Giáo dục BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

Xuất thân từ một gia đình nhà nho nghèo, yêu nước, đồng chí Nguyễn Văn Cừ đã giác ngộ cách mạng từ rất sớm. Ông là người có khả năng lý luận sâu sắc và uyên bác. Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, ông đã giải quyết một cách sáng tạo và nhuần nhuyễn các vấn đề lý luận và thực tiễn phù hợp với quy luật vận động khách quan, đưa đến thắng lợi cho cách mạng nước nhà. Nhân kỷ niệm 112 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ (09/7/1912 – 09/7/2024), chúng con – những thanh niên được sinh ra trong thời bình xin kính cần nghiêng mình tưởng nhớ công ơn của Người Chiến sĩ Cộng sản lỗi lạc, Nhà Lý luận sâu sắc của Đảng, Nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng và Cách mạng Việt Nam.

Ngay khi vừa tròn 18 tuổi, Nguyễn Thị Yến Nhi và Tạ Tiến Hưng đã trở thành những Đảng viên trẻ tuổi của Đảng Cộng sản Việt Nam, là tấm gương sáng và nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho bạn bè đồng trang lứa về việc không ngừng phấn đấu học tập, rèn luyện và hoàn thiện bản thân.

Sinh hoạt Câu lạc bộ Lý luận trẻ Đoàn Trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh trong Tháng Thanh niên năm 2024

Xuất phát từ ý thức trách nhiệm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của toàn Đảng, toàn dân, làm nền tảng giúp đất nước phát triển bền vững, Đoàn Khoa Địa Lý - Đoàn Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH KHXH&NV) ĐHQG-HCM đã thực hiện mô hình “Cánh tay Tổ quốc”.

Sáng 27-2, hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII, Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn một thành viên phối hợp cùng Đoàn Tổng Công ty tham gia Cuộc thi trên Trang Thông tin điện tử tổng hợp Báo cáo viên (baocaovien.vn) cho cán bộ, đảng viên và đoàn viên thanh niên tại đơn vị.

Nhân tố quan trọng và quyết định đến sự thành công trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là nhân tố con người. Con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực và là chủ thể của đổi mới và phát triển để Việt Nam phát triển nhanh, bền vững. Con người là "nguồn vốn" quan trọng nhất, là tài nguyên quý giá nhất của phát triển, chấn hưng đất nước.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Với 29 tuổi đời, hơn 13 năm tham gia cách mạng, 7 năm bị giam cầm trong nhà tù đế quốc, mặc dù chỉ trong khoảng thời gian 2 năm trên cương vị là nhà lãnh đạo cao nhất của Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ đã có những cống hiến hết sức to lớn trong sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, đã để lại những tài sản tinh thần vô cùng quý giá trong công tác xây dựng Đảng. Trong đó, có tác phẩm “Tự chỉ trích” - một tài liệu giáo dục chính trị - tư tưởng quan trọng cho cán bộ, đảng viên. Đây là một đóng góp có giá trị vào kho tàng lý luận của Đảng ta.

Agile Việt Nam
;