Công bố biểu trưng (logo) tuyên truyền kỷ niệm 90 năm thành lập Đoàn

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ng&agrave;y 21/12, Trung ương&nbsp;Đo&agrave;n c&ocirc;ng bố kết quả Cuộc thi S&aacute;ng t&aacute;c biểu trưng (logo) tuy&ecirc;n truyền kỷ niệm 90 năm Ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh (26/3/1931 - 26/3/2021).</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/12/34034/132530964711957601_2_ctes.jpg" style="height:487px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trong số 154 t&aacute;c phẩm dự thi của 76 t&aacute;c giả từ khắp mọi miền đất nước, Ban tổ chức đ&atilde; trao giải Nhất cho t&aacute;c giả Nguyễn Thảo Duy - sinh vi&ecirc;n ng&agrave;nh thiết kế đồ họa, Khoa Thiết kế v&agrave; Nghệ thuật, Trường ĐH Hoa Sen. Người đoạt giải Nhất được nhận phần thưởng 20 triệu đồng tiền mặt, giấy chứng nhận của Ban tổ chức v&agrave; được tham gia &ldquo;H&agrave;nh tr&igrave;nh tuổi trẻ v&igrave; biển, đảo qu&ecirc; hương năm 2021&rdquo; do T.Ư Đo&agrave;n tổ chức. Ban tổ chức trao 1 giải Nh&igrave; cho t&aacute;c giả L&ecirc; Tiến Vượng - họa sĩ b&aacute;o Thiếu ni&ecirc;n Tiền phong v&agrave; Nhi đồng, 1 giải Ba v&agrave; 10 giải Khuyến kh&iacute;ch cho c&aacute;c t&aacute;c giả kh&aacute;c.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Biểu trưng ch&iacute;nh thức của đợt hoạt động kỷ niệm 90 năm ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đo&agrave;n được c&ocirc;ng bố tr&ecirc;n c&aacute;c phương tiện truyền th&ocirc;ng đại ch&uacute;ng; ph&aacute;t h&agrave;nh tới c&aacute;c cấp bộ Đo&agrave;n thống nhất sử dụng một mẫu biểu trưng cho tất cả c&aacute;c hoạt động kỷ niệm của tổ chức Đo&agrave;n c&aacute;c cấp tr&ecirc;n cả nước.</span></span></p> <p style="text-align: right;"><strong>THEO BẢO ANH (TRANG TH&Ocirc;NG TIN ĐIỆN TỬ TRUNG ƯƠNG ĐO&Agrave;N)</strong></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng ngày 27/12/2020, phiên làm việc đầu tiên của Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2023 diễn ra tại Nhà Văn hóa Sinh viên Thành phố (Khu đô thị Đại học Quốc Gia - Thành phố Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;