Phụ trách Đội, đội viên TP. Hồ Chí Minh dâng hoa tưởng nhớ công ơn của Bác Hồ kính yêu

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>S&aacute;ng 26-8 trước tượng đ&agrave;i &ldquo;B&aacute;c Hồ với thiếu nhi&rdquo; được đặt tại khu&ocirc;n vi&ecirc;n Nh&agrave; Thiếu nhi TP. Hồ Ch&iacute; Minh (quận 3), </strong><strong>đo&agrave;n đại biểu tham dự Hội nghị c&ocirc;ng t&aacute;c Đội v&agrave; phong tr&agrave;o thiếu nhi TP. Hồ Ch&iacute; Minh giai đoạn 2023 - 2028 đ&atilde; tiến h&agrave;nh nghi thức d&acirc;ng hoa, tưởng nhớ c&ocirc;ng ơn của Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh.</strong></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(8, 28, 54)">Lễ d&acirc;ng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh l&agrave; chương tr&igrave;nh nằm trong chuỗi c&aacute;c hoạt động của Hội nghị c&ocirc;ng t&aacute;c Đội v&agrave; phong tr&agrave;o thiếu nhi TP. Hồ Ch&iacute; Minh giai đoạn 2023 - 2028 do Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n v&agrave; Hội đồng Đội Th&agrave;nh phố tổ chức.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(8, 28, 54)"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/8/36397/td 2.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đo&agrave;n đại biểu c&ugrave;ng c&aacute;c đội vi&ecirc;n thực hiện nghi thức d&acirc;ng hoa&nbsp;l&ecirc;n tượng&nbsp;đ&agrave;i Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh.&nbsp;</span></span></em></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(8, 28, 54)">Tham dự lễ d&acirc;ng hoa c&oacute; </span><span style="color:rgb(38, 38, 38)">đồng ch&iacute; Trương Minh Tước Nguy&ecirc;n -&nbsp; Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Th&agrave;nh Đo&agrave;n,&nbsp; đồng ch&iacute;&nbsp;</span></span></span><span style="color:rgb(38, 38, 38); font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">Trịnh Thị Hiền Tr&acirc;n - Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch&nbsp;</span><span style="color:rgb(8, 28, 54); font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">Hội đồng Đội Th&agrave;nh phố&nbsp;</span><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(38, 38, 38)">c&ugrave;ng c&aacute;c đồng ch&iacute; l&agrave; th&agrave;nh vi&ecirc;n Hội đồng Đội TP. Hồ Ch&iacute; Minh, đại diện&nbsp;Hội đồng Đội TP. Thủ Đức,&nbsp;c&aacute;c quận, huyện c&ugrave;ng c&aacute;c đội vi&ecirc;n tiểu biểu.&nbsp;</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(38, 38, 38)">C&aacute;c đại biểu đ&atilde; d&acirc;ng hương, d&acirc;ng hoa, b&agrave;y tỏ tấm l&ograve;ng tri &acirc;n s&acirc;u sắc trước tượng đ&agrave;i Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh, tri &acirc;n những t&igrave;nh cảm qu&yacute; b&aacute;u m&agrave; Người đ&atilde; d&agrave;nh cho thiếu nhi v&agrave; tổ chức Đội Thiếu ni&ecirc;n Tiền phong Hồ Ch&iacute; Minh.&nbsp;</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(38, 38, 38)"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/8/36397/td1.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đo&agrave;n đại biểu c&ugrave;ng c&aacute;c đội vi&ecirc;n chụp ảnh lưu niệm sau lễ d&acirc;ng hoa l&ecirc;n tượng&nbsp;đ&agrave;i Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh.&nbsp;</span></span></em></p> <p dir="ltr" style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(38, 38, 38)">HỒNG PHONG</span></span></span></strong></p> <div>&nbsp;</div> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 02-6 tại Công viên bờ sông Sài Gòn - khu đô thị mới Thủ Thiêm, Thành Đoàn - Hội LHTN Việt Nam Thành phố - Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh tổ chức Lễ ra quân các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè năm 2024 với sự tham gia của hơn 5.000 đoàn viên, thanh niên, chiến sĩ tình nguyện

Agile Việt Nam
;