Hành trình cảm xúc của các đại biểu TNTT làm theo lời Bác

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px">S&aacute;ng 10.6, c&aacute;c đại biểu Thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến TP. Hồ Ch&iacute; Minh l&agrave;m theo lời B&aacute;c khu vực trường học đ&atilde; gh&eacute; thăm c&aacute;c em thiếu nhi tại Trung t&acirc;m Chăm s&oacute;c bảo trợ trẻ em G&ograve; Vấp.&nbsp;</span></strong></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30879/5D3_0457.jpg" style="height:400px; text-align:center; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Trung t&acirc;m hiện đang nu&ocirc;i dưỡng h&agrave;ng trăm em mồ c&ocirc;i, khuyết tật. Tại đ&acirc;y, c&aacute;c em được sắp xếp ở c&aacute;c khoa kh&aacute;c nhau, t&ugrave;y theo độ tuổi v&agrave; sức khỏe, từ c&aacute;c em nhỏ đến những em đ&atilde; trưởng th&agrave;nh, mỗi em c&oacute; một chế độ chăm s&oacute;c, nu&ocirc;i dưỡng kh&aacute;c nhau. Tuy nhi&ecirc;n, tất cả c&aacute;c em đều c&oacute; một điểm chung l&agrave; thiếu t&igrave;nh y&ecirc;u thương của bố mẹ, người th&acirc;n v&agrave; bị khuyết tật ngay từ nhỏ, bị liệt hoặc bại n&atilde;o,&hellip;&nbsp;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">D&ugrave; kh&ocirc;ng l&agrave;nh lặn về thể chất, c&aacute;c em nhỏ lại sở hữu nhiều t&agrave;i năng kh&aacute;c như nhảy m&uacute;a, h&aacute;t. C&aacute;c bạn đ&atilde; tr&igrave;nh diễn nhiều tiết mục văn nghệ để gửi tặng đo&agrave;n đại biểu.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đại biểu Nguyễn Ngọc Đăng Khoa (ĐH Kinh tế) chia sẻ: &ldquo;M&igrave;nh cảm thấy đ&acirc;y l&agrave; một h&agrave;nh tr&igrave;nh rất &yacute; nghĩa. C&aacute;c em c&oacute; một nghị lực rất phi thường, d&ugrave; chịu nhiều mất m&aacute;t, c&aacute;c em vẫn nỗ lực sống, vẫn vui cười, h&aacute;t h&ograve;. Bản th&acirc;n m&igrave;nh l&agrave;nh lặn th&igrave; c&agrave;ng phải cố gắng hơn nữa đế trở th&agrave;nh một thanh ni&ecirc;n c&oacute; &iacute;ch cho x&atilde; hội&rdquo;.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Theo đ&oacute;, c&aacute;c đại biểu đ&atilde; lắng nghe v&agrave; chia sẻ những c&acirc;u chuyện về c&aacute;c trẻ em tại đ&acirc;y. Đồng thời, vui chơi, tham gia biểu diễn c&aacute;c tiết mục văn nghệ, tặng qu&agrave;, sữa, bong b&oacute;ng, b&aacute;nh kẹo cho c&aacute;c em. 30 đại biểu cũng đến c&aacute;c ph&ograve;ng, khoa để thăm hỏi c&aacute;c em bị bệnh nặng, kh&ocirc;ng thể di chuyển xuống s&acirc;n chơi.</span></p> <p style="text-align:justify"><em><span style="font-size:14px">Ch&ugrave;m ảnh do ph&oacute;ng vi&ecirc;n ghi nhận:</span></em></p> <p style="text-align:center">&nbsp;</p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30879/5D3_0226.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30879/5D3_0348.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30879/5D3_0192.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30879/5D3_0213.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30879/5D3_0476.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">N&oacute;i về cảm x&uacute;c khi tham gia h&agrave;nh tr&igrave;nh, đại biểu H&agrave; Thanh Đạt (B&iacute; thư Đo&agrave;n Trường Y Khoa Phạm Ngọc Thạch) cho hay : &ldquo;Điều đọng lại trong m&igrave;nh ở chuyến đi n&agrave;y kh&ocirc;ng phải c&aacute;c em thiếu nhi m&agrave; l&agrave; c&aacute;c thầy c&ocirc;. C&oacute; những người rất trẻ nhưng đ&atilde; gắn b&oacute; với c&ocirc;ng việc chăm s&oacute;c trẻ. Một c&ocirc;ng việc đ&ograve;i hỏi sự ki&ecirc;n nhẫn, đam m&ecirc; v&agrave; phải thực sự y&ecirc;u thương c&aacute;c em. Họ gần như d&agrave;nh cả tuổi trẻ của m&igrave;nh ở trung t&acirc;m, đ&oacute; l&agrave; điều m&igrave;nh trăn trở&rdquo;.</span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px">&Yacute; NHUNG</span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Ngày 20.01 vừa, qua tại Lễ phát động đợt thi đua trong tuổi trẻ cả nước với chủ đề “Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác” nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019), gắn với phát động “Năm Thanh niên tình nguyện” 2019, đồng chí Lê Quốc Phong - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Đại biểu Quốc hội, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã có bài phát biểu quan trọng,

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ngày 20.01, Thành đoàn TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức Chương trình thăm và tặng quà cho gia đình chính sách có công với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí Minh trong thời kỳ kháng chiến chống Mĩ tại xã Phú An và xã An Tây của huyện Bến Cát (Tỉnh Bình Dương).

Agile Việt Nam
;