Trang chủ
Văn bản năm 2006-2008
Văn bản năm 2009
Văn bản năm 2010
Văn bản năm 2011
Văn bản năm 2012
Văn bản năm 2013
Văn bản năm 2014
Văn bản năm 2015
Văn bản năm 2016
Văn bản năm 2017
Lịch làm việc
Chỉ Thị
Chương trình
Công văn
Báo cáo
Hướng dẫn
Kế hoạch
Liên tịch
Quy chế
Ban Chấp hành Thành Đoàn
Thư mời
Thông báo
Quyết định
Văn kiện - Nghị quyết
Quy định
Văn bản của UBKT
Thông tri
Số liệu
Thư triệu tập
Báo cáo mô hình giải pháp
Đề án
Văn Bản Năm 2018
Văn Bản Năm 2019
Văn Bản Năm 2020
Văn Bản Năm 2021
Văn Bản Năm 2022
Văn bản Đội
Đại hội Đoàn Thành phố
 
Số lượt truy cập
7999611
Báo cáo Thứ ba, 06-12-2022
Báo cáo 748-BC/TĐTN-BTC Kết quả thực hiện Chương trình 05/CT-ĐTN ngày 13/6/2013 của Ban Chấp hành Thành Đoàn về quy hoạch, đào tạo, bố trí cán bộ Đoàn – Hội – Đội TP. Hồ Chí Minh giai đoạn 2013 – 2017
tải file tải file
Báo cáo 747-BC/TĐTN-BTC Kết quả việc triển khai thực hiện chương trình hành động nâng cao chất lượng đoàn viên giai đoạn 2014 – 2017 trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh
tải file tải file
Báo cáo 733-BC/TĐTN-BCNLĐ Tổng kết 05 năm triển khai thực hiện Chương trình số 03/CT-ĐTN ngày 02/7/2013 của Ban Chấp hành Thành Đoàn...
tải file tải file
BC số liệu BC số liệu
Báo cáo 730-BC/TĐTN-TNTH tổng kết chiến dịch Hoa phượng đỏ lần thứ 12 - nămm 2017
tải file tải file
Báo cáo 729-BC/TĐTN-BTNTH về tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên khu vực Đại học - Cao đẳng - Trung cấp chuyên nghiệp năm học 2016 - 2017
tải file tải file
Báo cáo 728-BC/TĐTN-BTNTH tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên khu vực trường học trực thuộc Quận - Huyện Đoàn năm học 2016 - 2017
tải file tải file
Báo có 714-BC/TĐTN-BTC Sơ kết 05 năm triển khai thực hiện cuộc vận động xây dựng phong cách cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố
tải file tải file
Báo cáo 688-BC/TĐTN-VP kết quả thực hiện Tháng Thanh niên năm 2017 Chủ đề "Tuổi trẻ thành phố Hồ Chí Minh chung tay xây dựng văn minh đô thị và nông thôn mới"
tải file tải file
Báo cáo 671-BC/TĐTN-VP Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Thành phố Tháng 02/2017
tải file tải file
Báo cáo 659-BC/TĐTN-BTC Công tác cán bộ Đoàn – Hội – Đội Thành phố Hồ Chí Minh năm 2016
tải file tải file
Xem tiếp   1   2   >
Hệ Thống Quản Lý Đoàn Viên