Ngày Sân khấu Việt Nam 2019: Vinh danh nghệ sĩ vì cộng đồng

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px">Tối ng&agrave;y 09/9/2019 (nhằm ng&agrave;y 11/8 &Acirc;m lịch), tại s&acirc;n 4A Nh&agrave; Văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n, rất đ&ocirc;ng c&aacute;c văn nghệ sĩ v&agrave; kh&aacute;n giả đ&atilde; đến tham gia v&agrave;o chương tr&igrave;nh kỷ niệm Ng&agrave;y S&acirc;n khấu Việt Nam (12/8 &Acirc;m lịch hằng năm).</span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đến tham dự chương tr&igrave;nh c&oacute; sự tham dự của Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ,&nbsp;Trưởng Ban D&acirc;n vận Th&agrave;nh ủy Nguyễn Hữu Hiệp, Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n Vương Thanh Liễu, Gi&aacute;m đốc Nh&agrave; Văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố Nguyễn Hồng Ph&uacute;c,...&nbsp;</span></p> <p style="text-align:center"><strong><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/9/32781/Nagy-san-khau-2019-9-1024x682.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Chương tr&igrave;nh diễn ra trong kh&ocirc;ng kh&iacute; trang nghi&ecirc;m, nhằm t&ocirc;n vinh c&aacute;c gi&aacute; trị truyền thống tốt đẹp của Ng&agrave;y S&acirc;n khấu Việt Nam cũng như vinh danh c&aacute;c thế hệ nghệ sĩ v&agrave; những người hoạt động trong nghề đ&atilde; c&oacute; nhiều đ&oacute;ng g&oacute;p, cống hiến cho nền s&acirc;n khấu Nước nh&agrave;.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Trong chương tr&igrave;nh, nhiều văn nghệ sĩ đ&atilde; d&acirc;ng l&ecirc;n Tổ nghiệp những lễ vật th&agrave;nh k&iacute;nh, d&acirc;ng hương với với l&ograve;ng tri &acirc;n với c&aacute;c bậc khai khẩn nghệ thuật s&acirc;n khấu n&oacute;i chung.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Nh&agrave; Văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n cũng vinh danh&nbsp;vinh danh 20 nghệ sĩ đ&atilde; c&oacute; nhiều đ&oacute;ng g&oacute;p cho s&acirc;n khấu Việt Nam; tuy&ecirc;n dương 90 nghệ sĩ v&igrave; cộng đồng - những văn nghệ sĩ c&oacute; nhiều cống hiến, đ&oacute;ng g&oacute;p cho cộng đồng trong suốt một năm qua. Nhiều văn nghệ sĩ đ&atilde; tham gia c&aacute;c chương tr&igrave;nh, chiến dịch t&igrave;nh nguyện, tham gia v&agrave;o c&aacute;c sự kiện lớn của đất nước v&agrave; th&agrave;nh phố, trở th&agrave;nh đại sứ cho nhiều hoạt động cộng đồng, tham gia c&aacute;c hoạt động gi&uacute;p đỡ trẻ em v&agrave; người d&acirc;n c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn&hellip;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">C&ugrave;ng với c&aacute;c hoạt động tri &acirc;n Tổ nghiệp v&agrave; vinh danh, cảm ơn văn nghệ sĩ, trong chương tr&igrave;nh, c&aacute;c văn nghệ sĩ, c&aacute;c mạnh thường qu&acirc;n cũng đ&atilde;</span><span style="font-size:14px">&nbsp;trao 10 suất học bổng tặng con em nghệ sĩ ngh&egrave;o hiếu học, 20 phần qu&agrave; tặng văn nghệ sĩ gi&agrave; neo đơn, kh&oacute; khăn&nbsp;tiếp&nbsp;động lực tiếp tục cống hiến cho nghệ thuật.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Ngo&agrave;i ra, chương tr&igrave;nh c&ograve;n c&oacute; nhiều tiết mục cải lương, h&aacute;t bội đặc sắc, g&oacute;p phần l&agrave;m phong ph&uacute; th&ecirc;m đời sống văn h&oacute;a, tinh thần của người d&acirc;n th&agrave;nh phố.</span></p> <p style="text-align:justify"><em><span style="font-size:14px">C&aacute;c h&igrave;nh ảnh ghi nhận trong chương tr&igrave;nh:</span></em></p> <p style="text-align:center"><em><img alt="" src="http://nvhtn.org.vn/wp-content/uploads/2019/09/Nagy-san-khau-2019-6-1024x682.jpg" style="height:400px; width:600px" /></em></p> <p style="text-align:center"><em><img alt="" src="http://nvhtn.org.vn/wp-content/uploads/2019/09/Nagy-san-khau-2019-7-1024x682.jpg" style="height:400px; width:600px" /></em></p> <p style="text-align:center"><em><img alt="" src="http://nvhtn.org.vn/wp-content/uploads/2019/09/Nagy-san-khau-2019-2-1024x682.jpg" style="height:400px; width:600px" /></em></p> <p style="text-align:center"><em>Biểu diễn c&aacute;c tiết mục văn nghệ</em></p> <p style="text-align:center"><em><img alt="" src="http://nvhtn.org.vn/wp-content/uploads/2019/09/Nagy-san-khau-2019-10-1024x682.jpg" style="height:400px; width:600px" /></em></p> <p style="text-align:center"><em><img alt="" src="http://nvhtn.org.vn/wp-content/uploads/2019/09/Nagy-san-khau-2019-11-1024x682.jpg" style="height:400px; width:600px" /></em></p> <p style="text-align:center"><em><img alt="" src="http://nvhtn.org.vn/wp-content/uploads/2019/09/Nagy-san-khau-2019-12-1024x682.jpg" style="height:400px; width:600px" /></em></p> <p style="text-align:center"><em>Vinh danh c&aacute;c nghệ sĩ v&igrave; cộng đồng</em></p> <p style="text-align:center"><em><img alt="" src="http://nvhtn.org.vn/wp-content/uploads/2019/09/Nagy-san-khau-2019-14-1024x682.jpg" style="height:400px; width:600px" /></em></p> <p style="text-align:center"><em>NSƯT, Đạo diễn Ca L&ecirc; Hồng - Nguy&ecirc;n Hiệu trưởng trường ĐH S&acirc;n khấu Điện ảnh v&agrave; NSND Kim Xu&acirc;n trao học bổng cho c&aacute;c em thiếu nhi c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn</em></p> <p style="text-align:center"><em><img alt="" src="http://nvhtn.org.vn/wp-content/uploads/2019/09/Nagy-san-khau-2019-27-1024x682.jpg" style="height:400px; width:600px" /></em></p> <p style="text-align:center"><em><img alt="" src="http://nvhtn.org.vn/wp-content/uploads/2019/09/Nagy-san-khau-2019-25-1024x682.jpg" style="height:400px; width:600px" /></em></p> <p style="text-align:center"><em><img alt="" src="http://nvhtn.org.vn/wp-content/uploads/2019/09/Nagy-san-khau-2019-26-1024x682.jpg" style="height:400px; width:600px" /></em></p> <p style="text-align:center"><em><img alt="" src="http://nvhtn.org.vn/wp-content/uploads/2019/09/Nagy-san-khau-2019-32-1024x682.jpg" style="height:400px; width:600px" /></em></p> <p style="text-align:center"><em><img alt="" src="http://nvhtn.org.vn/wp-content/uploads/2019/09/Nagy-san-khau-2019-39-1024x682.jpg" style="height:400px; width:600px" /></em></p> <p style="text-align:center"><em><img alt="" src="http://nvhtn.org.vn/wp-content/uploads/2019/09/Nagy-san-khau-2019-41-1024x682.jpg" style="height:400px; width:600px" /></em></p> <p style="text-align:center"><em><img alt="" src="http://nvhtn.org.vn/wp-content/uploads/2019/09/Nagy-san-khau-2019-42-1024x682.jpg" style="height:400px; width:600px" /></em></p> <p style="text-align:center"><em>C&aacute;c văn nghệ sĩ chụp ảnh lưu niệm</em></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px">NGỌC LONG</span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Biểu trưng được thiết kế theo phong cách tối giản, với những khối mảng màu xanh lớn mạnh mẽ, mang tính thẩm mỹ cao, được cách điệu từ chữ số VIII (số 8 la mã) tạo thành khối hình cánh chim hoà bình kết hợp với bàn tay vươn lên mạnh mẽ.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Biểu trưng được thiết kế theo phong cách tối giản, với những khối mảng màu xanh lớn mạnh mẽ, mang tính thẩm mỹ cao, được cách điệu từ chữ số VIII (số 8 la mã) tạo thành khối hình cánh chim hoà bình kết hợp với bàn tay vươn lên mạnh mẽ.

Agile Việt Nam
;