Trường Đại học Kinh tế - Luật giành giải nhất Bảng B Hội thi “Ánh sáng thời đại”

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><span style="font-size:16px">Vừa qua,&nbsp;V&ograve;ng chung kết xếp hạng v&agrave; trao giải Bảng B của&nbsp;Hội thi t&igrave;m hiểu chủ nghĩa M&aacute;c &ndash; L&ecirc;nin, Tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh &ldquo;&Aacute;nh s&aacute;ng thời đại&rdquo; lần 9 năm 2020 đ&atilde; diễn ra tại Nh&agrave; Văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n.</span></strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:16px">Trải qua v&ograve;ng loại đầy kịch t&iacute;nh, ba đội tuyển xuất sắc bước v&agrave;o trận chung kết bảng B bao gồm: Đoàn trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí Minh, Đoàn trường Đại học Kinh tế - Luật - ĐHQG TP. Hồ Chí Minh&nbsp;và Đoàn trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQG TP. Hồ Ch&iacute; Minh.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:16px">Tại trận chung kết bảng B, c&aacute;c đội lần lượt trải qua 06 phần thi: Điểm son lịch sử, M&ugrave;a thu độc lập, Bản lĩnh nh&agrave; gi&aacute;o trẻ, Sắt son niềm tin với Đảng, &Aacute;nh s&aacute;ng thời đại v&agrave; C&acirc;u hỏi thử th&aacute;ch. Trận đấu trở n&ecirc;n g&acirc;y cấn hơn bao giờ hết khi vị tr&iacute; dẫn đầu li&ecirc;n tục thay đổi qua từng c&acirc;u hỏi.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:16px">Một trong những điểm mới của hội thi năm nay l&agrave; phần thi &ldquo;M&ugrave;a thu độc lập&rdquo; gồm c&oacute; 5 &ocirc; chữ đại diện cho 5 nh&acirc;n vật lịch sử trong Ủy ban Khởi nghĩa to&agrave;n quốc được th&agrave;nh lập năm 1945. Đ&acirc;y l&agrave; phần thi được Ban Tổ chức x&acirc;y dựng ri&ecirc;ng để ch&agrave;o mừng&nbsp;kỷ&nbsp;niệm 75 năm Ng&agrave;y C&aacute;ch mạng Th&aacute;ng T&aacute;m th&agrave;nh c&ocirc;ng (19/08/1945 - 19/08/2020). Đặc biệt, phần thi đem đến nhiều sự hấp dẫn, kịch t&iacute;nh nhất trận chung kết ch&iacute;nh l&agrave; &ldquo;Bản lĩnh nh&agrave; gi&aacute;o trẻ&rdquo;. Tại phần thi n&agrave;y, c&aacute;c th&iacute; sinh đ&atilde; đưa ra những phương ph&aacute;p hay để giải quyết c&aacute;c t&igrave;nh huống v&agrave; những lập luận chỉ ra điểm yếu trong c&acirc;u trả lời của đội bạn.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:16px">Qua 6 phần thi v&ocirc; c&ugrave;ng gay cấn v&agrave; hấp dẫn, đội tuyển đến từ Đo&agrave;n trường Đại học Kinh tế - Luật - Đại học Quốc gia Tp. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; ch&iacute;nh thức bước đến vị tr&iacute; cao nhất bảng B của Hội thi năm nay với 282.5 điểm. Hai đội tuyển đến từ Đo&agrave;n trường Đại học Khoa học Tự nhi&ecirc;n - Đại học Quốc gia Tp. Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; Đo&agrave;n trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học Tp. Hồ Ch&iacute; Minh lần lượt xếp ở vị tr&iacute; thứ 2 v&agrave; 3.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:16px">Đồng thời, Ban Tổ chức cũng trao giải khuyến kh&iacute;ch bảng B cho 3 đội tuyển: Đo&agrave;n trường Đại học Kinh tế - Luật - Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, Đo&agrave;n trường Đại học Khoa học X&atilde; hội v&agrave; Nh&acirc;n văn - Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh&nbsp;v&agrave; Đo&agrave;n trường Đại học Sư phạm Tp. Hồ Ch&iacute; Minh</span></span></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/9/33800/1.jpg" style="height:400px; text-align:justify; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><em><span style="color:rgb(38, 38, 38)">T</span><span style="color:rgb(38, 38, 38)">rường Đại học Kinh tế - Luật - Đại học Quốc gia Tp. Hồ Ch&iacute; Minh</span><span style="color:rgb(38, 38, 38)"> gi&agrave;nh giải nhất bảng B tại hội thi.</span></em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:16px">Hội thi năm nay gồm hai bảng: Bảng A (C&aacute;c đội tuyển thuộc khối quận - huyện, c&aacute;c trường trung cấp) v&agrave; Bảng B (C&aacute;c đội tuyển thuộc khối c&aacute;c trường Đại học, Học Viện, Cao Đẳng). V&ograve;ng chung kết xếp hạng bảng A cũng đ&atilde; được tổ chức v&agrave;o s&aacute;ng c&ugrave;ng ng&agrave;y tại Nh&agrave; Văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n với giải nhất chung cuộc thuộc về đội tuyển đến từ Quận Đo&agrave;n 5. Đội tuyển trường Trung học Thực h&agrave;nh S&agrave;i G&ograve;n v&agrave; Quận Đo&agrave;n T&acirc;n B&igrave;nh lần lượt xếp giải nh&igrave; v&agrave; ba của Bảng A.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><span style="font-size:16px">THANH TR&Uacute;C</span></strong></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 23/10, tại Hội trường Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ khai mạc lớp tập huấn cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh năm học 2020-2021 cho 130 cán bộ Hội chủ chốt đến từ các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố.

Agile Việt Nam
;