Đêm hội “Vầng trăng yêu thương” năm 2019

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Tối </strong><strong>0</strong><strong>7/9, Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh phối hợp c&ugrave;ng Tập đo&agrave;n Bất động sản Đại Ph&uacute;c</strong><strong> tổ chức đ&ecirc;m hội Trung thu &ldquo;Vầng trăng y&ecirc;u thương&rdquo; năm 2019</strong> <strong>tại Khu đ&ocirc; thị Vạn Ph&uacute;c. Đ&ecirc;m hội diễn ra với quy m&ocirc; lớn d&agrave;nh tặng cho 2.200 em thiếu nhi, trong đ&oacute; hơn 1.000 em c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn đến từ c&aacute;c Quận tr&ecirc;n địa b&agrave;n Th&agrave;nh phố.</strong></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/9/32764/0db79d42738894d6cd99.jpg" style="height:333px; width:500px" /></strong></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/9/32764/15e577089fc2789c21d3.jpg" style="height:293px; width:500px" /></strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c em thiếu nhi được thỏa sức vui chơi với hơn 30 gian h&agrave;ng tr&ograve; chơi mang đậm m&agrave;u sắc văn ho&aacute; d&acirc;n gian như: &ocirc; ăn quan, n&eacute;m c&ograve;n, đi c&agrave; kheo,&hellip; c&ugrave;ng c&aacute;c tiết mục m&uacute;a l&acirc;n, xiếc, ảo thuật, văn nghệ, ph&aacute; cỗ, rước đ&egrave;n &ocirc;ng sao. Đồng thời, c&aacute;c gian h&agrave;ng ẩm thực c&ugrave;ng những phần qu&agrave; hấp dẫn v&agrave; &yacute; nghĩa được ban tổ chức v&agrave; c&aacute;c bạn t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n chuẩn bị chu đ&aacute;o để sẻ chia niềm vui, y&ecirc;u thương đến c&aacute;c em thiếu nhi, đặc biệt l&agrave; c&aacute;c b&eacute; c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn trong dịp Tết Trung thu.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/9/32764/c034839c6b568c08d547.jpg" style="height:333px; width:500px" /></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/9/32764/d541d52b3ce1dbbf82f0.jpg" style="height:356px; width:500px" /></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/9/32764/ebda258bcc412b1f7250.jpg" style="height:381px; width:500px" /></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/9/32764/IMG_9909.jpg" style="height:333px; width:500px" /></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/9/32764/IMG_9918.jpg" style="height:348px; width:500px" /></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/9/32764/IMG_9919.jpg" style="height:333px; width:500px" /></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/9/32764/IMG_9927.jpg" style="height:333px; width:500px" /></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ph&aacute;t biểu tại đ&ecirc;m hội, đồng ch&iacute; Phan Thị Thanh Phương, Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Đồng Đội Th&agrave;nh phố mong rằng mỗi em phải lu&ocirc;n chăm ngoan, học giỏi, v&acirc;ng lời &ocirc;ng b&agrave;, cha mẹ, thầy c&ocirc;, lu&ocirc;n gi&uacute;p đỡ mọi người xung quanh, l&agrave;m tốt 5 điều B&aacute;c Hồ dạy, trở th&agrave;nh ch&aacute;u ngoan B&aacute;c Hồ để xứng đ&aacute;ng với những t&igrave;nh cảm y&ecirc;u thương đặc biệt của c&aacute;c anh, chị đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n v&agrave; x&atilde; hội đ&atilde; v&agrave; đang d&agrave;nh cho c&aacute;c em.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/9/32764/ecdabb452c91cbcf9280.jpg" style="height:333px; width:500px" /></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/9/32764/6d1f14b78363643d3d72.jpg" style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:16px; height:333px; text-align:center; width:500px" /></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/9/32764/IMG_0087.jpg" style="height:324px; width:500px" /></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/9/32764/IMG_0115.jpg" style="height:308px; width:500px" /></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/9/32764/IMG_0124.jpg" style="height:364px; width:500px" /></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/9/32764/46514db09b7a7c24256b.jpg" style="height:333px; width:500px" /></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, từ ng&agrave;y 04/9 đến 14/9/2019, Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh cũng phối hợp với Tập đo&agrave;n Bất động sản Đại Ph&uacute;c đến thăm v&agrave; tặng qu&agrave; cho 500 em thiếu nhi khuyết tật, c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn tại c&aacute;c Trung t&acirc;m bảo trợ x&atilde; hội: Trung t&acirc;m nu&ocirc;i dưỡng Bảo trợ trẻ em Tam B&igrave;nh, Trung t&acirc;m nu&ocirc;i dưỡng Bảo trợ trẻ em G&ograve; Vấp v&agrave; c&aacute;c em nội tr&uacute; tại Trung t&acirc;m nu&ocirc;i dưỡng bảo trợ trẻ em t&agrave;n tật mồ c&ocirc;i Thị Ngh&egrave;,...</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/9/32764/7820dbad0e67e939b076.jpg" style="height:333px; width:500px" /></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/9/32764/87e82e52f9981ec64789.jpg" style="height:333px; width:500px" /></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/9/32764/8b1de1e6342cd3728a3d.jpg" style="height:333px; width:500px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chuỗi chương tr&igrave;nh &ldquo;Vầng trăng y&ecirc;u thương&rdquo; năm 2019 được tổ chức với mong muốn mang đến cho c&aacute;c em thiếu nhi một m&ugrave;a Trung thu ấm &aacute;p, trọn vẹn v&agrave; &yacute; nghĩa.</span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>NGỌC THẢO &ndash; VĂN DĨ</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng ngày 27/12/2020, phiên làm việc đầu tiên của Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2023 diễn ra tại Nhà Văn hóa Sinh viên Thành phố (Khu đô thị Đại học Quốc Gia - Thành phố Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;