Khởi động "Chuyến xe công nhân" năm 2018

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/1/30125/1.png" style="height:451px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/1/30125/2.png" style="height:451px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/1/30125/3.png" style="height:448px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/1/30125/4.png" style="height:446px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/1/30125/5.png" style="height:450px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="color:rgb(34, 34, 34); font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:16px">Link tải form đăng k&yacute; <a href="http://www.thanhniencongnhan.vn/detail@178@265@Thong-bao-to-chuc-chuong-trinh-%E2%80%9CChuyen-xe-thanh-nien-cong-nhan-ve-que-don-Tet-Nguyen-dan-Mau-Tuat-nam-2018%E2%80%9D.html"><strong>TẠI Đ&Acirc;Y&nbsp;</strong></a></span></p> <p style="text-align:right"><strong>TT THANH NI&Ecirc;N C&Ocirc;NG NH&Acirc;N TP. HỒ CH&Iacute; MINH</strong></p> <p style="text-align:center">&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hội nghị đại biểu giữa nhiệm kỳ V (2015 – 2020) Hội SVVN TPHCM có sự tham dự của gần 300 đại biểu, đại diện cho hơn 400.000 hội viên, sinh viên thành phố.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đông đảo học sinh,sinh viên đã tham gia tiết mục đồng diễn "Nhớ ơn thầy cô" trong chương trình Tuổi xanh tôi hát 2018

Agile Việt Nam
;