Ra quân thực hiện công trình sửa chữa nhà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px"><strong>S&aacute;ng 27/10/2018, Tổ đại biểu Hội đồng nh&acirc;n d&acirc;n th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh đơn vị Quận 2, Quận đo&agrave;n Quận 2 tổ chức lễ trao tặng bảng tượng trưng sửa chữa nh&agrave; t&igrave;nh thương d&agrave;nh cho c&aacute;c hộ ngh&egrave;o, kh&oacute; khăn tr&ecirc;n địa b&agrave;n Quận 2.</strong></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Đến tham dự chương tr&igrave;nh c&oacute; đồng ch&iacute; Nguyễn Văn Hiếu, UV Dự khuyết BCHTW Đảng, UV.BTV Th&agrave;nh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Th&agrave;nh ủy th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh; đồng ch&iacute; Nguyễn Hồng H&agrave;, Ph&oacute; trưởng ban Văn h&oacute;a &ndash; x&atilde; hội Hội đồ</span><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">ng nh&acirc;n d&acirc;n th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh; đồng ch&iacute; B&ugrave;i Văn Ph&uacute;c, Chủ tịch Hội đồng nh&acirc;n d&acirc;n Quận 2, đồng ch&iacute; Nguyễn Nghĩa Hiệp - QUV, Ph&oacute; Chủ tịch UBND Quận 2.<br /> Ph&aacute;t biểu tại chương tr&igrave;nh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Th&agrave;nh ủy th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh Nguyễn Văn Hiếu chia sẻ, đ&acirc;y l&agrave; việc l&agrave;m rất c&oacute; &yacute; nghĩa của Tổ đại biểu Hội đồng nh&acirc;n d&acirc;n c&ugrave;ng Quận Đo&agrave;n&nbsp;đối với c&aacute;c hộ ngh&egrave;o tr&ecirc;n địa b&agrave;n Quận 2. Việc l&agrave;m n&agrave;y một phần n&agrave;o l&agrave;m giảm bớt gh&aacute;nh nặng cho c&aacute;c hộ gia đ&igrave;nh ngh&egrave;o trong việc sữa chữa lại căn nh&agrave; đang ở. Năm hết ,tết đến việc sữa chữa lại c&aacute;c căn nh&agrave; cho c&aacute;c hộ ngh&egrave;o sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho họ hưởng được một c&aacute;i tết ấm c&uacute;ng v&agrave; hạnh ph&uacute;c. Việc chăm lo cho người ngh&egrave;o, kh&oacute; khăn kh&ocirc;ng ch&igrave; l&agrave; của ch&iacute;nh quyền địa phương m&agrave; c&ograve;n l&agrave; của to&agrave;n x&atilde; hội.&nbsp;</span></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31577/20181027_084552.jpg" style="height:675px; width:900px" /></p> <p style="text-align: center;"><em>(Đ/c Nguyễn Văn Hiếu trao tặng bảng tượng trưng c&ocirc;ng tr&igrave;nh sửa chữa nh&agrave; cho đại diện hộ d&acirc;n)</em></p> <p style="text-align: center;"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31577/FB_IMG_1540956650215.jpg" style="height:490px; width:900px" /></em></p> <p style="text-align: center;"><em>(Đ/c Nguyễn Văn Hiếu v&agrave; đ/c Nguyễn Hồng H&agrave; trao c&ocirc;ng tr&igrave;nh sửa nh&agrave; cho người d&acirc;n)</em></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Thay mặt c&aacute;c hộ gia đ&igrave;nh nhận sự hỗ trợ, &ocirc;ng Nguyễn Văn Viện ngụ tại phường B&igrave;nh Trưng Đ&ocirc;ng, Quận 2 b&agrave;y tỏ l&ograve;ng bi&ecirc;t ơn đối với Tổ Đại biểu hội đồng nh&acirc;n d&acirc;n cũng như ch&iacute;nh quyền địa phương c&aacute;c cấp. &Ocirc;ng hứa rằng sẽ cố gắng l&agrave;m ăn để phấn đấu trong thời gian tới sẽ tho&aacute;t ngh&egrave;o.&nbsp;<br /> Tổ đại biểu đ&atilde; trao bảng tượng trưng cho đại diện 10 hộ gia đ&igrave;nh với tổng số tiền hơn 360 triệu đồng.</span></p> <p style="text-align: right;"><strong><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Quận Đo&agrave;n 2</span></strong></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Ngày 20.01 vừa, qua tại Lễ phát động đợt thi đua trong tuổi trẻ cả nước với chủ đề “Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác” nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019), gắn với phát động “Năm Thanh niên tình nguyện” 2019, đồng chí Lê Quốc Phong - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Đại biểu Quốc hội, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã có bài phát biểu quan trọng,

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ngày 20.01, Thành đoàn TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức Chương trình thăm và tặng quà cho gia đình chính sách có công với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí Minh trong thời kỳ kháng chiến chống Mĩ tại xã Phú An và xã An Tây của huyện Bến Cát (Tỉnh Bình Dương).

Agile Việt Nam
;