Trang chủ
Văn bản năm 2006-2008
Văn bản năm 2009
Văn bản năm 2010
Văn bản năm 2011
Văn bản năm 2012
Văn bản năm 2013
Văn bản năm 2014
Văn bản năm 2015
Văn bản năm 2016
Văn bản năm 2017
Lịch làm việc
Chỉ Thị
Chương trình
Công văn
Báo cáo
Hướng dẫn
Kế hoạch
Liên tịch
Quy chế
Ban Chấp hành Thành Đoàn
Thư mời
Thông báo
Quyết định
Văn kiện - Nghị quyết
Quy định
Văn bản của UBKT
Thông tri
Số liệu
Thư triệu tập
Báo cáo mô hình giải pháp
Đề án
Văn Bản Năm 2018
Văn Bản Năm 2019
Văn Bản Năm 2020
Văn Bản Năm 2021
Văn Bản Năm 2022
Văn bản Đội
Đại hội Đoàn Thành phố
 
Số lượt truy cập
7999693
Hướng dẫn Thứ ba, 06-12-2022
Hướng dẫn 02-HD/TĐTN-VP Đánh giá thi đua, khen thưởng đối với các Ban - Văn phòng Thành Đoàn, các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp trực thuộc Thành Đoàn năm 2017
tải file tải file
Hướng dẫn 01-HD/TĐTN-BTC Về việc thực hiện kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năm 2017
tải file tải file
Mẫu Mẫu
bảng phân công bảng phân công
Hướng dẫn 120-HD/TĐTN-VP V/v đánh giá, phân loại và xếp hạng thi đua cơ sở Đoàn khu vực Lực lượng vũ trang, năm 2017
tải file tải file
Thang điểm Thang điểm
Biểu mẫu MH-GP Biểu mẫu MH-GP
Hướng dẫn 119-HD/TĐTN-VP V/v đánh giá, phân loại và xếp hạng thi đua cơ sở Đoàn khu vực Công nhân lao động năm 2017
tải file tải file
Thang điểm Thang điểm
Biểu mẫu MH-GP Biểu mẫu MH-GP
Hướng dẫn 118-HD/TĐTN-VP V/v đánh giá, phân loại và xếp hạng thi đua cơ sở Đoàn khu vực Quận - Huyện, năm 2017
tải file tải file
Thang điểm Thang điểm
Biểu mẫu MH-GP Biểu mẫu MH-GP
Hướng dẫn 117-HD/TĐTN-BTG Tổ chức sinh hoạt chi đoàn chủ điểm tháng 9 - 10 năm 2017 Chủ đề: “Tuổi trẻ thành phố - Khát vọng và hành động”
tải file tải file
Hướng dẫn 116-HD/TĐTN-VP thảo luận và lấy ý kiến góp ý dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 - 2022
tải file tải file
Dự thảo Văn kiện ĐH Đoàn TP lần X Dự thảo Văn kiện ĐH Đoàn TP lần X
Hướng dẫn 115-HD/TĐTN-VP Thực hiện công tác khen thưởng hoạt động hè và các chiến dịch tình nguyện hè năm 2017
tải file tải file
Hướng dẫn 114-HD/TĐTN-BTG Công tác tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm các sự kiện quan trọng trong Quý III năm 2017
tải file tải file
Hướng dẫn 113-HD/TĐTN-BTG Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị tháng 7/2017 Chủ đề “Theo bước chân những người anh hùng”
tải file tải file
Xem tiếp   1   2   >
Hệ Thống Quản Lý Đoàn Viên