Chiến sĩ Xuân tình nguyện đem tết ra đảo Thổ Chu

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/1/31827/DSC_0039.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Chiều 18/1, 23 chiến sĩ Xu&acirc;n t&igrave;nh nguyện tham gia H&agrave;nh tr&igrave;nh thanh ni&ecirc;n th&agrave;nh phố với biển đảo tổ quốc 2019 đ&atilde; l&agrave;m lễ xuất qu&acirc;n đến mặt trận đảo Thổ Chu</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Tham dự lễ xuất qu&acirc;n c&oacute; c&aacute;c đồng ch&iacute; Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Ban Thư k&yacute; Hội Sinh vi&ecirc;n VN th&agrave;nh phố, c&ugrave;ng c&aacute;c đồng ch&iacute; thường trực Đo&agrave;n, Hội Sinh vi&ecirc;n c&aacute;c trường đến tiễn c&aacute;c chiến sĩ tham gia h&agrave;nh tr&igrave;nh.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">H&agrave;nh tr&igrave;nh sẽ k&eacute;o d&agrave;i từ ng&agrave;y 18/1 đến 22/1 tại đảo Thổ Chu (x&atilde; Thổ Ch&acirc;u, huyện Ph&uacute; Quốc, tỉnh Ki&ecirc;n Giang), thực hiện c&aacute;c hoạt động như: tặng qu&agrave;, học bổng, tổ chức s&acirc;n chơi thiếu nhi, nấu b&aacute;nh chưng, sửa chữa c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh c&ocirc;ng cộng, trang tr&iacute; 5 g&oacute;c xu&acirc;n đ&oacute;n tết tại x&atilde; đảo Thổ Chu,&nbsp;tổ chức đ</span><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">&ecirc;m văn nghệ&nbsp;</span><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">trao tặng 50 phần qu&agrave; cho c&aacute;c gia đ&igrave;nh ch&iacute;nh s&aacute;ch của x&atilde; Thổ Ch&acirc;u, v&agrave; 20 phần học bổng cho c&aacute;c em học sinh vượt kh&oacute; học giỏi. B&ecirc;n cạnh đ&oacute; c&aacute;c chiến sĩ Xu&acirc;n t&igrave;nh nguyện cũng sẽ tổ chức nhiều hoạt động giao lưu với c&aacute;c đơn vị lực lượng vũ trang đ&oacute;ng qu&acirc;n tr&ecirc;n đảo.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ph&aacute;t biểu tại lễ tiễn, đồng ch&iacute; Ng&ocirc; Minh Hải &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh đo&agrave;n, Ph&oacute; Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam Th&agrave;nh phố đ&atilde; gửi lời thăm hỏi, động vi&ecirc;n đến c&aacute;c chiến sĩ Xu&acirc;n t&igrave;nh nguyện. Đồng ch&iacute; cũng hy vọng c&aacute;c bạn trẻ sẽ c&oacute; th&ecirc;m nhiều niềm vui, trải nghiệm mới v&agrave; c&ugrave;ng nhau đ&oacute;n một c&aacute;i tết &yacute; nghĩa tại đảo c&ugrave;ng c&aacute;c chiến sĩ Bộ tư lệnh cảnh s&aacute;t biển 4 v&agrave; b&agrave; con nh&acirc;n d&acirc;n nơi đ&acirc;y.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/1/31827/DSC_0027.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span><br /> <em><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chủ tịch Hội SVVN TPHCM - đồng ch&iacute; Nguyễn Việt Quế Sơn trao khăn rằn cho c&aacute;c chiến sĩ Xu&acirc;n t&igrave;nh nguyện mặt trận đảo Thổ Chu</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Lần đầu ti&ecirc;n tham gia chiến dịch Xu&acirc;n t&igrave;nh nguyện, Nguyễn Văn Thanh cũng như nhiều bạn trẻ kh&aacute;c tỏ ra rất h&agrave;o hứng. &ldquo;M&igrave;nh cảm thấy rất vui v&agrave; h&aacute;o hức khi được ra đảo v&agrave; đ&oacute;n tết c&ugrave;ng c&aacute;c anh chiến sĩ v&agrave; người d&acirc;n. Đ&acirc;y c&oacute; lẽ l&agrave; m&ugrave;a xu&acirc;n &yacute; nghĩa nhất đối với m&igrave;nh trong suốt thời sinh vi&ecirc;n&rdquo; -&nbsp;Thanh n&oacute;i.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>KIM S&Aacute;NG</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 17/11, hàng trăm học sinh đã đến Nhà thiếu nhi TP.HCM để tham dự Lễ kỷ niệm và triển lãm ảnh với chủ đề “Thắp sáng nụ cười Việt Nam”.

Agile Việt Nam
;