Trang chủ
Văn bản năm 2006-2008
Văn bản năm 2009
Văn bản năm 2010
Văn bản năm 2011
Văn bản năm 2012
Văn bản năm 2013
Văn bản năm 2014
Văn bản năm 2015
Văn bản năm 2016
Văn bản năm 2017
Lịch làm việc
Chỉ Thị
Chương trình
Công văn
Báo cáo
Hướng dẫn
Kế hoạch
Liên tịch
Quy chế
Ban Chấp hành Thành Đoàn
Thư mời
Thông báo
Quyết định
Văn kiện - Nghị quyết
Quy định
Văn bản của UBKT
Thông tri
Số liệu
Thư triệu tập
Báo cáo mô hình giải pháp
Đề án
Văn Bản Năm 2018
Văn Bản Năm 2019
Văn Bản Năm 2020
Văn Bản Năm 2021
Văn bản Đội
Đại hội Đoàn Thành phố
 
Số lượt truy cập
7299056
Liên tịch Thứ ba, 22-06-2021
Kế hoạch liên tịch 186-KHLT/TĐTN-SGD&ĐT về hội thi Phụ trách Đội giỏi - "Olympich cánh én" lần thứ 11 năm 2018
tải file tải file
Điều lệ Điều lệ
Kế hoạch liên tịch số 01-KHLT/TĐTN-BTL về tổ chức Hội trại truyền thống “Tiếng mõ Nam Lân” lần 3 - năm 2017
tải file tải file
Kế hoạch liên tịch 184-KHLT/TĐTN-SGDĐT Tổ chức cuộc thi “Thực hiện ước mơ” Lần 6, năm học 2017 - 2018
tải file tải file
Thể lệ Thể lệ
Kế hoạch 27/KHPH-TĐTN-HĐPH.TP Tổ chức cuộc thi thiết kế sản phẩm tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật
tải file tải file
Mẩu đăng ký Mẩu đăng ký
Kế hoạch liên tịch 181-KHLT/TĐTN-CATP Tổ chức chương trình tuyên dương “Gương điển hình trong phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc” năm 2017
tải file tải file
Kế hoạch 176-KH/TĐTN-SGD&ĐT Tổ chức Hội thi “Chỉ huy Đội giỏi” thành phố Lần thứ XXI - Năm 2017
tải file tải file
Điều lệ hội thi Điều lệ hội thi
Kế hoạch liên tịch 180/KHLT-ĐTN-HPN giữa Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội liên hiệp Phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2017 - 2019
tải file tải file
Chương trình 173-CTLT/TĐTN-CATP Phối hợp hoạt động giữa Thành Đoàn và Công an Thành phố Hồ Chí Minh năm 2017
tải file tải file
Chương trình 172-CTLT/TĐTN-BTL Phối hợp hoạt động giữa Thành Đoàn và Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh năm 2017
tải file tải file
Chương trình 171-CTLT/TĐTN-BĐBP Phối hợp hoạt động giữa Thành Đoàn và Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh năm 2017
tải file tải file
Kế hoạch 170- KHLT/TĐTN-ĐHQG Tổ chức Giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu Khoa học – Euréka lần XIX năm 2017
tải file tải file
Kế hoạch 169-KHLT/TĐTN-ĐHQG-ĐUKĐHCĐTCCN tổ chức Hội thi Olympic các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh "Tầm nhìn xuyên thế kỷ" lần 9 - năm 2017
tải file tải file
Điều lệ hội thi Điều lệ hội thi
Phiếu đăng ký Phiếu đăng ký
Chương trình 168-CTLT/TĐTN-CSPC&CC Phối hợp hoạt động giữa Thành Đoàn và Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy Thành phố Hồ Chí Minh năm 2017
tải file tải file
Kế hoạch 167-KHLT/TĐTN-SLĐTBXH-SGDĐT Tổ chức Hội thi “Học sinh, sinh viên giỏi nghề” lần 9 - năm 2017
tải file tải file
Điều lệ hội thi Điều lệ hội thi
Mẫu đăng ký Mẫu đăng ký
Kế hoạch phối hợp 165-KHPH/TĐTN-BSGGP Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Giờ Trái đất năm 2017
tải file tải file
Báo cáo 164/BC-CTPH-ĐTN-LĐLĐ Kết quả thực hiện chương trình phối hợp hoạt động giữa Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Liên đoàn Lao động TP. Hồ Chí Minh Giai đoạn 2014 – 2016
tải file tải file
Hệ Thống Quản Lý Đoàn Viên