Không gian Văn hóa trẻ tại Youth Fest 2023 có gì?

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Trong 3 ng&agrave;y diễn ra Lễ hội Thanh ni&ecirc;n - Youth Fest 2023 (24, 25 v&agrave; 26/3), tại khu vực Kh&ocirc;ng gian Văn h&oacute;a trẻ đ&atilde; diễn ra c&aacute;c chương tr&igrave;nh, gian h&agrave;ng triển l&atilde;m văn ho&aacute; c&aacute;c nước ASEAN, kh&ocirc;ng gian t&aacute;i hiện khung cảnh xưa c&ugrave;ng trải nghiệm cổ phục Việt.</strong></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em><span style="font-size:12px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/3/35681/1.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></em></span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em><span style="font-size:12px">&nbsp;</span></em></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em><span style="font-size:12px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/3/35681/2,2.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></em></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em><span style="font-size:12px">Hoạt động giao lưu văn h&oacute;a từ c&aacute;c nước</span></em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c thử th&aacute;ch tại gian h&agrave;ng Sống xanh c&ugrave;ng với khu trưng b&agrave;y v&agrave; trải nghiệm c&aacute;c loại nhạc cụ d&acirc;n tộc đ&atilde; mang đến bầu kh&ocirc;ng kh&iacute; độc đ&aacute;o, th&uacute; vị về văn ho&aacute; Việt Nam cũng như khu vực Đ&ocirc;ng Nam &Aacute;, thu h&uacute;t hơn 2.000 lượt bạn trẻ tr&ecirc;n to&agrave;n th&agrave;nh phố đến tham gia v&agrave; trải nghiệm.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/3/35681/4.JPG" style="height:401px; width:600px" /></span></span></em></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px">Trải nghiệm trang phục đến từ c&aacute;c nước Asean</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ngo&agrave;i ra, c&aacute;c bạn c&ograve;n c&oacute; dịp gặp gỡ v&agrave; thưởng thức c&aacute;c tiết mục đặc biệt nhất đến từ nghệ sĩ s&aacute;o tr&uacute;c Đinh Nhật Minh - C&ocirc;ng d&acirc;n trẻ ti&ecirc;u biểu Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh năm 2022.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/3/35681/6.jpg" style="height:393px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/3/35681/7.jpg" style="height:400px; width:600px" /></em></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Giao lưu nhạc cụ d&acirc;n tộc với nghệ sĩ Đinh Nhật Minh - c&ocirc;ng d&acirc;n trẻ ti&ecirc;u biểu Th&agrave;nh phố năm 2022.</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chia sẻ khi tham quan kh&ocirc;ng gian, nh&oacute;m bạn trẻ đến từ Trường THPT H&ugrave;ng Vương&nbsp;(Quận 5) cho biết, mặc d&ugrave; đ&acirc;y l&agrave; lần đầu c&aacute;c bạn tham gia nhưng cảm thấy khu vực Kh&ocirc;ng gian Văn h&oacute;a trẻ c&oacute; rất nhiều điều đặc sắc v&agrave; th&uacute; vị với nhiều chương tr&igrave;nh v&agrave; thử th&aacute;ch. Từ kh&ocirc;ng gian, c&aacute;c bạn c&oacute; thể biết v&agrave; hiểu th&ecirc;m được văn h&oacute;a của c&aacute;c nước Asean.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/3/35681/5%20%E2%80%93%20%C4%90%C3%A3%20s%E1%BB%ADa.png" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Nh&oacute;m c&aacute;c bạn trẻ đến từ trường THPT H&ugrave;ng Vương (Quận 5) đang thực hiện c&aacute;c thử th&aacute;ch đến từ gian h&agrave;ng &quot;Sống xanh&quot;&nbsp;</em></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>MINH NHẬT</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng 05-6, tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng, Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh phối hợp trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng khánh thành Công trình “Không gian truyền thống phong trào học sinh, sinh viên Sài Gòn - Gia Định - TP. Hồ Chí Minh”.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ngày 28-5, Đoàn xã Tân Nhựt, thuộc Huyện Đoàn Bình Chánh chính thức khai giảng 10 lớp dạy năng khiếu hè miễn cho các em thiếu nhi trong địa bàn huyện. Hoạt động nhận được sự hưởng ứng đông đảo của các bậc phụ huynh và các em học sinh

Agile Việt Nam
;