Trang chủ
Văn bản năm 2006-2008
Văn bản năm 2009
Văn bản năm 2010
Văn bản năm 2011
Văn bản năm 2012
Văn bản năm 2013
Văn bản năm 2014
Văn bản năm 2015
Văn bản năm 2016
Văn bản năm 2017
Văn Bản Năm 2018
Văn Bản Năm 2019
Văn Bản Năm 2020
Lịch làm việc
Ban Chấp hành Thành Đoàn
Ủy ban Kiểm tra Thành Đoàn
Báo cáo
Chương trình
Công văn
Hướng dẫn
Kế hoạch
Liên tịch
Quyết định
Thông báo
Thư mời, thư triệu tập
Văn Bản Năm 2021
Văn Bản Năm 2022
Văn Bản Năm 2023
Văn bản Đội
Đại hội Đoàn Thành phố
 
Số lượt truy cập
8149614
Ủy ban Kiểm tra Thành Đoàn Thứ năm, 30-03-2023
Báo cáo 12-BC/UBKTTĐ về công tác kiểm tra, giám sát của Đoàn năm 2020
tải file tải file
Báo cáo 09-BC/UBKTTĐ Kết quả giám sát hoạt động của Ủy ban Kiểm tra Quận - Huyện Đoàn và tương đương
tải file tải file
Báo cáo 07-BC/UBKT về công tác kiểm tra, giám sát của Đoàn 6 tháng đầu năm 2020
tải file tải file
Bảng tính số liệu Đoàn phí 6 tháng cuối năm 2020 khu vực Quận - Huyện, Lực lượng vũ trang, Công nhân lao động
Đoàn phí KV Quận - Huyện, LLVT Đoàn phí KV Quận - Huyện, LLVT
Đoàn phí KV CNLĐ Đoàn phí KV CNLĐ
Bảng tổng hợp chế độ thông tin, báo cáo và tình hình đăng ký thực hiện CTTN, MHGP khu vực Quận - Huyện, Lực lượng vũ trang, Công nhân lao động tính đến hết ngày 05/10/2020
tải file tải file
Kế hoạch 06-KH/UBKT Kiểm tra chuyên đề công tác quản lý hệ thống cơ sở Đoàn trực thuộc và công tác quản lý Đoàn viên của Quận - Huyện Đoàn và tương đương
tải file tải file
file Báo cáo KQ file Báo cáo KQ
file số liệu file số liệu
Kế hoạch 05-KH/UBKT giám sát kiểm tra chuyên đề hoạt động của Ủy Ban Kiểm tra Quận - Huyện Đoàn và tương đương
tải file tải file
Mẫu Mẫu
Mẫu 2 Mẫu 2
Thông báo 03-TB/UBKT thực hiện chế độ thông tin, báo cáo công tác kiểm tra, giám sát của Đoàn năm 2020
tải file tải file
Mẫu 1 Mẫu 1
Mẫu 2 Mẫu 2
Chương trình 04-CTr/UBKT về công tác kiểm tra, giám sát của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020
tải file tải file
Hệ Thống Quản Lý Đoàn Viên