Quận 10: Thi tìm kiếm Bí thư Chi đoàn giỏi năm 2019

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong>Tối ng&agrave;y 18.10, tại Hội trường UBND Quận 10, Quận Đo&agrave;n 10 đ&atilde;&nbsp;&nbsp;tổ chức&nbsp;v&ograve;ng Chung kết Hội thi B&iacute; thư Chi Đo&agrave;n Giỏi Quận 10, lần V năm 2019 đ&atilde; được diễn ra.</strong></p> <p style="text-align:center"><img alt="Thí sinh tham gia phần thi Bí thư Chi Đoàn trí tuệ" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/10/32908/IMG_5723.JPG" style="height:450px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify">Hội thi l&agrave; dịp tăng cường c&ocirc;ng t&aacute;c đ&agrave;o tạo, bồi dưỡng đội ngũ c&aacute;n bộ Đo&agrave;n tại cơ sở, cũng như tạo s&acirc;n chơi giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm trong thực hiện giải ph&aacute;p hoạt động Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi.</p> <p style="text-align:justify">Đ&ecirc;m chung kết, với sự tham gia của 10 gương mặt xuất sắc nhất, l&agrave; 10 th&iacute; sinh trong 168 th&iacute; sinh đến từ c&aacute;c Chi đo&agrave;n trực thuộc tr&ecirc;n địa b&agrave;n Quận, được chọn th&ocirc;ng qua v&ograve;ng Sơ khảo diễn ra v&agrave;o 15/9 vừa qua.</p> <p style="text-align:center"><img alt="Thí sinh Băng Tâm đến từ Đoàn Phường 12 trong phần thi Bí thư Chi Đoàn dám nghĩ - biết làm" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/10/32908/IMG_5810.png" style="height:416px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p style="text-align:justify">Để đi đến Danh hiệu B&iacute; thư Chi Đo&agrave;n Giỏi Quận 10 năm 2019, c&aacute;c bạn th&iacute; sinh đ&atilde; trải qua 4 v&ograve;ng thi v&ocirc; c&ugrave;ng hấp dẫn v&agrave; kịch t&iacute;nh gồm: B&iacute; thư Chi Đo&agrave;n tr&iacute; tuệ; B&iacute; thư Chi Đo&agrave;n bản lĩnh; B&iacute; thư Chi Đo&agrave;n năng động; v&agrave; v&ograve;ng chung kết xếp hạng: B&iacute; thư Chi Đo&agrave;n d&aacute;m nghĩ - Biết l&agrave;m.</p> <p style="text-align:center"><img alt="Kết thúc 4 vòng thi giải nhất đã thuộc về thí sinh Trần Huyền Trang thuộc Đoàn Phường 12" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/10/32908/IMG_5890.JPG" style="height:450px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify">Kết th&uacute;c c&aacute;c v&ograve;ng thi, th&iacute; sinh Trần Huyền Trang - B&iacute; thư Chi Đo&agrave;n gi&aacute;o vi&ecirc;n trường Ho&agrave;ng Diệu, Đo&agrave;n Phường 12 đ&atilde; xuất sắc gi&agrave;nh giải Nhất của Hội thi năm nay; giải Nh&igrave; thuộc về th&iacute; sinh Phạm Hữu Duy - Ph&oacute; B&iacute; thư Chi Đo&agrave;n Khu phố 2, Phường 8; giải Ba gi&agrave;nh cho th&iacute; sinh Nguyễn Thị Băng T&acirc;m - B&iacute; thư Chi Đo&agrave;n Khu phố 3, Phường 12; hai giải Khuyến kh&iacute;ch thuộc về th&iacute; sinh Vương Bửu Anh - B&iacute; thư Chi Đo&agrave;n Khu phố 3, Phường 8 v&agrave; Mạc Trọng Nghĩa - B&iacute; thư Chi Đo&agrave;n Khu phố 5, Phường 13.</p> <p style="text-align:right"><strong>XU&Acirc;N TRINH</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 23/10, tại Hội trường Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ khai mạc lớp tập huấn cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh năm học 2020-2021 cho 130 cán bộ Hội chủ chốt đến từ các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố.

Agile Việt Nam
;