Trang chủ
Văn bản năm 2006-2008
Văn bản năm 2009
Văn bản năm 2010
Văn bản năm 2011
Văn bản năm 2012
Văn bản năm 2013
Văn bản năm 2014
Văn bản năm 2015
Văn bản năm 2016
Văn bản năm 2017
Văn Bản Năm 2018
Văn Bản Năm 2019
Văn Bản Năm 2020
Văn Bản Năm 2021
Lịch làm việc
Ban Chấp hành Thành Đoàn
Ủy ban Kiểm tra Thành Đoàn
Báo cáo
Chương trình
Công văn
Hướng dẫn
Kế hoạch
Liên tịch
Quyết định
Thông báo
Thư mời, thư triệu tập
Văn Bản Năm 2022
Văn bản Đội
Đại hội Đoàn Thành phố
 
Số lượt truy cập
7987587
Liên tịch Thứ bảy, 26-11-2022
Chương trình phối hợp 107-CTPH/TĐTN-LĐLĐ giữa Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh và Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2025
tải file tải file
Báo cáo liên tịch 106-BCLT/TĐTN-LĐLD về kết quả thực hiện chương trình phối hợp hoạt động giữa Thành Đoàn với Liên đoàn Lao động TP giai đoạn 2016 - 2020
tải file tải file
Kế hoạch 105-KHLT/TĐTN-HSV về tổ chức Chiến dịch Xuân tình nguyện lần thứ 14 năm 2022
tải file tải file
Kế hoạch phối hợp số 104-KHPH/TĐTN-LĐLĐ về tổ chức Hội nghị đánh giá công tác phối hợp giữa Thành Đoàn và Liên đoàn Lao động Thành phố giai đoạn 2016 - 2020, ký kết liên tịch giai đoạn 2021 - 2025
tải file tải file
Mẫu báo cáo Mẫu báo cáo
Kế hoạch liên tịch 101-KHLT/TĐTN-SNV về tổ chức Hội thi "Tìm hiểu, tuyên truyền và hiến kế cải cách hành chính" lần 3 năm 2021
tải file tải file
Kế hoạch liên tịch 100-KHLT/TĐTN-SGĐ&ĐT về phối hợp tổ chức hoạt động giữa Thành Đoàn và Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố năm học 2021 - 2022
tải file tải file
Chương trình liên tịch 99/Ctr-TĐTN-SGD&ĐT phối hợp hoạt động giữa Thành Đoàn và Sở Giáo dục và Đào tạo, giai đoạn 2021 - 2023
tải file tải file
Báo cáo liên tịch 98-BCLT/TĐTN-SGD&ĐT công tác liên tịch phối hợp hoạt động giữa Thành Đoàn và Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố giai đoạn 2018 - 2020
tải file tải file
Kế hoạch liên tịch số 97-KHLT/TĐTN-ĐHQG về tổ chức Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học - Euréka lần thứ 23 năm 2021
tải file tải file
Hướng dẫn liên tịch số 05-HD/BTCTU-TĐTN-LĐLĐ-HPN-HND về quy trình, thủ tục kết nạp đoàn viên, hội viên ưu tú vào Đảng Cộng sản Việt Nam (Bản sao 152-BS/TĐTN-VP)
tải file tải file
Xem tiếp   1   2   >
Hệ Thống Quản Lý Đoàn Viên