Đem mùa xuân đến nhà công nhân có hoàn cảnh khó khăn

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="color:#000000"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/1/31790/dsc_0892.jpg" style="height:399px; width:600px" /></span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:#000000"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Đo&agrave;n Đo&agrave;n khối Doanh nghiệp TPHCM đ&atilde; thực hiện nhiều hoạt động chăm lo Tết cực kỳ &yacute; nghĩa cho c&aacute;c c&ocirc;ng nh&acirc;n c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn</strong></span><strong style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">&nbsp; huyện H&oacute;c M&ocirc;n.</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:#000000"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">H&ocirc;m 5/1, Đo&agrave;n khối Doanh nghiệp TPHCM đ&atilde; tổ chức chương tr&igrave;nh &quot;Xu&acirc;n đo&agrave;n kết - Tết y&ecirc;u thương&quot; tại Khu nh&agrave; ở c&ocirc;ng nh&acirc;n C&ocirc;ng ty TNHH MTV 27/7. Tại đ&acirc;y, c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n của c&ocirc;ng ty TNHH MTV Tho&aacute;t nước đ&ocirc; thị (TNĐT) đ&atilde; tiến h&agrave;nh&nbsp;sửa chữa, trang tr&iacute; lại những căn hộ tường nh&agrave; bong tr&oacute;c, nh&agrave; bị thấm dột, hệ thống điện xuống cấp,&hellip; nhằm gi&uacute;p cho nhiều người lao động đ&oacute;n tết nguy&ecirc;n đ&aacute;n Kỷ Hợi đầy đủ hơn.</span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:#000000"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Để nơi ở của anh chị em c&ocirc;ng nh&acirc;n c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn&nbsp;trở n&ecirc;n khang trang, ấm &aacute;p hơn chuẩn bị đ&oacute;n Tết, Đo&agrave;n C&ocirc;ng ty TNĐT&nbsp;đ&atilde; sơn mới 2 d&atilde;y nh&agrave; ở với m&agrave;u xanh tươi s&aacute;ng, sửa chữa tất cả giường ngủ của cả 2 d&atilde;y nh&agrave;. B&ecirc;n cạnh đ&oacute; c&ograve;n tiến h&agrave;nh sửa chữa, lắp mới hệ thống điện, vệ sinh cải tạo khu tập kết r&aacute;c v&agrave; tặng nhiều th&ugrave;ng r&aacute;c c&ocirc;ng cộng mới cho c&aacute;c c&ocirc;ng nh&acirc;n.&nbsp;</span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:#000000"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/1/31790/25d029a6039b138affa32e911f05de45.jpg" style="height:450px; width:600px" /></span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:#000000"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/1/31790/39e0bf26d8cf12899fd6dd126309679e.jpg" style="height:450px; width:600px" /></span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:#000000"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Anh L&ecirc; Văn Thơm, một c&ocirc;ng nh&acirc;n được hỗ trợ&nbsp;chia sẻ: &ldquo;T&ocirc;i đ&atilde; sống v&agrave; l&agrave;m việc tại đ&acirc;y đ&atilde; được 7 năm, c&ocirc;ng việc hằng ng&agrave;y t&ocirc;i l&agrave;m tranh sơn m&agrave;i. Thu nhập hằng th&aacute;ng khoảng 3,5 triệu, với số tiền đ&oacute; m&igrave;nh cũng chưa chuẩn bị g&igrave; cho tết nguy&ecirc;n đ&aacute;n. Cuộc sống anh em ở đ&acirc;y rất khổ cực, mối nhọt, nh&agrave; dột. H&ocirc;m nay t&ocirc;i cảm thấy rất vui mừng v&agrave; biết ơn mấy bạn ở C&ocirc;ng ty TNĐT&nbsp;v&agrave; c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n đến gi&uacute;p đỡ, sửa chữa nh&agrave; cho ch&uacute;ng t&ocirc;i&rdquo;.</span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:#000000"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Anh Ng&ocirc;&nbsp;Tấn Thuận, B&iacute; thư Đo&agrave;n c&ocirc;ng ty TNHH MTV TNĐT&nbsp;cho biết:&nbsp;&ldquo;Ch&uacute;ng t&ocirc;i ph&aacute;t hiện ra cuộc sống của những người lao động bị c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn&nbsp;vốn dĩ đ&atilde; kh&oacute; khăn, nay c&ograve;n kh&oacute; khăn hơn v&igrave; sinh hoạt hằng ng&agrave;y như giường chiếu hư hỏng, c&aacute;c vật dụng thiếu thốn.&nbsp;C&ugrave;ng hưởng ứng Năm Thanh ni&ecirc;n t&igrave;nh nguyện, ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; k&ecirc;u gọi c&aacute;c đo&agrave;n cơ sở, ph&aacute;t qu&agrave; cho người lao động khuyết tật nhằm mang đến cuộc sống cho anh chị em c&ocirc;ng nh&acirc;n ở đ&acirc;y&nbsp;cuộc sống tốt hơn. Từng c&aacute; nh&acirc;n cũng c&oacute; thể tiếp tục triển khai để hoạt động &yacute; nghĩa n&agrave;y để gi&uacute;p những ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn vươn l&ecirc;n, c&oacute; cuộc sống tốt hơn&rdquo;</span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:#000000"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/1/31790/dsc_0892.jpg" style="height:399px; width:600px" /></span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:#000000"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Sau khi sửa chữa, trang tr&iacute; khu nh&agrave; ở người lao động bị khuyết tật, Đo&agrave;n C&ocirc;ng ty TNĐT đ&atilde; trao cho mỗi gia đ&igrave;nh c&ocirc;ng nh&acirc;n c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn&nbsp;những phần qu&agrave; Tết với nhiều vật phẩm để đ&oacute;n tết ấm c&uacute;ng, vui tươi hơn b&ecirc;n người th&acirc;n, gia đ&igrave;nh.</span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:#000000"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chương tr&igrave;nh được thực hiện với &yacute; nghĩa thể hiện tinh thần t&igrave;nh nguyện xung k&iacute;ch của đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n trong việc chung tay gi&uacute;p đỡ c&aacute;c c&ocirc;ng nh&acirc;n lao động c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn nhằm mang đến cho người lao động c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn c&oacute; khu nh&agrave; ở sạch sẽ, an to&agrave;n v&agrave; đ&oacute;n m&ugrave;a xu&acirc;n mới 2019 an l&agrave;nh, ấm &aacute;p, hạnh ph&uacute;c.</span></span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="color:#000000"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>ĐỨC DUY</strong></span></span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="color:#000000"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Ảnh: Ho&agrave;ng Anh - Trung Hiếu</strong></span></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Ngày 20.01 vừa, qua tại Lễ phát động đợt thi đua trong tuổi trẻ cả nước với chủ đề “Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác” nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019), gắn với phát động “Năm Thanh niên tình nguyện” 2019, đồng chí Lê Quốc Phong - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Đại biểu Quốc hội, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã có bài phát biểu quan trọng,

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ngày 20.01, Thành đoàn TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức Chương trình thăm và tặng quà cho gia đình chính sách có công với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí Minh trong thời kỳ kháng chiến chống Mĩ tại xã Phú An và xã An Tây của huyện Bến Cát (Tỉnh Bình Dương).

Agile Việt Nam
;