Quận 9: Chuỗi hoạt động kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2018)

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><strong>V&agrave;o ng&agrave;y 22/7/2018, BTV Quận đo&agrave;n 9 đ&atilde; tổ chức chuỗi c&aacute;c hoạt động hưởng ứng ng&agrave;y hoạt động cao điểm &ldquo;Chiến sĩ t&igrave;nh nguyện uống nước nhớ nguồn, v&igrave; an sinh x&atilde; hội&rdquo;</strong><strong> v&agrave; kỷ niệm 71 năm ng&agrave;y Thương binh &ndash; Liệt sĩ (27/7/1947 &ndash; 27/7/2018).</strong></p> <p style="text-align: justify;">S&aacute;ng ng&agrave;y 22/7/2018, nhằm hưởng ứng ng&agrave;y hoạt động cao điểm &ldquo;Chiến sĩ t&igrave;nh nguyện uống nước nhớ nguồn, v&igrave; an sinh x&atilde; hội&rdquo;, Ban Thường vụ Quận Đo&agrave;n 9 đ&atilde; tổ chức Ng&agrave;y hội hiến m&aacute;u t&igrave;nh nguyện năm 2018 với hơn 100 ca hiến m&aacute;u nh&acirc;n đạo. C&ugrave;ng đ&oacute;, BTV Quận đo&agrave;n đ&atilde; tổ chức &quot;H&agrave;nh tr&igrave;nh đền ơn đ&aacute;p nghĩa&quot; qua đ&oacute; đ&atilde; thăm hỏi v&agrave; tặng qu&agrave; cho 4 Mẹ Việt Nam Anh h&ugrave;ng v&agrave; 9 gia đ&igrave;nh Thương binh nặng tr&ecirc;n địa b&agrave;n Quận với tổng kinh ph&iacute; 13 triệu đồng.&nbsp;Song song đ&oacute;, c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n trực thuộc cũng tổ chức nhiều hoạt động &yacute; nghĩa hướng đến ng&agrave;y Thương binh Liệt sĩ như chương tr&igrave;nh thăm c&aacute;c địa chỉ đỏ; thăm v&agrave; tặng qu&agrave; cho 22 gia đ&igrave;nh thương bệnh binh, gia đ&igrave;nh ch&iacute;nh s&aacute;ch; Khởi c&ocirc;ng x&acirc;y dựng nh&agrave; t&igrave;nh bạn tại phường Phước B&igrave;nh; b&agrave;n giao Nh&agrave; t&igrave;nh bạn cho gia đ&igrave;nh đo&agrave;n vi&ecirc;n c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn tổng kinh ph&iacute; 50.000.000 đồng tại phường Tăng Nhơn Ph&uacute; B; thực hiện trao tặng 5 căn ph&ograve;ng mơ ước; trao 7 thẻ bảo hiểm y&nbsp; tế cho thanh ni&ecirc;n c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn; dọn dẹp, vệ sinh nh&agrave; ghi bia tại 11 phường; nấu bữa cơm nghĩa t&igrave;nh tại nh&agrave; c&aacute;c Mẹ Việt Nam anh h&ugrave;ng, gia đ&igrave;nh thương bệnh binh nặng; tổ chức diễn đ&agrave;n &ldquo;Người truyền lửa&rdquo;&hellip;</p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31121/bàn giao nhà.jpg" style="height:300px; width:400px" /></p> <p style="text-align: center;"><em>(H&igrave;nh ảnh b&agrave;n giao Nh&agrave; t&igrave;nh bạn tại phường Tăng Nhơn Ph&uacute; B)</em></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31121/tặng quà.jpg" style="height:300px; width:400px" /></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31121/tặng quà (2).jpg" style="height:267px; width:400px" /></p> <p style="text-align: center;"><em>(H&igrave;nh ảnh thăm hỏi v&agrave; tặng qu&agrave; cho gia đ&igrave;nh mẹ Việt Nam anh h&ugrave;ng, gia đ&igrave;nh Thương bệnh binh tr&ecirc;n địa b&agrave;n quận)</em></p> <p style="text-align: justify;">Thiết thực kỷ niệm 71 năm ng&agrave;y Thương binh &ndash; Liệt sĩ (27/7/1947 &ndash; 27/7/2018) v&agrave;o tối c&ugrave;ng ng&agrave;y tại Đền tưởng niệm Bến Nọc,&nbsp;Ban Thường vụ Quận đo&agrave;n 9 phối hợp c&ugrave;ng CLB truyền thống kh&aacute;ng chiến Quận, ph&ograve;ng Lao động thương binh v&agrave; x&atilde; hội Quận tổ chức chương tr&igrave;nh lễ thắp nến tri &acirc;n c&aacute;c anh h&ugrave;ng liệt sĩ v&agrave; lễ kỷ niệm 71 năm ng&agrave;y thương binh liệt sĩ (27/7/1947 &ndash; 27/7/2018). Tại buổi lễ c&aacute;c đồng ch&iacute; l&atilde;nh đạo, c&aacute;c c&ocirc; ch&uacute; hội vi&ecirc;n v&agrave; c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n đ&atilde; thắp 1000 ly nến tri &acirc;n c&aacute;c anh h&ugrave;ng liệt sỹ. Cũng trong chương tr&igrave;nh, BTV Quận đo&agrave;n v&agrave; CLB Truyền thống kh&aacute;ng chiến quận đ&atilde; trao 02 sổ tiết kiệm trị gi&aacute; 10.000.000 đồng cho con em gia đ&igrave;nh liệt sỹ v&agrave; 24 suất học bổng trị gi&aacute; 24.000.000 đồng cho con em gia đ&igrave;nh thương bệnh binh, gia đ&igrave;nh ch&iacute;nh s&aacute;ch c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn, vượt kh&oacute; học giỏi.</p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31121/thắp nến.jpg" style="height:300px; width:400px" /></p> <p style="text-align: center;"><em>(C&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n thực hiện thắp nến tri &acirc;n c&aacute;c anh h&ugrave;ng liệt sĩ tại Đền tưởng niệm Bến Nọc)</em></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31121/sổ.jpg" style="height:300px; width:400px" /></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31121/lễ.jpg" style="height:300px; width:400px" /></p> <p style="text-align: center;"><em>(H&igrave;nh ảnh trao sổ tiết kiệm v&agrave; học bổng cho con em gia đ&igrave;nh liệt sĩ, gia đ&igrave;nh ch&iacute;nh s&aacute;ch tại buổi lễ)</em></p> <p style="text-align: justify;">Những hoạt động v&agrave; phần việc &yacute; nghĩa đ&atilde; ph&aacute;t huy r&otilde; n&eacute;t vai tr&ograve;, tinh thần xung k&iacute;ch t&igrave;nh nguyện của Tuổi trẻ Quận 9, ph&aacute;t huy tốt truyền thống &ldquo;uống nước nhớ nguồn&rdquo;, &ldquo;đền ơn đ&aacute;p nghĩa&rdquo; cao đẹp, gi&aacute;o dục lớp thế hệ trẻ h&ocirc;m nay phải lu&ocirc;n tự h&agrave;o với truyền thống, kh&ocirc;ng ngừng phấn đấu, học tập, lao động để x&acirc;y dựng đất nước ng&agrave;y c&agrave;ng tốt hơn, xứng đ&aacute;ng l&agrave; với lịch sử V&ugrave;ng Bưng Anh h&ugrave;ng, xứng đ&aacute;ng với sự hy sinh của biết bao thế hệ cha anh đi trước.</p> <p style="text-align: right;"><strong>LAN ANH</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Ngày 20.01 vừa, qua tại Lễ phát động đợt thi đua trong tuổi trẻ cả nước với chủ đề “Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác” nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019), gắn với phát động “Năm Thanh niên tình nguyện” 2019, đồng chí Lê Quốc Phong - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Đại biểu Quốc hội, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã có bài phát biểu quan trọng,

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ngày 20.01, Thành đoàn TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức Chương trình thăm và tặng quà cho gia đình chính sách có công với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí Minh trong thời kỳ kháng chiến chống Mĩ tại xã Phú An và xã An Tây của huyện Bến Cát (Tỉnh Bình Dương).

Agile Việt Nam
;