Nối vòng tay yêu thương, chung tay chăm lo cho thiếu nhi bị ảnh hưởng COVID-19

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&ugrave;ng hướng về Lễ tưởng niệm đồng b&agrave;o tử vong v&agrave; c&aacute;n bộ, chiến sĩ, c&aacute;c lực lượng đ&atilde; hy sinh v&igrave; dịch bệnh COVID-19, s&aacute;ng ng&agrave;y 19/11/2021, Hội đồng Đội Th&agrave;nh phố đ&atilde; phối hợp với c&aacute;c đơn vị, mạnh thường qu&acirc;n trao tặng c&aacute;c suất học bổng, sổ tiết kiệm để kịp thời chăm lo, hỗ trợ v&agrave; n&acirc;ng bước cho c&aacute;c em đội vi&ecirc;n, học sinh bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19 được tiếp tục đến trường học tập v&agrave; r&egrave;n luyện. Trong đ&oacute;, Hội Đồng Đội Th&agrave;nh phố phối hợp với nh&oacute;m mạnh thường qu&acirc;n chị Huỳnh Thu Thảo v&agrave; bạn b&egrave;, trao tặng 200 suất học bổng cho c&aacute;c em đội vi&ecirc;n, học sinh bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, <strong><em>mỗi suất trị gi&aacute; 5.000.000đ, với tổng kinh ph&iacute; 1 tỷ đồng</em></strong><strong><em>, </em></strong>trong chương tr&igrave;nh đ&atilde; trao đại diện cho 20 em đội vi&ecirc;n, học sinh.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/11/34760/hdd1.jpg" style="height:399px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, Hội đồng Đội Th&agrave;nh phố cũng đ&atilde; phối hợp với Thanh ni&ecirc;n Hải quan Việt Nam v&agrave; Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Ng&acirc;n h&agrave;ng Thương mại Cổ phần S&agrave;i G&ograve;n SCB trao tặng sổ tiết kiệm v&agrave; học bổng đợt 1 cho 12 em thiếu nhi, học sinh bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Trong chương tr&igrave;nh, Thanh ni&ecirc;n Cục Hải quan Việt Nam trao tặng sổ tiết kiệm đợt 1 trị gi&aacute; 20.000.000 đồng/em v&agrave; Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Ng&acirc;n h&agrave;ng Thương mại Cổ phần S&agrave;i G&ograve;n SCB trao tặng học bổng 2.000.000 đồng/em cho 12 em với tổng kinh ph&iacute; 240.000.000 đồng.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hội đồng Đội Th&agrave;nh phố tr&acirc;n trọng cảm ơn những t&igrave;nh cảm của c&aacute;c anh, chị mạnh thường qu&acirc;n, Thanh ni&ecirc;n Hải quan Việt Nam, Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cục Hải quan TP. Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Ng&acirc;n h&agrave;ng Thương mại Cổ phần S&agrave;i G&ograve;n SCB đ&atilde; d&agrave;nh cho c&aacute;c em đội vi&ecirc;n, học sinh của th&agrave;nh phố. Đội vi&ecirc;n, học sinh th&agrave;nh phố h&ocirc;m nay xin hứa sẽ học tập tốt, r&egrave;n luyện chăm để xứng đ&aacute;ng với sự tin y&ecirc;u của c&aacute;c anh, chị v&agrave; to&agrave;n x&atilde; hội đ&atilde; d&agrave;nh cho m&igrave;nh!</span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>HẢI YẾN</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÂU CHUYỆN ĐẸP

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Chiều 15-12, Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 bước vào phiên làm việc thứ tư. Đại hội tiến hành bầu Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XII.

Agile Việt Nam
;