Trang chủ
Văn bản năm 2006-2008
Văn bản năm 2009
Lịch làm việc
Thư mời
Thông báo
Công văn
Chương trình
Kế hoạch
Hướng dẫn
Báo cáo
Quyết định – Quy định – Quy chế
Văn kiện - Nghị quyết
Văn bản của UBKT
Chỉ thị
Đề án
Liên tịch
Văn bản năm 2010
Văn bản năm 2011
Văn bản năm 2012
Văn bản năm 2013
Văn bản năm 2014
Văn bản năm 2015
Văn bản năm 2016
Văn bản năm 2017
Văn Bản Năm 2018
Văn Bản Năm 2019
Văn Bản Năm 2020
Văn Bản Năm 2021
Văn bản Đội
Đại hội Đoàn Thành phố
 
Số lượt truy cập
7073393
Công văn Thứ ba, 26-01-2021
Công văn số 0572 - TV V/v mời tham dự Hội nghị BCH Thành Đoàn lần thứ 8 Khóa VIII
  Gửi email In thông tin
Mời tham dự Hội nghị BCH Thành Đoàn lần thứ 8 Khóa VIII Mời tham dự Hội nghị BCH Thành Đoàn lần thứ 8 Khóa VIII
Các thông tin khác
Công văn số 1127/ĐTN V/v tham gia cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa” năm 2009
Công văn số 1122/ĐTN Về việc báo cáo tình hình tổ chức và phương thức sinh hoạt Đoàn trong điều kiện học chế tín chỉ
Công văn số 1117/ĐTN V/v điều chỉnh một số nội dung Hướng dẫn số 17/HD-ĐTN ngày 30/7/2009 về chương trình Dự bị đoàn viên và công tác phát triển đoàn viên mới trong trường học.
Công văn số 1115/ĐTN v/v triển khai phòng, chống dịch sốt xuất huyết
Công văn số 1087 /ĐTN V/v chăm lo, phụng dưỡng ba má phong trào hướng đến kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống học sinh – sinh viên (09/01/1950 – 09/01/2010)
Công văn số 1014 /ĐTN “Về việc đẩy mạnh kết nạp đoàn viên mới và đẩy nhanh tiến độ phân tích chất lượng đoàn viên và chi đoàn năm 2009”
Công văn số 957 /ĐTN V/v thực hiện chỉ thị số 38-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”
Công văn số 786 /ĐTN V/v đề nghị hỗ trợ, tặng máy vi tính xây dựng các điểm phổ biến kiến thức và truy cập Internet cho thanh niên
Công văn số 0715 /ĐTN V/v tuyển sinh đào tạo trung cấp chuyên nghiệp do Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam tổ chức
Công văn số 693 /ĐTN V/v hưởng ứng Cuộc vận động toàn xã hội chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi Việt Nam
>>Xem thêm
Hệ Thống Quản Lý Đoàn Viên