Trang chủ
Văn bản năm 2006-2008
Văn bản năm 2009
Văn bản năm 2010
Văn bản năm 2011
Văn bản năm 2012
Văn bản năm 2013
Văn bản năm 2014
Chỉ thị
Chương trình
Công văn
Báo cáo
Hướng dẫn
Kế hoạch
Liên tịch
Lịch làm việc
Quy chế
Ban Chấp hành Thành Đoàn
Thư mời
Thông báo
Quyết định
Quy định
Văn kiện - Nghị quyết
Văn bản của UBKT
Thông tri
Số liệu
Thư triệu tập
Văn bản năm 2015
Văn bản năm 2016
Văn bản năm 2017
Văn Bản Năm 2018
Văn Bản Năm 2019
Văn Bản Năm 2020
Văn Bản Năm 2021
Văn Bản Năm 2022
Văn bản Đội
Đại hội Đoàn Thành phố
 
Số lượt truy cập
7999309
Lịch làm việc Thứ ba, 06-12-2022
Lịch làm việc tuần lễ 52/2014 của Ban Thường vụ Thành Đoàn (Từ ngày 22-12-2014 đến ngày 28-12-2014)
tải file tải file
Lịch làm việc tuần lễ 51/2014 của Ban Thường vụ Thành Đoàn (Từ ngày 15/12/2014 đến 21/12/2014)
tải file tải file
Lịch làm việc tuần lễ 50/2014 của Ban Thường vụ Thành Đoàn (Từ ngày 08-12-2014 đến ngày 14-12-2014)
tải file tải file
Lịch làm việc tuần lễ 49/2014 của Ban Thường vụ Thành Đoàn (Từ ngày 01-12-2014 đến ngày 07-12-2014)
tải file tải file
Lịch làm việc tuần lễ 48/2014 của Ban Thường vụ Thành Đoàn (Từ ngày 24-11-2014 đến ngày 30-11-2014)
tải file tải file
Lịch làm việc tuần lễ 47/2014 của Ban Thường vụ Thành Đoàn (Từ ngày 17-11-2014 đến ngày 23-11-2014)
tải file tải file
Lịch làm việc tuần lễ 46/2014 của Ban Thường vụ Thành Đoàn (Từ ngày 10-11-2014 đến ngày 16-11-2014)
tải file tải file
Lịch làm việc tuần lễ 45/2014 của Ban Thường vụ Thành Đoàn (Từ ngày 03-11-2014 đến ngày 09-11-2014)
tải file - có bổ sung tải file - có bổ sung
Lịch làm việc tuần lễ 44/2014 của Ban Thường vụ Thành Đoàn (Từ ngày 27-10-2014 đến ngày 02-11-2014)
tải file tải file
Lịch làm việc tuần lễ 43/2014 của Ban Thường vụ Thành Đoàn (Từ ngày 20-10-2014 đến ngày 26-10-2014)
tải file tải file
Lịch làm việc tuần lễ 42/2014 của Ban Thường vụ Thành Đoàn (Từ ngày 13-10-2014 đến ngày 19-10-2014)
tải file - có thay đổi tải file - có thay đổi
Lịch làm việc tuần lễ 41/2014 của Ban Thường vụ Thành Đoàn (Từ ngày 06-10-2014 đến ngày 12-10-2014)
tải file tải file
Lịch làm việc tuần lễ 40/2014 của Ban Thường vụ Thành Đoàn (Từ ngày 29-9-2014 đến ngày 05-10-2014)
tải file tải file
Lịch làm việc tuần lễ 39/2014 của Ban Thường vụ Thành Đoàn (Từ ngày 22-9-2014 đến ngày 28-9-2014)
tải file tải file
Lịch làm việc tuần lễ 38/2014 của Ban Thường vụ Thành Đoàn (Từ ngày 15-9-2014 đến ngày 21-9-2014)
tải file tải file
Lịch làm việc tuần lễ 37/2014 của Ban Thường vụ Thành Đoàn (Từ ngày 08-9-2014 đến ngày 14-9-2014)
tải file tải file
Lịch làm việc tuần lễ 36/2014 của Ban Thường vụ Thành Đoàn (Từ ngày 01-9-2014 đến ngày 07-9-2014)
tải file tải file
Lịch làm việc tuần lễ 35/2014 của Ban Thường vụ Thành Đoàn (Từ ngày 25-8-2014 đến ngày 31-8-2014)
tải file tải file
Lịch làm việc tuần lễ 34/2014 của Ban Thường vụ Thành Đoàn (Từ ngày 18-8-2014 đến ngày 24-8-2014)
tải file tải file
Lịch làm việc tuần lễ 33/2014 của Ban Thường vụ Thành Đoàn (Từ ngày 11-8-2014 đến ngày 17-8-2014)
tải file - có bổ sung tải file - có bổ sung
Lịch làm việc tuần lễ 32/2014 của Ban Thường vụ Thành Đoàn (Từ ngày 04-8-2014 đến ngày 10-8-2014)
tải file tải file
Lịch làm việc tuần lễ 31/2014 của Ban Thường vụ Thành Đoàn (Từ ngày 28-7-2014 đến ngày 03-8-2014)
tải file tải file
Lịch làm việc tuần lễ 30/2014 của Ban Thường vụ Thành Đoàn (Từ ngày 21-7-2014 đến ngày 27-7-2014)
tải file tải file
Lịch làm việc tuần lễ 29/2014 của Ban Thường vụ Thành Đoàn (Từ ngày 14-7-2014 đến ngày 20-7-2014)
tải file tải file
Lịch làm việc tuần lễ 28/2014 của Ban Thường vụ Thành Đoàn (Từ ngày 07-7-2014 đến ngày 13-7-2014)
tải file tải file
Hệ Thống Quản Lý Đoàn Viên