Kết nạp đảng viên nhân kỷ niệm 69 năm Ngày Truyền thống học sinh - sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ch&agrave;o mừng kỷ niệm 69 năm Ng&agrave;y Truyền thống học sinh - sinh vi&ecirc;n v&agrave; Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam (09/01/1950 - 09/01/2019), được sự đồng &yacute; Đảng ủy Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Ch&iacute; Minh, Chi bộ Sinh vi&ecirc;n 2 đ&atilde; tổ chức kết nạp Đảng vi&ecirc;n mới cho 02 quần ch&uacute;ng Nguyễn Văn Ho&agrave;i Dương (Nguy&ecirc;n Ủy vi&ecirc;n BTK Hội SVVN Trường, Ủy vi&ecirc;n BCH Đo&agrave;n khoa Gi&aacute;o dục Quốc ph&ograve;ng) v&agrave; quần ch&uacute;ng&nbsp;</span>Phan Thị Cẩm T&uacute;&nbsp; (Chi hội ph&oacute; Chi hội GDQP K40A)​&nbsp;<span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">v&agrave;o l&uacute;c 09g00 ng&agrave;y 09/01/2019.</span></strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/1/31797/_DSC7525.JPG" style="width:600px" /></span></strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đến tham dự Buổi lễ c&oacute; Thượng t&aacute;. Thạc sĩ B&ugrave;i Quang Tuyến - B&iacute; thư Chi bộ, Ph&oacute; Trưởng khoa Gi&aacute;o dục Quốc ph&ograve;ng; Thạc sĩ L&acirc;m Thanh Minh - Đảng ủy vi&ecirc;n, B&iacute; thư Đo&agrave;n Trường, B&iacute; thư Chi bộ Sinh vi&ecirc;n 2; Đồng ch&iacute; Đặng Văn Khoa - Ủy vi&ecirc;n BTV Đo&agrave;n Trường, B&iacute; thư Đo&agrave;n khoa Gi&aacute;o dục Quốc ph&ograve;ng; C&ugrave;ng với c&aacute;c đồng ch&iacute; trong Ban Chấp h&agrave;nh Đo&agrave;n, Hội v&agrave; sinh vi&ecirc;n ti&ecirc;u biểu khoa Gi&aacute;o dục Quốc ph&ograve;ng.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/1/31797/_DSC7540.JPG" style="width:600px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Sau đ&acirc;y l&agrave; một số h&igrave;nh ảnh:</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/1/31797/_DSC7523.JPG" style="width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/1/31797/_DSC7535.JPG" style="width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/1/31797/_DSC7531.JPG" style="width:600px" /></span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px">HO&Agrave;I &Acirc;N</span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Ngày 20.01 vừa, qua tại Lễ phát động đợt thi đua trong tuổi trẻ cả nước với chủ đề “Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác” nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019), gắn với phát động “Năm Thanh niên tình nguyện” 2019, đồng chí Lê Quốc Phong - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Đại biểu Quốc hội, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã có bài phát biểu quan trọng,

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ngày 20.01, Thành đoàn TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức Chương trình thăm và tặng quà cho gia đình chính sách có công với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí Minh trong thời kỳ kháng chiến chống Mĩ tại xã Phú An và xã An Tây của huyện Bến Cát (Tỉnh Bình Dương).

Agile Việt Nam
;