Đồng chí Nguyễn Văn Nên được bầu giữ chức Bí thư Thành ủy TPHCM nhiệm kỳ 2020 – 2025

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px">Theo Trang tin điện tử Đảng bộ Th&agrave;nh phố, chiều tối 17/10,&nbsp;Th&agrave;nh ủy TP. Hồ Ch&iacute; Minh tổ chức họp b&aacute;o th&ocirc;ng tin kết quả ng&agrave;y l&agrave;m việc thứ 4 Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP. Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. </span></strong></p> <p style="text-align:center"><strong><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/10/33882/11-10-2020NguyenVanNenQV.jpg" style="height:422px; width:600px" /></span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đến dự c&oacute; Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ Th&agrave;nh ủy, Trưởng Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Th&agrave;nh ủy&nbsp;Phan Nguyễn Như Khu&ecirc;; Th&agrave;nh ủy vi&ecirc;n, Ph&oacute; Trưởng ban Thường trực Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Th&agrave;nh ủy&nbsp;L&ecirc; Văn Minh; Ph&oacute; Gi&aacute;m đốc Sở Th&ocirc;ng tin v&agrave; Truyền th&ocirc;ng TP Từ Lương; Ph&oacute; Chủ tịch Thường trực Hội Nh&agrave; b&aacute;o TP Dương Vũ Th&ocirc;ng.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Tại buổi họp b&aacute;o, Trưởng Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Th&agrave;nh ủy&nbsp;Phan Nguyễn Như Khu&ecirc; cho biết, 18 giờ chiều 17/10 đ&atilde; diễn ra Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp h&agrave;nh Đảng bộ TP. Hồ Ch&iacute; Minh kh&oacute;a XI, nhiệm kỳ 2020 &ndash; 2025. Hội nghị đ&atilde; tiến h&agrave;nh c&aacute;c c&ocirc;ng việc theo chương tr&igrave;nh.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Hội nghị đ&atilde; bầu 15 đồng ch&iacute; tham gia Ban Thường vụ Th&agrave;nh ủy kh&oacute;a XI. Như vậy, Ban Thường vụ Th&agrave;nh ủy kh&oacute;a XI gồm 16 đồng ch&iacute; (khuyết 1 đồng ch&iacute; sẽ bổ sung sau Đại hội). </span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đồng ch&iacute; Nguyễn Văn N&ecirc;n được bầu l&agrave;m B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;nhiệm kỳ 2020 &ndash; 2025 với số phiếu 100% (62/62 phiếu). </span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">C&aacute;c đồng ch&iacute; Trần Lưu Quang, Ủy vi&ecirc;n Trung ương Đảng kh&oacute;a XII, Ph&oacute; B&iacute; thư Thường trực Th&agrave;nh ủy&nbsp; kh&oacute;a X; Nguyễn Th&agrave;nh Phong, Ủy vi&ecirc;n Trung ương Đảng kh&oacute;a XII, Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy kh&oacute;a X, Chủ tịch UBND TP; Nguyễn Thị Lệ, Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy kh&oacute;a X, Chủ tịch HĐND TP; Nguyễn Hồ Hải, Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ Th&agrave;nh ủy kh&oacute;a X, Trưởng Ban Tổ chức Th&agrave;nh ủy được bầu l&agrave;m Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy&nbsp; kh&oacute;a XI. Ủy ban Kiểm tra Th&agrave;nh ủy kh&oacute;a XI gồm 14 đồng ch&iacute; do đồng ch&iacute; Dương Ngọc Hải, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Th&agrave;nh ủy kh&oacute;a X l&agrave;m Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Th&agrave;nh ủy kh&oacute;a XI. </span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px">Nh&oacute;m PV</span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Chị Phan Thị Thanh Phương, bí thư Thành đoàn TP.HCM, ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV, bày tỏ như vậy trong buổi đầu tiên tiếp xúc cử tri tại quận Gò Vấp (TP.HCM) ngày 5-5.

Agile Việt Nam
;