Vì thanh niên Thông tin hoạt động Hoạt động cấp thành

Hoạt động cấp thành

Tại buổi ra quân Mùa hè xanh 2018 ngày 15-7, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh các bạn trẻ thành phố phải đi đầu thực hiện cuộc vận động cống không rác, kênh không rác để kéo giảm tình trạng ngập úng của thành phố.

Hội nghị BCH Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam (mở rộng) lần thứ 8, khóa IX vừa kiện toàn nhân sự ban chấp hành, ban kiểm tra và các chức danh chủ chốt của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam.

Hơn 2.000 đoàn viên, thanh niên công nhân đã tham dự Lễ ra quân Chiến dịch tình nguyện Kỳ nghỉ hồng lần thứ 17 năm 2018 diễn ra vào sáng ngày 08.7 tại Khu lưu trú công nhân Sadeco, Quận 7.

Sáng 7/7, Kỳ họp lần 3 của Hội đồng trẻ em Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra tại Hội trường Thành Đoàn với sự tham dự của 50 thành viên Hội đồng.

Chiều 06/07, Hội nghị sơ kết 01 năm triển khai thí điểm mô hình “Hội đồng trẻ em” cấp tỉnh, thành phố đã diễn ra tại Hội trường Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh.

Agile Việt Nam
;