Tuyên dương 191 Chỉ huy Đội giỏi thành phố năm 2019

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tối 31.5, tại Nh&agrave; Thiếu nhi th&agrave;nh phố, Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh c&ugrave;ng&nbsp;Sở Gi&aacute;o dục v&agrave; Đ&agrave;o tạo TP. Hồ Ch&iacute; Minh phối hợp tổ chức Lễ tuy&ecirc;n dương Hội thi &quot;Chỉ huy đội giỏi&quot; Th&agrave;nh phố lần thứ 23 năm 2019.</span></span></strong></p> <p style="text-align:center"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/6/32362/IMG_1489.jpg" style="height:333px; width:500px" /></span></span></strong></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ban tổ chức trao thưởng cho c&aacute;c Chỉ huy Đội xuất sắc nhất</span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tại buổi lễ, Ban tổ chức đ&atilde; trao giấy chứng nhận &quot;Chỉ huy đội giỏi cấp th&agrave;nh&quot; cho 191 c&aacute; nh&acirc;n xuất sắc. Trong đ&oacute;, giải Nhất khối lớp 6 đ&atilde; thuộc về&nbsp;em Trần Anh Đ&agrave;o - Trường THCS L&yacute; Phong (Quận 5), Nhất khối lớp 7 l&agrave; em Ho&agrave;ng Thị Yến - Trường THCS T&ocirc;n Thất T&ugrave;ng (Quận T&acirc;n Ph&uacute;), Nhất khối lớp 8 l&agrave; em Cao Thanh Hiếu - Trường THCS Nguyễn Du (Quận G&ograve; Vấp). </span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ngo&agrave;i ra Ban tổ chức c&ograve;n trao&nbsp;3 giải nh&igrave;, 6 giải ba, 12 giải khuyến kh&iacute;ch v&agrave; một số giải thưởng d&agrave;nh cho c&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n xuất sắc đạt kỷ lục cao trong những m&ocirc;n thi đấu. Quận T&acirc;n B&igrave;nh cũng được trao giải nhất tập thể v&igrave; c&oacute; nhiều chỉ huy Đội đạt kết quả cao.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/6/32362/IMG_1477.jpg" style="height:333px; width:500px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Em Trần Anh Đ&agrave;o&nbsp; - một trong ba Chỉ huy Đội xuất sắc nhất TP.Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;lần<br /> thứ 23 năm 2019</span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">191 bạn l&agrave; những chỉ huy Đội giỏi của c&aacute;c quận, huyện thuộc khối lớp 6, 7 v&agrave; 8 đ&atilde; tham gia hội thi chỉ huy Đội giỏi cấp th&agrave;nh lần thứ 23 - năm 2019 tạiTP.HCM v&agrave; thị x&atilde; Lagi, B&igrave;nh Thuận. </span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hội thi được thiết kế trong khu&ocirc;n khổ hội trại bốn ng&agrave;y đ&ecirc;m với nhiều thử th&aacute;ch để kiểm tra bản lĩnh, kỹ năng, kiến thức của một chỉ huy Đội cần c&oacute;. Đ&acirc;y cũng l&agrave; dịp để c&aacute;c chỉ huy Đội c&ugrave;ng r&egrave;n luyện, giao lưu chia sẻ kinh nghiệm với nhau trong hoạt động, kh&aacute;m ph&aacute; thi&ecirc;n nhi&ecirc;n v&agrave; t&igrave;m về với một số địa chỉ đỏ, di t&iacute;ch lịch sử văn h&oacute;a của đất nước.</span></span></p> <p style="text-align:right"><br /> <strong>VĂN DĨ</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đó là phát biểu của anh Phạm Hồng Sơn, Bí thư Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh tại buổi tọa đàm "Tấm gương Lý Tự Trọng và con đường cách mạng của thanh niên trong thời kì mới" diễn ra sáng 17/10/2019.

Agile Việt Nam
;