Chính thức điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>Bộ Gi&aacute;o dục v&agrave; Đ&agrave;o tạo điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 v&agrave; đề nghị c&aacute;c tỉnh, th&agrave;nh phố xem x&eacute;t cho học sinh, sinh vi&ecirc;n đi học trở lại sau thời gian tạm nghỉ ph&ograve;ng dịch COVID-19.</strong></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/2/33212/info.png" style="height:960px; width:623px" /></strong></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 23/10, tại Hội trường Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ khai mạc lớp tập huấn cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh năm học 2020-2021 cho 130 cán bộ Hội chủ chốt đến từ các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố.

Agile Việt Nam
;