Trang chủ
Văn bản năm 2006-2008
Văn bản năm 2009
Văn bản năm 2010
Văn bản năm 2011
Văn bản năm 2012
Văn bản năm 2013
Văn bản năm 2014
Văn bản năm 2015
Văn bản năm 2016
Văn bản năm 2017
Văn Bản Năm 2018
Văn Bản Năm 2019
Văn Bản Năm 2020
Lịch làm việc
Ban Chấp hành Thành Đoàn
Ủy ban Kiểm tra Thành Đoàn
Báo cáo
Chương trình
Công văn
Hướng dẫn
Kế hoạch
Liên tịch
Quyết định
Thông báo
Thư mời, thư triệu tập
Văn Bản Năm 2021
Văn Bản Năm 2022
Văn Bản Năm 2023
Văn bản Đội
Đại hội Đoàn Thành phố
 
Số lượt truy cập
8069345
Báo cáo Thứ bảy, 04-02-2023
Báo cáo 350-BC/TĐTN-VP về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố tháng 11/2020
tải file tải file
Báo cáo 330-BC/TĐTN-VP Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố tháng 10/2020
tải file tải file
Báo cáo 329-BC/TĐTN-VP Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Thành phố quý III/2020
tải file tải file
Báo cáo 328-BC/TĐTN-BTNTH Tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên Khu vực Đại học - Cao đẳng - Trung cấp năm học 2019 - 2020
tải file tải file
Báo cáo 319-BC/TĐTN-BTNTH Tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên khu vực trường học trực thuộc Quận - Huyện Đoàn năm học 2019 - 2020
tải file tải file
Báo cáo 312-BC/TĐTN-VP tổng kết các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè năm 2020
tải file tải file
Báo cáo 309-BC/TĐTN-VP Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Thành phố tháng 8/2020
tải file tải file
Báo cáo 308-BC/TĐTN-BTC Sơ kết việc thực hiện Chương trình số 10-Ctr/TĐTN-BTC ngày 29/8/2018 của Ban Chấp hành Thành Đoàn về quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn - Hội - Đội Thành phố Hồ Chí Minh
tải file tải file
Báo cáo 307-BC/TĐTN-BTC Sơ kết việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện xây dựng phong cách cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2018 - 2022
tải file tải file
Báo cáo 304-BC/TĐTN-BTNTH sơ kết việc thực hiện Chương trình trang bị, huấn luyện kỹ năng thực hành xã hội cho thanh thiếu nhi thành phố, giai đoạn 2018 - 2022
tải file tải file
Báo cáo 302-BC/TĐTN-BMT.ANQP.ĐBDC về sơ kết việc thực hiện Đề án Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hồ Chí Minh tham gia phòng, chống ma túy trong thanh thiếu nhi, giai đoạn 2018 - 2022
tải file tải file
Báo cáo 301-BC/TĐTN-BTG về sơ kết việc tiếp tục đẩy mạnh xây dựng các giá trị mẫu hình thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh, giai đoạn 2018 - 2022
tải file tải file
Báo cáo 295-BC/TĐTN-VP Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Thành phố tháng 7/2020
tải file tải file
Báo cáo 293-BC/TĐTN-VP về sơ kết đợt 2 về kết quả thực hiện phong trào thi đua 200 ngày chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XI, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc
tải file tải file
Báo cáo 278-BC/TĐTN-VP Công tác Đoàn và phong trào thanh thiêu nhi Thành phố 6 tháng đầu năm 2020
tải file tải file
Báo cáo 276-BC/TĐTN-VP Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Thành phố tháng 6/2020
tải file tải file
Báo cáo 261-BC/TĐTN-VP BC kết quả thực hiện Tháng Thanh niên năm 2020 chủ đề "Thanh niên thành phố Hồ chí Minh tình nguyện, sáng tạo vì cộng đồng" và kết quả tham gia phòng, chống dịch bệnh viêm đường
tải file tải file
BC 260-BC/TĐTN-VP công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố tháng 5/2020
tải file tải file
Báo cáo 249-BC/TĐTN-VP công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố tháng 4/2020
tải file tải file
Báo cáo 246-BC/TĐTN-BTV kết quả về việc tiếp tục đẩy mạnh xây dựng các giá trị mẫu hình thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh năm 2019
tải file tải file
Báo cáo 241-BC/TĐTN-VP tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị và Quyết định số 489-QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy
tải file tải file
Báo cáo 237-BC/TĐTN-VP công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Thành phố quý 1 năm 2020
tải file tải file
Báo cáo 228-BC/TĐTN-BMT.ANQP.ĐBDC Kết quả hoạt động Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hồ Chí Minh tham gia xây dựng văn minh đô thị năm 2019
tải file tải file
Báo cáo 223-BC/TĐTN-BCNLĐ kết quả tổ chức các hoạt động tăng cường xây dựng, củng cố hoạt động Đoàn tại các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập...
tải file tải file
Báo cáo 221-BC/TĐTN-VP công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố tháng 2/2020
tải file tải file
Hệ Thống Quản Lý Đoàn Viên