Dâng hương, dâng hoa kỉ niệm Ngày thành lập Đội

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Vừa qua, Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Hội đồng Đội Th&agrave;nh phố đ&atilde; tổ chức Lễ d&acirc;ng hoa, d&acirc;ng hương Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh tại Tượng đ&agrave;i B&aacute;c Hồ với thiếu nhi v&agrave; Ph&ograve;ng Truyền thống Nh&agrave; Thiếu nhi Th&agrave;nh phố.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tham dự c&oacute; đồng ch&iacute; Phan Thị Thanh Phương &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư thường trực Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố, Chủ tịch Hội đồng Đội Th&agrave;nh phố; đồng ch&iacute; Trần Thu H&agrave; &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư, Trưởng Ban Thiếu nhi Th&agrave;nh Đo&agrave;n; đại diện Ban Gi&aacute;m đốc Nh&agrave; thiếu nhi Th&agrave;nh phố; đại diện Ban Bi&ecirc;n tập b&aacute;o Khăn Qu&agrave;ng Đỏ, c&aacute;c đồng ch&iacute; th&agrave;nh vi&ecirc;n Hội đồng Đội Th&agrave;nh phố v&agrave; Thường trực Hội đồng Đội c&aacute;c quận, huyện.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/5/33422/%E1%BA%A2nh%2007.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c đại biểu đ&atilde; d&acirc;ng hương, d&acirc;ng hoa, b&agrave;y tỏ tấm l&ograve;ng tri &acirc;n s&acirc;u sắc trước tượng đ&agrave;i Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh, tri &acirc;n những t&igrave;nh cảm qu&yacute; b&aacute;u m&agrave;&nbsp;Người đ&atilde; d&agrave;nh cho thiếu nhi v&agrave; tổ chức Đội Thiếu ni&ecirc;n Tiền phong Hồ Ch&iacute; Minh.&nbsp;</span></span><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&oacute; thể n&oacute;i, Đội Thiếu ni&ecirc;n Tiền phong Hồ Ch&iacute; Minh lu&ocirc;n l&agrave; tổ chức n&ograve;ng cốt trong c&aacute;c phong tr&agrave;o thiếu nhi, l&agrave; lực lượng dự bị của Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh. Đội lấy 5 điều B&aacute;c Hồ dạy thiếu ni&ecirc;n, nhi đồng l&agrave;m mục ti&ecirc;u phấn đấu, r&egrave;n luyện cho đội vi&ecirc;n.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/5/33422/1.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hoạt động được tổ chức nh&acirc;n kỷ niệm 130 năm Ng&agrave;y sinh Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh (19/05/1890 &ndash; 19/05/2020) v&agrave; 79 năm Ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đội Thiếu ni&ecirc;n Tiền phong Hồ Ch&iacute; Minh (15/5/1941- 15/5/2020).</span></span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">HỮU AN</span></span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng 16/5, Ban Thường vụ Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình tuyên dương “Thanh niên tiên tiến Thành phố Hồ Chí Minh làm theo lời Bác” lần V - năm 2020. Chương trình có sự tham gia của 234 điển hình thanh niên tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Nhận được sự tín nhiệm và tin tưởng của thầy cô và các bạn, Lê Mai Thảo Nguyên được bầu làm Liên đội trưởng Liên đội trường THCS Bình Đông. Thảo Nguyên quan niệm rằng: “Liên đội trưởng phải là một người kỉ cương, gương mẫu, biết lắng nghe, thấu hiểu, có trách nhiệm và biết sẻ chia với tất cả mọi người. Ngoài ra phải có kĩ năng giao tiếp trước đám đông để thực hiện tuyên truyền các phong trào đến các bạn đội viên, học sinh”.

Agile Việt Nam
;