Trang chủ
Văn bản năm 2006-2008
Văn bản năm 2009
Lịch làm việc
Thư mời
Thông báo
Công văn
Chương trình
Kế hoạch
Hướng dẫn
Báo cáo
Quyết định – Quy định – Quy chế
Văn kiện - Nghị quyết
Văn bản của UBKT
Chỉ thị
Đề án
Liên tịch
Văn bản năm 2010
Văn bản năm 2011
Văn bản năm 2012
Văn bản năm 2013
Văn bản năm 2014
Văn bản năm 2015
Văn bản năm 2016
Văn bản năm 2017
Văn Bản Năm 2018
Văn Bản Năm 2019
Văn Bản Năm 2020
Văn Bản Năm 2021
Văn Bản Năm 2022
Văn Bản Năm 2023
Văn bản Đội
Đại hội Đoàn Thành phố
 
Số lượt truy cập
8524006
Văn bản của UBKT Thứ ba, 23-07-2024
Bảng theo dõi hoạt động Ủy ban Kiểm tra khu vực quận huyện Đoàn năm 2009
Bảng theo dõi hoạt động Ủy ban Kiểm tra khu vực quận huyện Đoàn năm 2009 Bảng theo dõi hoạt động Ủy ban Kiểm tra khu vực quận huyện Đoàn năm 2009
Phụ lục Số liệu thống kê kết quả thực hiện công tác kiểm tra giám sát của Đoàn năm 2009
Phụ lục Số liệu thống kê kết quả thực hiện công tác kiểm tra giám sát của Đoàn năm 2009 Phụ lục Số liệu thống kê kết quả thực hiện công tác kiểm tra giám sát của Đoàn năm 2009
Đề cương Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát của Đoàn năm 2009
Đề cương Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát của Đoàn năm 2009 Đề cương Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát của Đoàn năm 2009
Công văn số 13/UBKT V/v Thực hiện chế độ thông tin báo cáo
Thực hiện chế độ thông tin báo cáo Thực hiện chế độ thông tin báo cáo
Thông báo số 03/TB-UBKT v/v Kiểm tra chuyên đề về cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”
Thông báo số 03/TB-UBKT v/v Kiểm tra chuyên đề về cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập..." Thông báo số 03/TB-UBKT v/v Kiểm tra chuyên đề về cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập..."
Kế hoạch số 04/ KH-UBKT Kiểm tra chuyên đề công tác Đoàn viên và chất lượng hoạt động cơ sở Đoàn năm 2009
Kiểm tra chuyên đề công tác Đoàn viên và chất lượng hoạt động cơ sở Đoàn năm 2009 Kiểm tra chuyên đề công tác Đoàn viên và chất lượng hoạt động cơ sở Đoàn năm 2009
Phụ lục số liệu thống kê kết quả thực hiện công tác kiểm tra giám sát của Đoàn 6 tháng đầu năm 2009
Số liệu thống kê kết quả thực hiện công tác kiểm tra Số liệu thống kê kết quả thực hiện công tác kiểm tra
Đề cương báo cáo kết quả thực hiện công tác kiểm tra giám sát của Đoàn 6 tháng đầu năm 2009, hoạt động trọng tâm 6 tháng cuối năm.
Đề cương báo cáo kết quả thực hiện công tác kiểm tra Đề cương báo cáo kết quả thực hiện công tác kiểm tra
Công văn số 06 - UBKT v/v thực hiện báo cáo công tác kiểm tra, giám sát của Đoàn 6 tháng đầu năm 2009 và hoạt động trọng tâm 6 tháng cuối năm.
Thực hiện báo cáo công tác kiểm tra, giám sát của Đoàn 6 tháng đầu năm 2009 Thực hiện báo cáo công tác kiểm tra, giám sát của Đoàn 6 tháng đầu năm 2009
Hệ Thống Quản Lý Đoàn Viên