Quận 12: Ngày hội An toàn giao thông

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>S&aacute;ng 20-9, Quận Đo&agrave;n, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận 12, Hội Chữ thập đỏ quận 12 phối hợp c&ugrave;ng với Đo&agrave;n Sở Giao th&ocirc;ng - Vận tải TP. Hồ Ch&iacute; Minh, Chi Đo&agrave;n B&aacute;o Người Lao Động, Bến xe Ng&atilde; tư ga tổ chức Ng&agrave;y hội An to&agrave;n giao th&ocirc;ng, tập huấn sơ cấp cứu v&agrave; hội thi sơ cứu vi&ecirc;n giỏi năm 2020.</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/9/33794/6ebfb696c763383d6172.jpg" style="height:295px; width:600px" /></strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Trong khu&ocirc;n khổ Ng&agrave;y hội, đ&atilde; diễn ra c&aacute;c hoạt động: tuy&ecirc;n truyền ph&aacute;p luật về an to&agrave;n giao th&ocirc;ng, hướng dẫn l&aacute;i xe an to&agrave;n, tổ chức cuộc thi kiến thức ph&aacute;p luật về an to&agrave;n giao th&ocirc;ng, cuộc thi l&aacute;i xe an to&agrave;n. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, dịp n&agrave;y, Ban Tổ chức Ng&agrave;y hội đ&atilde; trao 10 phần học bổng cho thiếu nhi c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn vươn l&ecirc;n học giỏi.</span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size:14px"><strong>L&Acirc;M DŨNG</strong></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 23/10, tại Hội trường Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ khai mạc lớp tập huấn cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh năm học 2020-2021 cho 130 cán bộ Hội chủ chốt đến từ các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố.

Agile Việt Nam
;