Trang chủ
Văn bản năm 2006-2008
Văn bản năm 2009
Văn bản năm 2010
Văn bản năm 2011
Văn bản năm 2012
Văn bản năm 2013
Văn bản năm 2014
Văn bản năm 2015
Văn bản năm 2016
Văn bản năm 2017
Văn Bản Năm 2018
Văn Bản Năm 2019
Văn Bản Năm 2020
Văn Bản Năm 2021
Văn Bản Năm 2022
Lịch làm việc
Ban Chấp hành Thành Đoàn
Ủy ban Kiểm tra Thành Đoàn
Báo cáo
Chương trình
Công văn
Hướng dẫn
Kế hoạch
Liên tịch
Quyết định
Thông báo
Thư mời, thư triệu tập
Văn bản Đội
Đại hội Đoàn Thành phố
 
Số lượt truy cập
7915110
Thông báo Thứ bảy, 08-10-2022
Thông báo 2676-TB/TĐTN-BMT.ANQP.ĐBDC về cung cấp dữ liệu xây dựng Đề án "hỗ trợ thanh niên nông thôn khởi nghiệp, phát hiện kinh tế gắn với chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), GĐ 2021 - 2025
tải file tải file
link cung cấp dữ liệu link cung cấp dữ liệu
Thông báo 2675-TB/TĐTN-BTGĐN về mời tham gia tọa đàm "Hội nhập quốc tế - Chủ động thích ứng" trong khuôn khổ Diễn đàn "Khát vọng thanh niên Thành phố Bác"
tải file tải file
Thông báo 2674-TB/TĐTN-BTC.KT về việc tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng quý IV năm 2022
tải file tải file
file đính kèm file đính kèm
Thông báo 2672-TB/TĐTN-BTNTH về công nhận và cấp giấy chứng nhận chiến sĩ tham gia Chiến dịch tình nguyện Hoa phượng đỏ lần thứ 17 năm 2022
tải file tải file
file đính kèm file đính kèm
mẫu mẫu
Thông báo 2671-TB/TĐTN-BCNLĐ về tổ chức điểm cầu trực tuyến tập trung tọa đàm "Chuyển đổi số và vai trò của Đoàn tham gia cải cách hành chính, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi công vụ
tải file tải file
Thông báo 2670-TB/TĐTN-BCNLĐ về tổ chức tuyên dương và trao giải thưởng "Cán bộ, công chức, viên chức trẻ, giỏi, thân thiện" TPHCM lần 10 năm 2022
tải file tải file
Thông báo 2669-TB/TĐTN-BMT.ANQP.ĐBDC v/v phân công tổ chức các hoạt động, thực hiện các công trình chào mừng và chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí Minh lần thứ XI..
tải file tải file
Thông báo 2668-TB/TĐTN-BMT.ANQP.ĐBDC về triển khai một số nội dung thực hiện Tổ Công nghệ số tại các địa phương
tải file tải file
Thông báo 2667-TB/TĐTN-BTNTH về phân công cán bộ Thành Đoàn tham gia tổ chức Diễn đàn "Khát vọng thanh niên Thành phố Bác"
tải file tải file
Thông báo 2666-TB/TĐTN-BCNLĐ về kết quả xét trao Giải thưởng "Cán bộ, công chức, viên chức trẻ, giỏi, thân thiện Thành phố Hồ Chí Minh lần 10 - Năm 2022
tải file tải file
đính kèm đính kèm
Xem tiếp   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   >
Hệ Thống Quản Lý Đoàn Viên