Giáo dục Chính trị tư tưởng

Chính trị tư tưởng

Tác phẩm Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản, do C.Mác và Ph.Ăng-ghen soạn thảo, công bố tháng 2-1848 tại London (Anh), đến nay tròn 170 năm đã làm rõ học thuyết lý luận, đồng thời là văn kiện mang tính cương lĩnh định hướng hành động của các Đảng Cộng sản và phong trào công nhân.

Ở đất nước ta, có một điều tưởng chừng bình thường nhưng đã trở thành chân lý: khi có bất cứ hành động xâm phạm đất nước, thì sẽ có phong trào đấu tranh rộng khắp của mọi tầng lớp Nhân dân.

Bia Tưởng niệm chiến sĩ Biệt động Sài Gòn hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968 đã được khánh thành vào ngày 26/01, tại Hội trường Thống Nhất (số 108 Nguyễn Du, P. Bến Nghé, Quận 1).

Vào đêm 25/10 (7/11/1917), lực lượng Cận vệ Đỏ của đảng Bolshevik bắt đầu hành động, tiến chiếm các cơ quan chính quyền ở thủ đô Petrograd (tức Saint Petersburg ngày nay) của đế chế Nga. Sau đó họ đánh chiếm Cung điện Mùa Đông, nơi một số Bộ trưởng trong chính phủ lâm thời tư sản Kerensky đang tá túc.

Cách mạng Tháng Mười Nga là một trong những sự kiện vĩ đại nhất của thế kỷ XX, đánh dấu một mốc mới trong lịch sử phát triển của nhân loại. Nó đã xóa bỏ các giai cấp bóc lột, tư sản, địa chủ và chế độ người bóc lột người, đưa giai cấp vô sản bị áp bức, bóc lột nặng nề thành giai cấp đứng đầu và làm chủ xã hội; giải phóng Nhân dân lao động, đưa người lao động từ thân phận nô lệ trở thành chủ nhân của đất nước.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Cách đây 170 năm, ngày 24/02/1848, được sự ủy nhiệm của những người Cộng sản, “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” do Karl Marx và Friedrich Engels soạn thảo lần đầu tiên được công bố trước toàn thế giới.

;