Đoàn các KCX-KCN: “Tết sum vầy” cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px">Ng&agrave;y 28/01/2019, Ban Thường vụ Li&ecirc;n đoàn Lao đ&ocirc;̣ng qu&acirc;̣n Thủ Đức - C&ocirc;ng đo&agrave;n c&aacute;c Khu chế xuất - C&ocirc;ng nghiệp Th&agrave;nh phố - Quận đo&agrave;n Thủ Đức - Đo&agrave;n C&aacute;c Khu Chế xuất v&agrave; Khu C&ocirc;ng nghiệp Th&agrave;nh phố đ&atilde; phối hợp tổ chức chương tr&igrave;nh &ldquo;Tết sum vầy&rdquo; cho c&ocirc;ng nh&acirc;n lao đ&ocirc;̣ng c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn, đang l&agrave;m việc trong khu chế xuất, khu c&ocirc;ng nghiệp v&agrave; đang sinh hoạt tại c&aacute;c tổ C&ocirc;ng nh&acirc;n tự quản tr&ecirc;n địa b&agrave;n quận Thủ Đức nh&acirc;n dịp Tết Kỷ Hợi năm 2019.&nbsp;</span></strong></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/1/31873/Tet%20sum%20vay.jpg" style="height:450px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Chương tr&igrave;nh được diễn ra trong kh&ocirc;ng kh&iacute; vui tươi, s&ocirc;i nổi tr&agrave;n ngập kh&ocirc;ng kh&iacute; m&ugrave;a xu&acirc;n mới với nhiều nội dung như hội thi thiết kế thiệp ch&uacute;c Tết, trang tr&iacute; c&agrave;nh mai - c&agrave;nh đ&agrave;o, tr&igrave;nh diễn thời trang với chủ đề &ldquo;Thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n chung tay bảo vệ m&ocirc;i trường xanh&rdquo;, gian h&agrave;ng thư ph&aacute;p, g&oacute;c chụp ảnh Xu&acirc;n, gian h&agrave;ng nhu yếu phẩm b&igrave;nh ổn gi&aacute;,&hellip;thu h&uacute;t hơn 60 đội dự thi v&agrave; hơn 200 đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n tham gia.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, tại chương tr&igrave;nh Chương tr&igrave;nh &quot;Tết Sum vầy&quot;, Ban Tổ chức Chương tr&igrave;nh cũng đ&atilde; trao tặng 600 phần qu&agrave; trị gi&aacute; 600.000đ/phần cho c&ocirc;ng nh&acirc;n c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn, Tổ c&ocirc;ng nh&acirc;n tự quản kh&ocirc;ng c&oacute; điều kiện về qu&ecirc; đ&oacute;n tết, g&oacute;p phần động vi&ecirc;n chăm lo đời sống vật chất v&agrave; tinh thần cho thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n nh&acirc;n dịp Tết Nguy&ecirc;n Đ&aacute;n Kỷ Hợi 2019.</span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px">HUYỀN L&Ecirc;</span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 17/11, hàng trăm học sinh đã đến Nhà thiếu nhi TP.HCM để tham dự Lễ kỷ niệm và triển lãm ảnh với chủ đề “Thắp sáng nụ cười Việt Nam”.

Agile Việt Nam
;