Nhà Bè: Lễ bàn giao Nhà tình nghĩa tại xã Phú Xuân

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">S&aacute;ng ng&agrave;y 03/8/2018, Ban chỉ đạo h&egrave; x&atilde; Ph&uacute; Xu&acirc;n đ&atilde; tổ chức Lễ b&agrave;n giao Nh&agrave; t&igrave;nh nghĩa cho hộ B&agrave; L&ecirc; Thị Lang ngụ tại ấp 5, x&atilde; Ph&uacute; Xu&acirc;n &ndash; l&agrave; hộ gia đ&igrave;nh ch&iacute;nh s&aacute;ch tr&ecirc;n điạ b&agrave;n x&atilde;.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/8/31244/IMG_9316.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đến tham dự c&oacute; sự hiện diện của Đồng ch&iacute; Nguyễn Văn Minh &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư Đảng ủy Sở Lao động Thương binh v&agrave; X&atilde; hội Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh; Đồng ch&iacute; Nguyễn Kim Ngọc &ndash; Trưởng Ph&ograve;ng Lao động - Thương binh v&agrave; X&atilde; hội Huyện; Đồng ch&iacute; Nguyễn Thanh Tuấn, Ph&oacute; B&iacute; thư Huyện Đo&agrave;n; Đồng ch&iacute; Nguyễn Thanh Sơn &ndash; Ủy vi&ecirc;n Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam Huyện; đại diện l&atilde;nh đạo Đảng ủy &ndash; Hội đồng nh&acirc;n d&acirc;n - Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n x&atilde; Ph&uacute; Xu&acirc;n; c&aacute;c đo&agrave;n thể Huyện, x&atilde; Ph&uacute; Xu&acirc;n; đại diện Đảng bộ ấp 5, ban nh&acirc;n d&acirc;n ấp 5 v&agrave; đặc biệt l&agrave; hơn 15 chiến sĩ kỳ nghỉ hồng Đo&agrave;n Sở Lao động - Thương binh v&agrave; X&atilde; hội Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/8/31244/IMG_9281.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Sau một thời gian khởi c&ocirc;ng, cuối c&ugrave;ng ng&ocirc;i nh&agrave; cũng đ&atilde; được nghiệm thu v&agrave; đưa v&agrave;o sử dụng. Ng&ocirc;i nh&agrave; c&oacute; diện t&iacute;ch 40m<sup>2</sup>, được x&acirc;y dựng khang trang, kết cấu nh&agrave; bằng b&ecirc;-t&ocirc;ng, cốt th&eacute;p, nền gạch men. Nh&agrave; t&igrave;nh nghĩa của hộ B&agrave; L&ecirc; Thị Lang đ&atilde; nhận được sự hỗ trợ của Đo&agrave;n Sở Lao động - Thương binh v&agrave; X&atilde; hội TP. Hồ Ch&iacute; Minh l&agrave; 70.000.000đ. Tại buổi lễ, c&aacute;c đơn vị t&agrave;i trợ v&agrave; Đảng ủy x&atilde; Ph&uacute; Xu&acirc;n cũng đ&atilde; trao tặng những phần qu&agrave; &yacute; nghĩa, thiết thực, mang lại niềm vui, sự sẻ chia đầy nghĩa t&igrave;nh.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/8/31244/IMG_9290.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Mong rằng với ng&ocirc;i nh&agrave; mới khang trang, tạo điều kiện gi&uacute;p gia đ&igrave;nh B&agrave; L&ecirc; Thị Lang giảm bớt những kh&oacute; khăn, vươn l&ecirc;n, ổn định hơn trong thời gian tới./.</span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>TH&Uacute;Y DIỄM</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Ngày 20.01 vừa, qua tại Lễ phát động đợt thi đua trong tuổi trẻ cả nước với chủ đề “Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác” nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019), gắn với phát động “Năm Thanh niên tình nguyện” 2019, đồng chí Lê Quốc Phong - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Đại biểu Quốc hội, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã có bài phát biểu quan trọng,

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ngày 20.01, Thành đoàn TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức Chương trình thăm và tặng quà cho gia đình chính sách có công với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí Minh trong thời kỳ kháng chiến chống Mĩ tại xã Phú An và xã An Tây của huyện Bến Cát (Tỉnh Bình Dương).

Agile Việt Nam
;