Trang chủ
Văn bản năm 2006-2008
Văn bản năm 2009
Văn bản năm 2010
Văn bản năm 2011
Văn bản năm 2012
Văn bản năm 2013
Văn bản năm 2014
Văn bản năm 2015
Văn bản năm 2016
Văn bản năm 2017
Văn Bản Năm 2018
Văn Bản Năm 2019
Văn Bản Năm 2020
Văn Bản Năm 2021
Văn Bản Năm 2022
Lịch làm việc
Ban Chấp hành Thành Đoàn
Ủy ban Kiểm tra Thành Đoàn
Báo cáo
Chương trình
Công văn
Hướng dẫn
Kế hoạch
Liên tịch
Quyết định
Thông báo
Thư mời, thư triệu tập
Văn bản Đội
Đại hội Đoàn Thành phố
 
Số lượt truy cập
7999363
Hướng dẫn Thứ ba, 06-12-2022
Hướng dẫn 02-HD/TĐTN-BTG.ĐN về tổ chức sinh hoạt chính trị tháng 11 năm 2022, chủ đề " Đồng chí Võ Văn Kiệt: Người thắp lửa"
tải file tải file
Hướng dẫn 01-HD/TĐTN-VP v/v đánh giá, phân loại và xếp hạng thi đua các cơ sở Đoàn khu vực Địa bàn dân cư, Công nhân lao động và Lực lượng vũ trang trực thuộc năm 2022
tải file tải file
thang điểm thang điểm
Hướng dẫn 83-HD/TĐTN-VP về thực hiện công tác khen thưởng hoạt động hè, các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè năm 2022
tải file tải file
Hướng dẫn 82-HD/TĐTN-BTG.ĐN tổ chức sinh hoạt chi đoàn chủ điểm tháng 7 năm 2022, chủ đề "Tuổi trẻ Việt Nam - Viết tiếp câu chuyện hòa bình"
tải file tải file
Hướng dẫn 81-HD/TĐTN-VP về việc đánh giá, phân loại và xếp hạng thi đua cơ sở Đoàn khu vực Trường học trực thuộc Thành Đoàn năm học 2021 - 2022
tải file tải file
đoàn tương đương đoàn tương đương
đoàn cơ sở đoàn cơ sở
Hướng dẫn 80-HD/TĐTN-BTC.KT về thí điểm tổ chức đại hội chi đoàn bằng hình thức trực tuyến trong trường hợp đặc biệt
tải file tải file
Hướng dẫn 79-HD/TĐTN-BTC-KT về tổ chức Ngày đoàn viên trong năm 2022
tải file tải file
Hướng dẫn 78-HD/TĐTN-BTG.ĐN về tổ chức sinh hoạt chi đoàn chủ điểm tháng 3 năm 2022, chủ đề "Tuổi trẻ sáng tạo"
tải file tải file
Hướng dẫn 77-HD/TĐTN-BTH.ĐN về tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử quan trọng và các chuyên đề nổi bật trong năm 2022
tải file tải file
Hướng dẫn 76-HD/TĐTN-BTC.KT v/v thực hiện kiểm điểm và đánh giá, xếp loại tập thể lãnh đạo và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Khối Cơ quan Thành Đoàn năm 2021
tải file tải file
Các biểu mẫu Các biểu mẫu
Phụ lục Phụ lục
Hệ Thống Quản Lý Đoàn Viên