Trang chủ
Văn bản năm 2006-2008
Văn bản năm 2009
Văn bản năm 2010
Văn bản năm 2011
Văn bản năm 2012
Văn bản năm 2013
Văn bản năm 2014
Chỉ thị
Chương trình
Công văn
Báo cáo
Hướng dẫn
Kế hoạch
Liên tịch
Lịch làm việc
Quy chế
Ban Chấp hành Thành Đoàn
Thư mời
Thông báo
Quyết định
Quy định
Văn kiện - Nghị quyết
Văn bản của UBKT
Thông tri
Số liệu
Thư triệu tập
Văn bản năm 2015
Văn bản năm 2016
Văn bản năm 2017
Văn Bản Năm 2018
Văn Bản Năm 2019
Văn Bản Năm 2020
Văn Bản Năm 2021
Văn Bản Năm 2022
Văn Bản Năm 2023
Văn bản Đội
Đại hội Đoàn Thành phố
 
Số lượt truy cập
8065644
Liên tịch Thứ tư, 01-02-2023
Thông báo 83-TBLT/TĐTN-BTL về Liên hoan văn nghệ chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2014) Chủ đề: "Hát mãi khúc quân hành"
tải file tải file
Kế hoạch liên tịch số 82-KHLT/TĐTN-BTL Tổ chức liên hoan văn nghệ chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2014) Chủ đề: "Hát mãi khúc quân hành"
tải file tải file
Chương trình liên tịch số 81-CTLT/TĐTN-BATGT Phối hợp hoạt động giữa Thành Đoàn và Ban An toàn giao thông thành phố Hồ Chí Minh năm 2015
tải file tải file
Kế hoạch liên tịch số 77/KHLT Bình chọn và tổ chức tuyên dương gương điển hình “Chiến sĩ trẻ tiêu biêu, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” – năm 2014
tải file tải file
Mẫu đề xuất - BC thành tích chien si trẻ tiêu biểu Mẫu đề xuất - BC thành tích chien si trẻ tiêu biểu
Thông báo liên tịch số 76-TBLT-TĐTN-SGDĐT V/v xét chọn danh hiệu “Học sinh 3 tích cực TP. Hồ Chí Minh” Năm học 2014 - 2015
tải file tải file
Mẫu tổng hợp HS 3 tích cực Mẫu tổng hợp HS 3 tích cực
Kế hoạch liên tịch số 75-KH/TĐTN Tổ chức Hội nghị sơ kết công tác phối hợp chỉ đạo giữa Ban Thường vụ Thành Đoàn và Ban Giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2013 - 2017
tải file tải file
Chương trình liên tịch số 74-CTLT/TĐTN-SGD&ĐT phối hợp hoạt động giữa Thành Đoàn và Sở Giáo dục & Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh năm học 2014 - 2015
tải file tải file
Tổng hợp hoạt động phối hợp Tổng hợp hoạt động phối hợp
Kế hoạch liên tịch số 71-KHLT/ĐTN-SDGĐT Tổ chức cuộc thi “Thực hiện ước mơ” Lần 3, năm học 2014 - 2015
tải file tải file
Kế hoạch liên tịch số 69-KHLT/TĐTN-TCTCNSG Thực hiện Công trình thanh niên “Vận động và trao tặng bồn chứa nước sạch cho các hộ gia đình khó khăn trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh”
tải file tải file
Kế hoạch liên tịch số 66-KHLT/BTL-TĐTN về tổ chức tập huấn Chính trị viên phó Ban Chỉ huy Quân sự phường, xã, thị trấn năm 2014
tải file tải file
Chương trình chi tiết Chương trình chi tiết
Xem tiếp   1   2   3   >
Hệ Thống Quản Lý Đoàn Viên