Trang chủ
Văn bản năm 2006-2008
Văn bản năm 2009
Lịch làm việc
Thư mời
Thông báo
Công văn
Chương trình
Kế hoạch
Hướng dẫn
Báo cáo
Quyết định – Quy định – Quy chế
Văn kiện - Nghị quyết
Văn bản của UBKT
Chỉ thị
Đề án
Liên tịch
Văn bản năm 2010
Văn bản năm 2011
Văn bản năm 2012
Văn bản năm 2013
Văn bản năm 2014
Văn bản năm 2015
Văn bản năm 2016
Văn bản năm 2017
Văn Bản Năm 2018
Văn Bản Năm 2019
Văn Bản Năm 2020
Văn Bản Năm 2021
Văn Bản Năm 2022
Văn Bản Năm 2023
Văn bản Đội
Đại hội Đoàn Thành phố
 
Số lượt truy cập
8511498
Công văn Chủ nhật, 23-06-2024
Công văn số 1127/ĐTN V/v tham gia cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa” năm 2009
Công văn số 1127/ĐTN V/v tham gia cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trong lĩnh vực giao thông đường thủy Công văn số 1127/ĐTN V/v tham gia cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trong lĩnh vực giao thông đường thủy
Công văn số 1122/ĐTN Về việc báo cáo tình hình tổ chức và phương thức sinh hoạt Đoàn trong điều kiện học chế tín chỉ
Công văn số 1122/ĐTN Về việc báo cáo tình hình tổ chức và phương thức sinh hoạt Đoàn Công văn số 1122/ĐTN Về việc báo cáo tình hình tổ chức và phương thức sinh hoạt Đoàn
Công văn số 1117/ĐTN V/v điều chỉnh một số nội dung Hướng dẫn số 17/HD-ĐTN ngày 30/7/2009 về chương trình Dự bị đoàn viên và công tác phát triển đoàn viên mới trong trường học.
Công văn số 1117/ĐTN V/v điều chỉnh một số nội dung Hướng dẫn số 17/HD-ĐTN ngày 30/7/2009 Công văn số 1117/ĐTN V/v điều chỉnh một số nội dung Hướng dẫn số 17/HD-ĐTN ngày 30/7/2009
Công văn số 1115/ĐTN v/v triển khai phòng, chống dịch sốt xuất huyết
Công văn số 1115/ĐTN v/v triển khai phòng, chống dịch sốt xuất huyết Công văn số 1115/ĐTN v/v triển khai phòng, chống dịch sốt xuất huyết
Công văn số 1087 /ĐTN V/v chăm lo, phụng dưỡng ba má phong trào hướng đến kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống học sinh – sinh viên (09/01/1950 – 09/01/2010)
Công văn số 1087 /ĐTN V/v chăm lo, phụng dưỡng ba má phong trào hướng đến kỷ niệm... Công văn số 1087 /ĐTN V/v chăm lo, phụng dưỡng ba má phong trào hướng đến kỷ niệm...
Công văn số 1014 /ĐTN “Về việc đẩy mạnh kết nạp đoàn viên mới và đẩy nhanh tiến độ phân tích chất lượng đoàn viên và chi đoàn năm 2009”
Công văn số 1014 /ĐTN “Về việc đẩy mạnh kết nạp đoàn viên mới và đẩy nhanh tiến độ phân tích..." Công văn số 1014 /ĐTN “Về việc đẩy mạnh kết nạp đoàn viên mới và đẩy nhanh tiến độ phân tích..."
Công văn số 957 /ĐTN V/v thực hiện chỉ thị số 38-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”
Công văn số 957 /ĐTN V/v thực hiện chỉ thị số 38-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng Công văn số 957 /ĐTN V/v thực hiện chỉ thị số 38-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng
Công văn số 786 /ĐTN V/v đề nghị hỗ trợ, tặng máy vi tính xây dựng các điểm phổ biến kiến thức và truy cập Internet cho thanh niên
Công văn số 786 /ĐTN V/v đề nghị hỗ trợ, tặng máy vi tính xây dựng các điểm phổ biến kiến thức Công văn số 786 /ĐTN V/v đề nghị hỗ trợ, tặng máy vi tính xây dựng các điểm phổ biến kiến thức
Công văn số 0715 /ĐTN V/v tuyển sinh đào tạo trung cấp chuyên nghiệp do Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam tổ chức
Công văn số 0715 /ĐTN V/v tuyển sinh đào tạo trung cấp chuyên nghiệp do Học viện Thanh thiếu niên VN Công văn số 0715 /ĐTN V/v tuyển sinh đào tạo trung cấp chuyên nghiệp do Học viện Thanh thiếu niên VN
Công văn số 693 /ĐTN V/v hưởng ứng Cuộc vận động toàn xã hội chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi Việt Nam
Công văn hưởng ứng Cuộc vận động toàn xã hội chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi Việt Nam Công văn hưởng ứng Cuộc vận động toàn xã hội chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi Việt Nam
Công văn số 0675 /ĐTN về việc đẩy mạnh công tác kết nạp đoàn viên mới – lớp đoàn viên Lý Tự Trọng trong 6 tháng cuối năm 2009
Công văn số 0675 /ĐTN về việc đẩy mạnh công tác kết nạp đoàn viên mới – lớp đoàn viên Lý Tự Trọng Công văn số 0675 /ĐTN về việc đẩy mạnh công tác kết nạp đoàn viên mới – lớp đoàn viên Lý Tự Trọng
Công văn số 0666 /ĐTN v/v cử cán bộ tham gia lớp đào tạo chức danh Tổng phụ trách Đội trường học Khóa D10
Cử cán bộ tham gia lớp đào tạo chức danh Tổng phụ trách Đội trường học Khóa D10 Cử cán bộ tham gia lớp đào tạo chức danh Tổng phụ trách Đội trường học Khóa D10
Công văn số 0572 - TV V/v mời tham dự Hội nghị BCH Thành Đoàn lần thứ 8 Khóa VIII
Mời tham dự Hội nghị BCH Thành Đoàn lần thứ 8 Khóa VIII Mời tham dự Hội nghị BCH Thành Đoàn lần thứ 8 Khóa VIII
Công văn số 0556 -TV v/v phổ biến, vận động tham gia cuộc thi tìm hiểu “Biển đảo Việt Nam” do Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức
V/v phổ biến, vận động tham gia cuộc thi tìm hiểu “Biển đảo Việt Nam” V/v phổ biến, vận động tham gia cuộc thi tìm hiểu “Biển đảo Việt Nam”
Công văn số 538 - TV v/v đảm bảo các điều kiện cho kỳ thi tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2009
Công văn số 538 - TV v/v đảm bảo các điều kiện cho kỳ thi Công văn số 538 - TV v/v đảm bảo các điều kiện cho kỳ thi
Công văn số 540 - TV v/v triển khai cho vay hỗ trợ lãi suất tại Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh
Triển khai cho vay hỗ trợ lãi suất tại Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh Triển khai cho vay hỗ trợ lãi suất tại Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh
Công văn số 0471 /TV v/v đề nghị phối hợp thực hiện chương trình tặng máy Homephone cho đoàn viên, thanh niên, người dân trên địa bàn thành phố
Đề nghị phối hợp thực hiện chương trình tặng máy Homephone cho đoàn viên, thanh niên, người dân Đề nghị phối hợp thực hiện chương trình tặng máy Homephone cho đoàn viên, thanh niên, người dân
Danh sách đầu mối liên hệ tại 24 điểm trên Thành phố Danh sách đầu mối liên hệ tại 24 điểm trên Thành phố
Công văn số 0460 -TV v/v thành lập các Câu lạc bộ (nhóm) Cán bộ trẻ tại Quận-Huyện
Thành lập các Câu lạc bộ (nhóm) Cán bộ trẻ tại Quận-Huyện Thành lập các Câu lạc bộ (nhóm) Cán bộ trẻ tại Quận-Huyện
Công văn số 445 /TV v/v giới thiệu các loại sách cần trang bị cho cơ sở Đoàn
Giới thiệu các loại sách cần trang bị cho cơ sở Đoàn Giới thiệu các loại sách cần trang bị cho cơ sở Đoàn
Danh mục sách cần trang bị Danh mục sách cần trang bị
Công văn số 0429 -TV v/v đề nghị giới thiệu cộng tác viên thực hiện công tác tuyên truyền hè năm 2009
Công văn số 0429 -TV v/v đề nghị giới thiệu cộng tác viên Công văn số 0429 -TV v/v đề nghị giới thiệu cộng tác viên
Xem tiếp   1   2   >
Hệ Thống Quản Lý Đoàn Viên