329 đại biểu SSEAYP chào tạm biệt Việt Nam

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/12/31699/DSC_0137.JPG" style="height:409px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Đ&uacute;ng 17&nbsp;giờ chiều 5/12, con t&agrave;u Nippon Maru đ&atilde; nhổ neo, đưa 329&nbsp;đại biểu thanh ni&ecirc;n v&agrave; ban điều h&agrave;nh SSEAYP 2018&nbsp;rời cảng C&aacute;t L&aacute;i, tạm biệt th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh, tạm biệt Việt Nam để trở về Nhật Bản. Buổi tiễn t&agrave;u đọng lại rất nhiều những nụ cười v&agrave; cả những giọt nước mắt chia tay.</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Sau 4 ng&agrave;y dừng ch&acirc;n tại th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh, tham quan v&agrave; c&ugrave;ng tham gia v&agrave;o nhiều hoạt động giao lưu văn h&oacute;a, c&aacute;c buổi thảo luận chuy&ecirc;n đề v&agrave; sống c&ugrave;ng người d&acirc;n, c&aacute;c đại biểu chương tr&igrave;nh T&agrave;u Thanh ni&ecirc;n Đ&ocirc;ng Nam &Aacute; v&agrave; Nhật Bản lần thứ 45&nbsp;đ&atilde; trở về t&agrave;u để quay về cảng Tokyo - Nhật Bản, kết th&uacute;c hơn 3 th&aacute;ng hải tr&igrave;nh t&igrave;nh bạn. Chiều 5/12, mặc cho trời nắng v&agrave; n&oacute;ng như đổ lửa, h&agrave;ng trăm bạn trẻ th&agrave;nh phố v&agrave; những gia đ&igrave;nh nu&ocirc;i vẫn đội nắng đến tiễn ch&acirc;n c&aacute;c bạn đại biểu.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/12/31699/DSC_0142.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/12/31699/DSC_0080.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="color:rgb(38, 38, 38)">Chỉ sống c&ugrave;ng gia đ&igrave;nh nu&ocirc;i 2&nbsp;ng&agrave;y, song bấy nhi&ecirc;u l&agrave; đủ để khiến c&aacute;c bạn đại biểu quyến luyến những người Việt Nam th&acirc;n thiện, mến kh&aacute;ch. Bạn n&agrave;o cũng tranh thủ chụp rất nhiều h&igrave;nh ảnh với gia đ&igrave;nh nu&ocirc;i của m&igrave;nh, với những người bạn trẻ đ&atilde; đưa m&igrave;nh đi kh&aacute;m ph&aacute; th&agrave;nh phố, để lưu lại những kỉ niệm kh&oacute; qu&ecirc;n. </span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="color:rgb(38, 38, 38)"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/12/31699/DSC_0100.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="color:rgb(38, 38, 38)">Song, những nụ cười tươi lần lượt h&oacute;a th&agrave;nh những c&aacute;i &ocirc;m thật chặt, những d&ograve;ng nước mắt lăn d&agrave;i từ nhiều đ&ocirc;i mắt đỏ hoe. Kh&ocirc;ng chỉ c&oacute; c&aacute;c bạn nữ, c&aacute;c đại biểu nam cũng rưng rưng trong giờ ph&uacute;t chia tay. C&aacute;c gia đ&igrave;nh nu&ocirc;i cũng bồi hồi trao những lời nhắn gửi, lời động vi&ecirc;n, lời ch&uacute;c d&agrave;nh cho c&aacute;c đại biểu, v&agrave; kh&ocirc;ng qu&ecirc;n nhắn nhủ: &ldquo;Nhớ quay lại Việt Nam thăm gia đ&igrave;nh nh&eacute; !&rdquo;.</span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="color:rgb(38, 38, 38)"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/12/31699/DSC_0133.JPG" style="height:373px; width:600px" /></span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="color:rgb(38, 38, 38)"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/12/31699/DSC_0162.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Những cuộn d&acirc;y ruy băng đầy m&agrave;u sắc kết nối người tr&ecirc;n t&agrave;u v&agrave; người ở lại&nbsp;khi&nbsp;t&agrave;u chuẩn bị rời đi, người chuẩn bị rời xa, người th&igrave; chạy lại cạnh bờ, mỗi người một đầu d&acirc;y cứ nắm chặt lấy, cứ sống trọn những luyến tiếc chẳng muốn rời đi.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/12/31699/DSC_0085.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/12/31699/DSC_008.JPG" style="height:334px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Những sợi d&acirc;y nhiều sắc m&agrave;u ấy c&ograve;n l&agrave; biểu tượng của sự kết nối văn h&oacute;a. Con t&agrave;u SSEAYP cuối c&ugrave;ng rồi sẽ ho&agrave;n th&agrave;nh sứ mệnh của m&igrave;nh l&agrave; kết nối t&igrave;nh bạn v&agrave; t&igrave;nh hữu nghị của c&aacute;c d&acirc;n tộc nhưng sứ mệnh tiếp nối văn h&oacute;a của nh&acirc;n loại sẽ lu&ocirc;n truyền lại cho mỗi thế hệ.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>ĐỨC DUY - HẢI H&Agrave;</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 23/10, tại Hội trường Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ khai mạc lớp tập huấn cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh năm học 2020-2021 cho 130 cán bộ Hội chủ chốt đến từ các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố.

Agile Việt Nam
;