Tân Bình: Tổng kết tháng thanh niên công nhân năm 2018

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">V&agrave;o ng&agrave;y 20, 21 v&agrave; 27 th&aacute;ng 10 năm, Ban Thường vụ Quận Đo&agrave;n T&acirc;n B&igrave;nh tổ chức một loạt c&aacute;c hoạt động nhằm 2018 ch&agrave;o mừng kỷ niệm 36 năm Ng&agrave;y truyền thống Thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh (15/10/1982 &ndash; 15/10/2018).</span></span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Với mục ti&ecirc;u tạo điều kiện cho thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n tr&ecirc;n địa b&agrave;n giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn của c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n, g&oacute;p phần n&acirc;ng cao năng lực, thực hiện th&agrave;nh c&ocirc;ng c&aacute;c nhiệm vụ ch&iacute;nh trị tại đơn vị. Ban Thường vụ Quận Đo&agrave;n T&acirc;n B&igrave;nh tổ chức c&aacute;c sự kiện sau:</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1)Giải b&oacute;ng đ&aacute; truyền thống Thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n Quận T&acirc;n B&igrave;nh lần thứ XV &ndash; năm 2018 diễn ra v&agrave;o ng&agrave;y 20 &ndash; 21 th&aacute;ng 10 năm 2018 tại S&acirc;n b&oacute;ng đ&aacute; Mini Lữ Đo&agrave;n 596, chi Đo&agrave;n c&ocirc;ng ty TNHH Kiểm to&aacute;n v&agrave; Tư vấn A&amp;C đ&agrave; gi&agrave;nh giải nhất của cuộc thi.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31579/1.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31579/2.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">2)Tổ chức lễ d&acirc;ng hương tại khu tưởng niệm Anh h&ugrave;ng liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi tại đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3 v&agrave;o trưa ng&agrave;y 27/10/2018.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31579/3.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31579/4.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">3)Chương tr&igrave;nh ẩm thực với chủ đề &ldquo;S&ocirc;ng nước phương Nam&rdquo; tại sảnh trước Nh&agrave; thiếu nhi quận T&acirc;n B&igrave;nh v&agrave;o buổi chiều ng&agrave;y 27/10/2018.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31579/5.jpg" style="height:450px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31579/6.jpg" style="height:450px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">4) Chương tr&igrave;nh kỷ niệm 36 năm Ng&agrave;y truyền thống Thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh (15/10/1982 &ndash; 15/10/2018) v&agrave; tuy&ecirc;n dương c&aacute;c gương thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n buổi tối ng&agrave;y 27/10/2018 tại sảnh trước Nh&agrave; thiếu nhi quận T&acirc;n B&igrave;nh.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31579/7.jpg" style="height:414px; width:600px" /></p> <p style="text-align:right"><strong>Minh Vương</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Ngày 20.01 vừa, qua tại Lễ phát động đợt thi đua trong tuổi trẻ cả nước với chủ đề “Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác” nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019), gắn với phát động “Năm Thanh niên tình nguyện” 2019, đồng chí Lê Quốc Phong - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Đại biểu Quốc hội, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã có bài phát biểu quan trọng,

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ngày 20.01, Thành đoàn TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức Chương trình thăm và tặng quà cho gia đình chính sách có công với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí Minh trong thời kỳ kháng chiến chống Mĩ tại xã Phú An và xã An Tây của huyện Bến Cát (Tỉnh Bình Dương).

Agile Việt Nam
;