Đội viên và thiếu nhi sẽ tích cực nói lời hay, làm việc tốt

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/12/31737/DSC_0083.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>S&aacute;ng 21/12 tại trường THCS Nguyễn Du (quận G&ograve; Vấp), Hội đồng Đội th&agrave;nh phố đ&atilde; tổ chức lễ&nbsp;ph&aacute;t động phong tr&agrave;o &quot;N&oacute;i lời hay - L&agrave;m việc tốt&quot; giai đoạn 2018 - 2022 đến đội vi&ecirc;n, thiếu nhi to&agrave;n th&agrave;nh phố</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Phong tr&agrave;o &quot;N&oacute;i lời hay - L&agrave;m việc tốt&quot; sẽ hướng đến việc sửa chữa suy nghĩ, việc l&agrave;m chưa đ&uacute;ng của c&aacute;c em thiếu nhi, hướng c&aacute;c em nghĩ đ&uacute;ng, l&agrave;m đ&uacute;ng, từ đ&oacute; sẽ r&egrave;n luyện được th&oacute;i quen n&oacute;i những lời hay &yacute; đẹp v&agrave; l&agrave;m những việc c&oacute; &iacute;ch. Cụ thể, phong tr&agrave;o sẽ gi&uacute;p c&aacute;c em lu&ocirc;n nhớ phải giữ g&igrave;n sự trong s&aacute;ng của tiếng Việt ở mọi l&uacute;c mọi nơi, đặc biệt l&agrave; tr&ecirc;n mạng x&atilde; hội, hay đơn giản l&agrave; biết vượt qua sự tự &aacute;i bản th&acirc;n để n&oacute;i c&acirc;u xin lỗi, n&oacute;i lời cảm ơn, biết chiến thắng l&ograve;ng tham khi nhặt được của rơi để trả lại cho người bị mất. V&agrave; kh&ocirc;ng chỉ r&egrave;n luyện cho bản th&acirc;n, mỗi em đội vi&ecirc;n, thiếu nhi cũng c&oacute; thể lan tỏa những h&agrave;nh động đẹp đến nhiều người hơn, như chia sẻ những tin tốt v&agrave; c&acirc;u chuyện đẹp, hoặc lu&ocirc;n sẵn s&agrave;ng gi&uacute;p đỡ người kh&aacute;c khi tự thấy m&igrave;nh c&oacute; thể l&agrave;m được ...</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Ph&aacute;t biểu tại lễ ph&aacute;t động, chị Phan Thị Thanh Phương - chủ tịch Hội đồng Đội th&agrave;nh phố nhắn gửi nhiều điều với c&aacute;c em đội vi&ecirc;n: &quot;Hiện nay c&aacute;c em đều sớm được tiếp x&uacute;c với mạng x&atilde; hội, n&oacute; sẽ l&agrave; một c&ocirc;ng cụ rất hữu &iacute;ch nếu mỗi ng&agrave;y được c&aacute;c em chia sẻ những th&ocirc;ng tin tốt, những c&acirc;u chuyện đẹp, đặc biệt l&agrave; những h&agrave;nh động đẹp của thiếu nhi th&agrave;nh phố. V&agrave; nếu mỗi em d&agrave;nh ra 1 giờ l&ecirc;n mạng x&atilde; hội để đi l&agrave;m những việc c&oacute; &iacute;ch hơn như dọn dẹp nh&agrave; cửa gi&uacute;p bố mẹ, hoặc gi&uacute;p đỡ bạn b&egrave; học tập sẽ gi&uacute;p c&aacute;c em trưởng th&agrave;nh hơn rất nhiều.&quot;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/12/31737/DSC_0075.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span><br /> <span style="font-size:12px"><em>Chị Phan Thị Thanh Phương nhắn gửi nhiều mong muốn đến c&aacute;c em đội vi&ecirc;n v&agrave; thiếu nhi lu&ocirc;n r&egrave;n luyện th&oacute;i quen n&oacute;i lời hay v&agrave; l&agrave;m việc tốt mỗi ng&agrave;y</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/12/31737/DSC_0045.JPG" style="height:400px; width:600px" /><br /> Trao bảng tượng trưng những việc m&agrave; đội vi&ecirc;n quyết t&acirc;m thực hiện trong phong tr&agrave;o &quot;N&oacute;i lời hay - L&agrave;m việc tốt&quot;</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">L&agrave; kh&aacute;ch mời đặc biệt của lễ ph&aacute;t động, ca sĩ Ch&iacute; Thiện cũng chia sẻ rất nhiều c&acirc;u chuyện &yacute; nghĩa về việc &quot;n&oacute;i lời hay, l&agrave;m việc tốt&quot; của ri&ecirc;ng bản th&acirc;n anh với c&aacute;c em học sinh trường THCS Nguyễn Du. L&agrave; một ca sĩ lu&ocirc;n bận rộn với c&ocirc;ng việc nghệ thuật, nhưng năm n&agrave;o ca sĩ Ch&iacute; Thiện cũng lu&ocirc;n d&agrave;nh nhiều thời gian tham gia chung với c&aacute;c hoạt động của thanh ni&ecirc;n th&agrave;nh phố như chiến dịch t&igrave;nh nguyện M&ugrave;a h&egrave; xanh, Xu&acirc;n t&igrave;nh nguyện, phong tr&agrave;o &quot;T&ocirc;i y&ecirc;u Tổ quốc t&ocirc;i&quot; , t&iacute;ch cực tham gia c&aacute;c chương tr&igrave;nh c&ocirc;ng t&aacute;c x&atilde; hội gi&uacute;p đỡ người kh&oacute; khăn&nbsp;... </span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/12/31737/DSC_0034.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span><br /> <span style="font-size:12px"><em>Ca sĩ Ch&iacute; Thiện đến chia sẻ với c&aacute;c em học sinh những gi&aacute; trị đẹp của việc&nbsp;n&oacute;i lời hay, l&agrave;m việc tốt</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">V&agrave;, quan trọng nhất Ch&iacute; Thiện l&agrave; một nghệ sĩ trẻ nhưng lu&ocirc;n biết c&aacute;ch&nbsp;giữ h&igrave;nh ảnh đẹp trong mắt đồng nghiệp v&agrave; kh&aacute;n giả h&acirc;m mộ. Vừa qua Ch&iacute; Thiện đ&atilde; được tuy&ecirc;n dương l&agrave; gương &quot;Thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến TPHCM l&agrave;m theo lời B&aacute;c&quot; 2018. Tại buổi lễ, ca sĩ Ch&iacute; Thiện b&agrave;y tỏ mong muốn c&aacute;c em thiếu nhi chỉ cần l&agrave;m một việc đơn giản, l&agrave; lu&ocirc;n c&oacute; &yacute; thức bảo vệ m&ocirc;i trường, kh&ocirc;ng xả r&aacute;c, biết tự động nhặt r&aacute;c để l&agrave;m sạch trường lớp&nbsp;th&igrave; đ&oacute; đ&atilde; l&agrave; một việc l&agrave;m rất&nbsp;c&oacute; &iacute;ch cho x&atilde; hội.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Ngay trong lễ ph&aacute;t động, c&aacute;c bạn đội vi&ecirc;n, học sinh đ&atilde; c&ugrave;ng hứa quyết t&acirc;m thực hiện phong tr&agrave;o &quot;N&oacute;i lời hay, l&agrave;m việc tốt&quot; từ những việc nhỏ, ph&ugrave; hợp với lứa tuổi của m&igrave;nh trong cuộc sống hằng ng&agrave;y.</span></span></p> <p style="text-align: right;"><strong><font face="arial, helvetica, sans-serif"><span style="font-size:14px">ĐỨC DUY</span></font></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Ngày 20.01 vừa, qua tại Lễ phát động đợt thi đua trong tuổi trẻ cả nước với chủ đề “Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác” nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019), gắn với phát động “Năm Thanh niên tình nguyện” 2019, đồng chí Lê Quốc Phong - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Đại biểu Quốc hội, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã có bài phát biểu quan trọng,

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ngày 20.01, Thành đoàn TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức Chương trình thăm và tặng quà cho gia đình chính sách có công với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí Minh trong thời kỳ kháng chiến chống Mĩ tại xã Phú An và xã An Tây của huyện Bến Cát (Tỉnh Bình Dương).

Agile Việt Nam
;