Trang chủ
Văn bản năm 2006-2008
Văn bản năm 2009
Văn bản năm 2010
Văn bản năm 2011
Văn bản năm 2012
Văn bản năm 2013
Văn bản năm 2014
Văn bản năm 2015
Văn bản năm 2016
Văn bản năm 2017
Văn Bản Năm 2018
Văn Bản Năm 2019
Văn Bản Năm 2020
Văn Bản Năm 2021
Lịch làm việc
Ban Chấp hành Thành Đoàn
Ủy ban Kiểm tra Thành Đoàn
Báo cáo
Chương trình
Công văn
Hướng dẫn
Kế hoạch
Liên tịch
Quyết định
Thông báo
Thư mời, thư triệu tập
Văn Bản Năm 2022
Văn bản Đội
Đại hội Đoàn Thành phố
 
Số lượt truy cập
7987670
Công văn Thứ bảy, 26-11-2022
Công văn 4906-CV/TĐTN-BTC v/v rà soát nhu cầu đăng ký thi tuyển công chức
tải file tải file
Công văn 4768-CV/TĐTN-BTG V/v đẩy mạnh tuyên truyền và tham gia Cuộc thi sáng tác biểu trưng (lô gô) cổ động, tuyên truyền Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII”
tải file tải file
đường dẫn đường dẫn
Công văn 4867-CV/TĐTN-BTC V/v thay thế phụ lục 1 Hướng dẫn số 74-HD/TĐTN-BTC ngày 25/11/2021 của BTV Thành Đoàn về tổ chức Đại hội, Hội nghị đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí Minh lần thứ XI..
tải file tải file
Công văn 4759-CV/TĐTN-BTG v/v đẩy mạnh công tác tuyên truyền kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam và Ngày hội Đoàn kết toàn dân tộc năm 2021
tải file tải file
Công văn 4747-CV/TĐTN-BMT.ANQP.ĐBDC v/v thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới
tải file tải file
Công văn 4723-CV/TĐTN-BTG v/v triển khai khảo sát online về đánh giá chính sách thanh niên
tải file tải file
link khảo sát link khảo sát
Công văn 4668-CV/TĐTN-BTNTH v/v triển khai các giải pháp đánh giá kết quả đoàn viên, thanh niên thực hiện 05 ngày tình nguyện trong năm
tải file tải file
Công văn 4559-CV/TĐTN-BMT.ANQP.ĐBDC về việc kết nối, hỗ trợ lao động tìm việc làm sau khi tình hình dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát
BTV Đoàn TP. Thủ Đức, Quận - Huyện BTV Đoàn TP. Thủ Đức, Quận - Huyện
Liên đoàn lao động TP. Thủ Đức, Quận - Huyện Liên đoàn lao động TP. Thủ Đức, Quận - Huyện
Công văn 4540-CV/TĐTN-BTG về việc tham gia cuộc vận động sáng tác và dàn dựng, phổ biến các tác phẩm văn học nghệ thuật đề tài phòng, chống dịch bệnh Covid-19
tải file tải file
Công văn 4521-CV/TĐTN-BTC v/v lưu ý một số nội dung trong công tác quy hoạch nhân sự, quy trình, thủ tục hồ sơ trong kiện toàn nhân sự và công tác bồi dưỡng kết nạp và cấp thẻ đoàn viên
tải file tải file
Xem tiếp   1   2   3   4   >
Hệ Thống Quản Lý Đoàn Viên