file
Kế hoạch 259-KH/TĐTN-BTG Tổ chức hoạt động, truyên truyền trước, trong và sau Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
tải file tải file
Liên tịch
Kế hoạch 82-KHLT/TĐTN-SLĐTBXH về tổ chức Hội thi "Học sinh, sinh viên giỏi nghề" lần 12 - năm 2020
tải file tải file
Điều lệ Điều lệ
Kế hoạch liên tịch số 81-KHLT/TĐTN-CA phối hợp tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2020), 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
tải file tải file
Kế hoạch liên tịch số 80-KHLT/TĐTN-SGDĐT-ĐUK-ĐHQG về tổ chức Hội thi tìm hiểu Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh "Ánh sáng thời đại" lần 9 - năm 2020
tải file tải file
Thông báo
Thông báo 1676-TB/TĐTN-BMT.ANQP.ĐBDC v/v khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác triển khai đợt hoạt động cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2020
tải file tải file
file đính kèm file đính kèm
Thông báo 1675-TB/TĐTN-VP về việc cung cấp thông tin liên hệ cán bộ phụ trách công tác khen thưởng Kỷ niệm chương Thanh niên xung phong
tải file tải file
Thông báo 1673-TB/TĐTN-BCNLĐ về việc thông báo thể lệ Hội thi Nghề cơ khí năm 2020
tải file tải file
Tra cứu thư viện
Hệ Thống Quản Lý Đoàn Viên