Nhà Bè: Chương trình “Măng non sẵn sàng vì biên giới, biển đảo” năm học 2018 - 2019

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;">Thực hiện Chương tr&igrave;nh c&ocirc;ng t&aacute;c Đội v&agrave; phong tr&agrave;o thiếu nhi huyện Nh&agrave; B&egrave; năm học 2018 &ndash; 2019, thực hiện c&oacute; hiệu quả c&aacute;c nội dung tập trung gi&aacute;o dục truyền thống lịch sử, t&igrave;nh y&ecirc;u qu&ecirc; hương đất nước, truyền thống vẻ vang của tổ chức Đội Thiếu ni&ecirc;n tiền phong Hồ Ch&iacute; Minh; đồng thời ph&aacute;t động triển khai thực hiện chương tr&igrave;nh &ldquo;Măng non sẵn s&agrave;ng v&igrave; bi&ecirc;n giới, biển đảo&rdquo; trong to&agrave;n Huyện.</p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/12/31725/IMG_1591.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/12/31725/IMG_1534.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align: justify;">S&aacute;ng ng&agrave;y 15/12/2018, Hội đồng Đội Huyện tổ chức chương tr&igrave;nh &ldquo;Măng non sẵn s&agrave;ng v&igrave; bi&ecirc;n giới, biển đảo&rdquo; chủ đề &ldquo;Em y&ecirc;u biển đảo qu&ecirc; hương&rdquo; năm học 2018 - 2019. Tham dự chương tr&igrave;nh c&oacute; sự hiện diện của c&aacute;c đồng ch&iacute; l&atilde;nh đạo: thầy L&ecirc; Thanh Hải, Ph&oacute; Trưởng Ph&ograve;ng Gi&aacute;o dục v&agrave; Đ&agrave;o tạo Huyện; chị Nguyễn Thị Thanh Hằng, Ph&oacute; B&iacute; thư Huyện Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội đồng Đội Huyện; anh Phạm Thanh Duy, Ph&oacute; Gi&aacute;m đốc Nh&agrave; Thiếu nhi Huyện; chị Nguyễn Thanh Tr&uacute;c, Top 10 Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam năm 2017 c&ugrave;ng c&aacute;c anh/chị l&agrave; Tổng phụ tr&aacute;ch Đội, hơn 160 em Đội vi&ecirc;n đến từ 22 Li&ecirc;n đội tr&ecirc;n địa b&agrave;n Huyện c&ugrave;ng tham dự chương tr&igrave;nh.</p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/12/31725/IMG_1601.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/12/31725/IMG_1616.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/12/31725/3381a5612874cb2a9265.jpg" style="height:450px; width:600px" /></p> <p style="text-align: justify;">Chương tr&igrave;nh l&agrave; hoạt động thiết thực, &yacute; nghĩa hướng đến kỷ niệm 74 năm th&agrave;nh lập Qu&acirc;n đội Nh&acirc;n d&acirc;n Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2018) v&agrave; cũng để gi&aacute;o dục tinh thần y&ecirc;u qu&ecirc; hương, đất nước, về truyền thống anh h&ugrave;ng của Qu&acirc;n đội nh&acirc;n d&acirc;n Việt Nam cho c&aacute;c em đội vi&ecirc;n, thiếu nhi.&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Tại chương tr&igrave;nh, c&aacute;c em đ&atilde; trải qua c&aacute;c phần thi &yacute; nghĩa như vẽ tranh cổ động, tr&igrave;nh diễn thời trang từ c&aacute;c vật liệu t&aacute;i chế với chủ đề: &ldquo;Em y&ecirc;u biển đảo qu&ecirc; hương&rdquo;. Kết quả, Li&ecirc;n đội trường Tiểu học Tạ Uy&ecirc;n đ&atilde; xuất sắc gi&agrave;nh giải nhất phần thi vẽ tranh khối Tiểu học v&agrave; Li&ecirc;n đội trường THCS Phước Lộc gi&agrave;nh giải nhất khối THCS; Li&ecirc;n đội trường Tiểu học B&ugrave;i Văn Ba v&agrave; trường THCS L&ecirc; Th&agrave;nh C&ocirc;ng gi&agrave;nh giải nhất phần thi tr&igrave;nh diễn thời trang từ vật liệu t&aacute;i chế.</p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/12/31725/20181215_120540.jpg" style="height:338px; width:600px" /></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/12/31725/20181215_122053.jpg" style="width:600px" /></p> <p style="text-align: justify;">Trong khu&ocirc;n khổ chương tr&igrave;nh, c&aacute;c em đội vi&ecirc;n - thiếu nhi đ&atilde; được tham quan, t&igrave;m hiểu Trạm bi&ecirc;n ph&ograve;ng cửa khẩu Hiệp Phước để hiểu th&ecirc;m về cuộc sống trong qu&acirc;n ngũ, cũng như tham quan khu vực tuần tra, kiểm so&aacute;t theo nhiệm vụ c&ocirc;ng t&aacute;c của c&aacute;c chiến sỹ Trạm bi&ecirc;n ph&ograve;ng. Trong buổi thăm hỏi, giao lưu, Hội đồng Đội Huyện, đại diện c&aacute;c Li&ecirc;n Đội đ&atilde; c&oacute; những phần qu&agrave; &yacute; nghĩa v&agrave; c&aacute;c suất học bổng được t&iacute;ch g&oacute;p từ c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh măng non của c&aacute;c Li&ecirc;n Đội gửi tặng cho con em c&aacute;c ch&uacute; chiến sĩ bộ đội bi&ecirc;n ph&ograve;ng đang ng&agrave;y đ&ecirc;m bảo vệ b&igrave;nh y&ecirc;n l&atilde;nh thổ Tổ quốc.</p> <p style="text-align: justify;">Chương tr&igrave;nh &ldquo;Măng non sẵn s&agrave;ng v&igrave; bi&ecirc;n giới, biển đảo&rdquo; năm học 2018 - 2019 l&agrave; dịp để gi&aacute;o dục tinh thần y&ecirc;u nước v&agrave; n&acirc;ng cao &yacute; thức bảo vệ chủ quyền biển đảo trong c&aacute;c em đội vi&ecirc;n, thiếu nhi tr&ecirc;n địa b&agrave;n Huyện. Qua hoạt động giao lưu với c&aacute;c chiến sĩ bộ đội Trạm bi&ecirc;n ph&ograve;ng cửa khẩu Hiệp Phước, c&aacute;c em đ&atilde; phần n&agrave;o hiểu r&otilde; được nghĩa vụ thi&ecirc;ng li&ecirc;ng của người Bộ đội cụ Hồ, g&oacute;p phần khơi dậy trong c&aacute;c em niềm tư h&agrave;o d&acirc;n tộc, &yacute; thức r&egrave;n luyện bản th&acirc;n xứng đ&aacute;ng l&agrave; ch&aacute;u ngoan B&aacute;c Hồ./.</p> <p style="text-align: right;"><strong>Minh T&acirc;m</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hơn 546 bạn sinh, viên đến từ 27 trường đại học, cao đẳng, trung cấp, cơ sở giáo dục nghề nghiệp có đào tạo bậc cao đẳng, trung cấp trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh đã tham gia Lễ khai mạc Hội thi "Học sinh, sinh viên giỏi nghề" lần thứ 11 năm 2019.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Hướng đến Ngày văn hóa các dân tộc Việt Nam (19.4), cùng với chuỗi hoạt động kỉ niệm 73 năm ngày Bác Hồ gửi thư tới Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam (19.04.1946 - 19.04.2019 ), tối ngày 20.4, Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh tổ chức Ngày hội văn hóa các dân tộc và "Tuyên dương thanh niên dân tộc tiêu biểu" năm 2019.

Agile Việt Nam
;