Trang chủ
Văn bản năm 2006-2008
Văn bản năm 2009
Văn bản năm 2010
Văn bản năm 2011
Văn bản năm 2012
Văn bản năm 2013
Văn bản năm 2014
Văn bản năm 2015
Văn bản năm 2016
Văn bản năm 2017
Văn Bản Năm 2018
Văn Bản Năm 2019
Lịch làm việc
Ban Chấp hành Thành Đoàn
Ủy ban Kiểm tra Thành Đoàn
Báo cáo
Chương trình
Công văn
Hướng dẫn
Kế hoạch
Liên tịch
Quyết định
Thông báo
Thư mời, thư triệu tập
Văn Bản Năm 2020
Văn Bản Năm 2021
Văn Bản Năm 2022
Văn bản Đội
Đại hội Đoàn Thành phố
 
Số lượt truy cập
7999434
Lịch làm việc Thứ ba, 06-12-2022
Lịch làm việc tuần lễ 52/2019 của Ban Thường vụ Thành Đoàn (Từ ngày 23-12-2019 đến ngày 29-12-2019)
tải file tải file
Lịch làm việc tuần lễ 51/2019 của Ban Thường vụ Thành Đoàn (Từ ngày 16-12-2019 đến 22-12-2019)
tải file tải file
Lịch làm việc tuần lễ 50/2019 của Ban Thường vụ Thành Đoàn (Từ ngày 09-12-2019 đến 15-12-2019)
tải file tải file
Lịch làm việc tuần lễ 49/2019 của Ban Thường vụ Thành Đoàn (Từ ngày 02-12-2019 đến 08-12-2019)
tải file tải file
Lịch làm việc tuần lễ 48/2019 của Ban Thường vụ Thành Đoàn (Từ ngày 25-11-2019 đến 01-12-2019)
tải file tải file
Lịch làm việc tuần lễ 47/2019 của Ban Thường vụ Thành Đoàn (Từ ngày 18-11-2019 đến ngày 24-11-2019)
tải file tải file
Lịch làm việc tuần lễ 46/2019 của Ban Thường vụ Thành Đoàn (Từ ngày 11/11/2019 đến ngày 17/11/2019)
tải file tải file
Lịch làm việc tuần lễ 45/2019 của Ban Thường vụ Thành Đoàn (Từ ngày 04-11-2019 đến ngày 10-11-2019)
tải file tải file
Lịch làm việc tuần lễ 44/2019 của Ban Thường vụ Thành Đoàn (Từ ngày 28/10/2019 đến 03/11/2019)
tải file tải file
Lịch làm việc tuần lễ 43/2019 của Ban Thường vụ Thành Đoàn (Từ ngày 21/10/2019 đến ngày 27/10/2019)
tải file tải file
Lịch làm việc tuần lễ 42/2019 của Ban Thường vụ Thành Đoàn (Từ ngày 14-10-2019 đến 20-10-2019)
tải file tải file
Lịch làm việc tuần lễ 41/2019 của Ban Thường vụ Thành Đoàn (Từ ngày 07/10/2019 đến 13/10/2019)
tải file tải file
Lịch làm việc tuần lễ 40/2019 của Ban Thường vụ Thành Đoàn (Từ ngày 30/9/2019 đến 06/10/2019)
tải file tải file
Lịch làm việc tuần lễ 39/2019 của Ban Thường vụ Thành Đoàn (Từ ngày 23/9/2019 đến ngày 29/9/2019)
tải file-có điều chỉnh tải file-có điều chỉnh
Lịch làm việc tuần lễ 38/2019 của Ban Thường vụ Thành Đoàn (Từ ngày 16-9-2019 đến ngày 22-9-2019)
tải file tải file
Lịch làm việc tuần lễ 37/2019 của Ban Thường vụ Thành Đoàn (Từ ngày 09/9/2019 đến ngày 15/9/2019)
tải file tải file
Lịch làm việc tuần lễ 36/2019 của Ban Thường vụ Thành Đoàn (Từ ngày 02/9/2019 đến ngày 08/9/2019)
tải file tải file
Lịch làm việc tuần lễ 35/2019 của Ban Thường vụ Thành Đoàn (Từ ngày 26/8/2019 đến ngày 01/9/2019)
tải file tải file
Lịch làm việc 34/2019 của Ban Thường vụ Thành Đoàn (Từ ngày 19/8/2019 đến ngày 25/8/2019)
tải file tải file
Lịch làm việc tuần lễ 33/2019 của Ban Thường vụ Thành Đoàn (Từ ngày 12/8/2019 đến ngày 18/8/2019)
tải file-có điều chỉnh tải file-có điều chỉnh
Lịch làm việc tuần lễ 32/2019 của Ban Thường vụ Thành Đoàn (Từ ngày 05/8/2019 đến ngày 11/8/2019)
tải file tải file
Lịch làm việc tuần lễ 31/2019 của Ban Thường vụ Thành Đoàn (Từ ngày 29/7/2019 đến ngày 04/8/2019)
tải file tải file
Lịch làm việc tuần lễ 30/2019 của Ban Thường vụ Thành Đoàn (Từ ngày 22/7/2019 đến ngày 28/7/2019)
tải file - có bổ sung tải file - có bổ sung
Lịch làm việc tuần lễ 29/2019 của Ban Thường vụ Thành Đoàn (Từ ngày 15/7/2019 đến ngày 21/7/2019)
tải file tải file
Lịch làm việc tuần lễ 28/2019 của Ban Thường vụ Thành Đoàn (Từ ngày 08/7/2019 đến ngày 14/7/2019)
tải file tải file
Hệ Thống Quản Lý Đoàn Viên