Đề thi đợt 1 cuộc thi “Tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh với Pháp luật”

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nhằm hưởng ứng Ng&agrave;y Ph&aacute;p luật nước Cộng h&ograve;a X&atilde; hội Chủ nghĩa Việt Nam &ndash; ng&agrave;y 9/11 năm 2016, Ban Bi&ecirc;n tập Trang th&ocirc;ng tin điện tử Th&agrave;nh Đo&agrave;n tổ chức cuộc thi trực tuyến &ldquo;Tuổi trẻ Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh với ph&aacute;p luật&rdquo; năm 2016. Bắt đầu từ 9 giờ s&aacute;ng nay 18/11, bạn c&oacute; thể tải đề thi v&agrave; tham gia l&agrave;m b&agrave;i tại nh&agrave;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Cuộc thi sẽ chia th&agrave;nh 4 đợt. V&agrave; đợt thi đầu ti&ecirc;n bắt đầu từ 09g00 ng&agrave;y 18/11/2016&nbsp;đến 09g00 ng&agrave;y 23/11/2016.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">B&agrave;i thi gửi qua địa chỉ hộp thư điện tử <a href="mailto:website.thanhdoan@tphcm.gov.vn">website.thanhdoan@tphcm.gov.vn</a>, ghi r&otilde; ti&ecirc;u đề: <strong>Tham gia Cuộc thi trực tuyến &ldquo;Tuổi trẻ Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh với Ph&aacute;p luật&rdquo; năm 2016 đợt&hellip;.</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Th&iacute; sinh tải đề thi <a href="https://drive.google.com/file/d/0B7Wrg9LoT8Zodml1bGZLLV82TGs/view?usp=sharing"><u><strong>tại đ&acirc;y</strong></u></a> v&agrave; l&agrave;m trực tiếp phần thi tr&ecirc;n mẫu đ&iacute;nh k&egrave;m.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Thể lệ cuộc thi xem<a href="https://drive.google.com/file/d/0B7Wrg9LoT8ZoX1JjRWgwU3RpeTA/view?usp=sharing"><strong><u> tại đ&acirc;y</u>.</strong></a></span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>BBT</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2020), Ban Thường vụ Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức các đoàn đến thăm và chúc mừng các cơ quan báo chí trên địa bàn Thành phố.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 29-6, đồng chí Phan Thị Thanh Phương – Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh và đồng chí Trương Minh Tước Nguyên – Phó Bí thư, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành Đoàn đã đến Báo Tuổi Trẻ, Báo Khăn Quàng Đỏ để khen thưởng 17 tác giả, nhóm tác giả đoạt các giải thưởng báo chí toàn quốc, thành phố năm 2020.

Agile Việt Nam
;