Trang chủ
Văn bản năm 2006-2008
Văn bản năm 2009
Văn bản năm 2010
Văn bản năm 2011
Văn bản năm 2012
Văn bản năm 2013
Văn bản năm 2014
Văn bản năm 2015
Văn bản năm 2016
Văn bản năm 2017
Văn Bản Năm 2018
Văn Bản Năm 2019
Lịch làm việc
Ban Chấp hành Thành Đoàn
Ủy ban Kiểm tra Thành Đoàn
Báo cáo
Chương trình
Công văn
Hướng dẫn
Kế hoạch
Liên tịch
Quyết định
Thông báo
Thư mời, thư triệu tập
Văn Bản Năm 2020
Văn Bản Năm 2021
Văn Bản Năm 2022
Văn Bản Năm 2023
Văn bản Đội
Đại hội Đoàn Thành phố
 
Số lượt truy cập
8499553
Quyết định Thứ tư, 29-05-2024
Quyết định 779-QĐ/TĐTN-BTG về việc ban hành Quy chế Giải thưởng Ngòi bút Trẻ (sửa đổi, bổ sung) năm 2019
tải file tải file
Quy chế Giải thưởng Quy chế Giải thưởng
Quyết định 774-QĐ/TĐTN-BKT v/v công nhận Công trình thanh niên của các cơ sở Đoàn khu vực Quận - Huyện, Lực lượng vũ trang, Công nhân lao động trực thuộc Thành Đoàn
tải file tải file
Quyết định 773-QĐ/TĐTN-BTNTH v/v điều chỉnh, bổ sung Quy chế Giải thưởng "Nhà giáo trẻ tiêu biểu TP.Hồ Chí Minh"
tải file tải file
Quyết định 602-QĐ/TĐTN-VP v/v ban hành Quy chế Thi đua, khen thưởng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2017 - 2022
tải file tải file
Quyết định 564-TB/TĐTN-BKT v/v công nhận Công trình thanh niên của Đoàn các trường Đại học - Cao đẳng - Trung cấp trực thuộc Thành Đoàn năm học 2018 - 2019
tải file tải file
Quyết định 533-QĐ/TĐTN-VP về việc ban hành Quy định chế độ thông tin, báo cáo trong hệ thống Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh
tải file tải file
Quyết định 530a-QĐ/TĐTN-VP v/v phê duyệt kết quả đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp, kết quà hoạt động của Người quản lý doanh nghiệp năm 2018 của Công ty TNHH MTV Nhà Xuất bản Trẻ
tải file tải file
Quyết định 451-QĐ/TĐTN-BTNTH Về việc ban hành Quy chế danh hiệu “Học sinh 3 tốt thành phố Hồ Chí Minh”
tải file tải file
Quyết định 450-QĐ/TĐTN-BTNTH v/v ban hành Quy chế danh hiệu "Học sinh 3 rèn luyện thành phố Hồ Chí Minh"
tải file tải file
Hệ Thống Quản Lý Đoàn Viên